Phổ biến pháp luật
Bãi bỏ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng

Bãi bỏ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng

(15/09/2017)

Ngày 11/09/2017, Bộ Y tế đã ra Thông tư số 36/2017/TT-BYT bãi bỏ Thông tư 03/2017/TT-BYT ngày 22/03/2017 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng. Cụ thể, Bộ Y tế đã chính thức bãi bỏ toàn bộ nội dung của Thông tư 03/2017/TT-BYT ngày 22/03/2017...

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

(29/08/2017)

Ngày 15/8/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các tiêu chuẩn Quốc gia sau đây:

Bãi bỏ Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng

(24/08/2017)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 37/2017/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng.

Ngâm, tẩm hóa chất vào thịt động vật bị phạt đến 25 triệu đồng

(10/08/2017)

Từ ngày 15/09/2017, việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y sẽ được áp dụng theo quy định của Nghị định số 90/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/07/2017.

Công bố Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

(09/08/2017)

Ngày 22/6/2017 Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã ký Lệnh số 01/2017/L-CTN về việc công bố Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

(02/08/2017)

Ngày 25/7/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1961/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

(26/07/2017)

Theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, chất lượng dịch vụ bưu chính và giá cước áp dụng đối với việc chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích phải được công khai tại các điểm phục vụ bưu chính và trên trang tin điện tử của doanh nghiệp cung ứng bưu chính công ích.

Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ

(18/07/2017)

Ngày 27/06/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) đã ban hành thông tư 09/2017/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ.

Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học, công nghệ

(18/07/2017)

Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN về việc quy định xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 28/06/2017, có hiệu lực từ ngày 15/08/2017.

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

(14/07/2017)

Ngày 27/6/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1685/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Trang 1/85

Chuyên mục

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trong các nội dung đào tạo và tư vấn sau, nội dung nào các doanh nghiệp VN sẽ cần hơn ?

Website liên quan