Thứ năm, 15/06/2017 | 10:18 GMT+7 - Xem: 5,246 |

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 30/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4289/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

TCVN 11642-1:2016 Thông tin và tư liệu - Liên kết hệ thống mở - Đặc tả giao thức ứng dụng mượn liên thư viện - Phần 1:Đặc tả giao thức;

TCVN 11642-2:2016 Thông tin và tư liệu - Liên kết hệ thống mở - Đặc tả giao thức ứng dụng mượn liên thư viện - Phần 2:Hình thức trình bày tuân thủ trong triển khai giao thức;

TCVN 11643:2016 Thông tin và tư liệu - Mã thể hiện tên của các hệ thống chữ viết;

TCVN 11644:2016 Thông tin và tư liệu - Tính bền lâu và độ bền củaviệc viết, in và sao chụp trên giấy - Yêu cầu và phương pháp thử;

TCVN 11645:2016 Thông tin và tự liệu - Ký hiệu nhận dạng tiêu chuẩn quốc tế cho các thư viện và các tổ chức liên quan;

TCVN 11646:2016 Thông tin và tư liệu - Trình bày thông tin nhan đề của tùng thư.

Xem chi tiết Quyết định

Website liên quan