Thứ sáu, 09/06/2017 | 10:15 GMT+7 - Xem: 5,173 |

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia:

Ngày 30/12/2016, Bộ Khoa học và công nghệ ban hành các Quyết định số 4188/QĐ-BKHCN; 4190/QĐ-BKHCN; 4191/QĐ-BKHCN; 4193/QĐ-BKHCN; 4212/QĐ-BKHCN;4213/QĐ-BKHCN;4214/QĐ-BKHCN;4223/QĐ-BKHCN;4224 /QĐ-BKHCN; 4239/QĐ-BKHCN; 4240/QĐ-BKHCN;4241/QĐ-BKHCN;4242/QĐ-BKHCN; 4243/QĐ-BKHCN;4249/QĐ-BKHCN; 4250/QĐ-BKHCN; 4261/QĐ-BKHCN; 4265/QĐ-BKHCN; 4277/QĐ-BKHCN;4287/QĐ-BKHCN và 4291/QĐ-BKHCN  về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia.

Xem chi tiết các Quyết định.

Website liên quan