Phổ biến pháp luật
Phương tiện thủy tự đóng phải đảm bảo tiêu chuẩn mới được đăng kiểm

Phương tiện thủy tự đóng phải đảm bảo tiêu chuẩn mới được đăng kiểm

(28/06/2017)

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã ban hành Thông tư 36/BTGT-TT ngày 24/11/2016, chính thức có hiệu lực vào ngày 28/6/2017 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ.

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

(22/06/2017)

Ngày 30/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định số 4225/QĐ-BKHCN, 4271/QĐ-BKHCN, 4278/QĐ-BKHCN,4280/QĐ-BKHCN,4286/QĐ-BKHCN và 4292/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia.

Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

(22/06/2017)

Ngày 07/12/2016 và 14/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố và hủy bỏ các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

(15/06/2017)

Ngày 30/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4289/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia:

(09/06/2017)

Ngày 30/12/2016, Bộ Khoa học và công nghệ ban hành các Quyết định số 4188/QĐ-BKHCN; 4190/QĐ-BKHCN; 4191/QĐ-BKHCN; 4193/QĐ-BKHCN; 4212/QĐ-BKHCN;4213/QĐ-BKHCN;4214/QĐ-BKHCN;4223/QĐ-BKHCN;4224 /QĐ-BKHCN; 4239/QĐ-BKHCN; 4240/QĐ-BKHCN;4241/QĐ-BKHCN;4242/QĐ-BKHCN; 4243/QĐ-BKHCN;4249/QĐ-BKHCN; 4250/QĐ-BKHCN; 4261/QĐ-BKHCN; 4265/QĐ-BKHCN; 4277/QĐ-BKHCN;4287/QĐ-BKHCN và 4291/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia.

Quyết định hủy bỏ và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

(07/06/2017)

Ngày 07/12/2016;14/12/2016 và 30/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

(07/06/2017)

Ngày 25/10/2016;31/10/2016;15/11/2016;25/11/2016;14/12/2016;23/12/201612/5/2017 và 28/3/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Thông tư quy định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục

(05/06/2017)

Ngày 25/5/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 06/2017/TT-BKHCN quy định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục.

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

(02/06/2017)

Ngày 12/5/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa

(30/05/2017)

Ngày 25/5/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1274/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

Trang 1/84

Chuyên mục

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trong các nội dung đào tạo và tư vấn sau, nội dung nào các doanh nghiệp VN sẽ cần hơn ?

Website liên quan