Tổ chức EAN quốc tế EAN INTERNATIONAL

Internet WebSite: http://www.ean-int.org/

1. Khái quát

Tổ chức EAN quốc tế được thành lập năm 1977 trên cơ sở Hội Mă số vật phẩm Châu Âu, sau đó đă phát triển thành một tổ chức quốc tế, có các đặc điểm sau:

* Chủ trương: ứng dụng mă số mă vạch EAN trong toàn cầu để xúc tiến mậu dịch quốc tế, có nghĩa là tất cả các mắt xích của chuỗi thương mại: từ người cung cấp, bán buôn, bán lẻ đến người tiêu dùng cuối cùng, đều sử dụng ngôn ngữ thương mại chung là mă số mă vạch EAN (MSMV).

* Tính chất: là tổ chức phi lợi nhuận (non-profit), hoạt động chủ yếu dựa trên phí đóng góp của các quốc gia thành viên (gồm phí gia nhập và niên phí).

* Phương thức hoạt động chính: là nghiên cứu, liên lạc và đưa vào áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật về MSMV v́ lợi ích của các thành viên.

* Nhiệm vụ chính: ứng dụng các qui định vào các nước thành viên, giúp các thành viên quy hoạch từng bước áp dụng MSMV của EAN vào tất cả các ngành kinh tế; xây dựng và tổ chức áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật về MSMV; hỗ trợ các thành viên sử dụng MSMV như ngôn ngữ quốc tế trong thương mại điện tử; phát triển thành viên và thúc đẩy công nghệ MSMV phát triển.

2. Điều kiện và lợi ích khi gia nhập EAN Quốc tế

a) Một tổ chức MSMV quốc gia, muốn trở thành thành viên của EAN - Quốc tế phải đạt những điều kiện sau:

- Là tổ chức phi doanh lợi, hoạt động theo những nguyên tắc trong điều lệ hoạt động của EAN - Quốc tế;

- Bảo vệ quyền lợi về MSMV cho cả bên cung cấp và phân phối thuộc quốc gia thành viên;

- Đại diện duy nhất về MSMV cho quốc gia;

- Đưa vào áp dụng và góp phần hoàn thiện các tiêu chuẩn của EAN - Quốc tế trong quốc gia;

- Có nguồn tài chính để hoạt động (từ các phí đóng góp của thành viên);

- Đóng phí đầy đủ (gồm phí gia nhập và niên phí) cho tổ chức EAN - Quốc tế.

b) Lợi ích của việc gia nhập EAN - Quốc tế như sau:

- Được cấp mă quốc gia để thành lập và quản lư thống nhất ngân hàng mă số quốc gia;

- Có được hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về MSMV để áp dụng trong các lĩnh vực phân phối, kiểm tra thông tin, quản lư...

- Các doanh nghiệp thành viên có được hệ thống tiêu chuẩn đa năng về phân định hàng hoá và thông tin;

- Người tiêu dùng được phục vụ nhanh chóng;

- Các yêu cầu thông tin được quốc tế đáp ứng. Có thể trao đổi tiếp thu kinh nghiệm của các thành viên khác;

- Được quốc tế hỗ trợ để cung cấp kỹ thuật EAN cho các thành viên EAN Quốc gia bằng ngôn ngữ quốc gia và được giúp đỡ đào tạo về kỹ thuật và quản lư mă số mă vạch EAN.

3. Hệ thống tiêu chuẩn EAN

Qua 20 năm hoạt động, EAN Quốc tế đă xây dựng và phổ biến áp dụng Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật EAN trên toàn thế giới gồm các phần sau:

- Mă vật phẩm: EAN-13, EAN-8, EAN-14;

- Mă vạch: EAN-13, ITF14; 128 và một số mă khác;

- Mă địa điểm EAN;

- Mă Côngtainơ và seri vận chuyển EAN;

- Nhăn thùng hàng EAN;

- Bộ tiêu chuẩn trao đổi thông tin EAN COM.