Thứ hai, 20/02/2017 | 15:11 GMT+7 - Xem: 4,891 |

Góp ý dự thảo Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN

 

 

1. Công văn Lấy ý kiến (doc)

2. Dự thảo sửa đổi 1 2017 - QCVN 1 2015 (doc)

 

 

 

Website liên quan