Hôm nay: 26/07/2014 WELCOME TO TCVN-net - Chào mừng quý khách truy cập website TCVN-net

Số truy cập: 2920958 - Thời gian chuẩn:

English Giới thiệu  | Văn bản QPPL |  Email | HỎI ĐÁP | Góp ý | Liên hệ |

TRANG CHỦ

  Xuất bản phẩm

 Tạp chí TCĐLCL
 Thông tin phục vụ DN
 Bản tin Năng suất

  Họat động quản lý

 Tiêu chuẩn hoá
 Công nhận
 Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
 Hoạt động công bố
 Thử nghiệm
 Quản lý chất lượng
 Năng suất chất lượng
 Hợp tác và Hội nhập
 Ðào tạo và huấn luyện
 Chứng nhận
 Chuyển giao công nghệ
 Hỗ trợ DN nhỏ và vừa
 Thanh tra Tổng cục
 Quản lý Đo lường
 TBT Việt nam
 Mã số mã vạch

  Liên kết website

 Tổ chức nước ngoài và quốc tế
 Các Website của Việt Nam

  Thủ tục hành chính

 Thủ tục hành chính lĩnh vực TCĐLCL

  Sơ đồ website

Tra cứu văn bản QPPL lĩnh vực TCĐLCL

Tra cứu và đặt mua tiêu chuẩn

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TƯ VẤN, ĐÀO TẠO, CHỨNG NHẬN, KIỂM ĐỊNH,...

 

Danh bạ doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

 CƠ SỞ DỮ LIỆU ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2000 ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
 Thông tin hỗ trợ Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ
BÁO ĐIỆN TỬ CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

 

 Tin mới nhận::

Danh sách tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện việc giám định, chứng nhận thép sản xuất trong nước, nhập khẩu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 (cập nhật đến ngày 18/7/2014)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo Danh sách tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện việc giám định, chứng nhận thép sản xuất trong nước, nhập khẩu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 (cập nhật đến ngày 18/7/2014). - Ngày đăng: 19/07/2014. Lần đọc: 42 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học phù hợp QCVN 1:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 15/7/2014)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học phù hợp QCVN 1:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 15/7/2014). - Ngày đăng: 15/07/2014. Lần đọc: 36 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định ban hành Văn bản kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Ngày 09 tháng 7 năm 2014, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1427/QĐ-TĐC về việc ban hành văn bản kỹ thuật Đo lường Việt Nam... - Ngày đăng: 15/07/2014. Lần đọc: 53 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 8/7/2014)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 8/7/2014)... - Ngày đăng: 10/07/2014. Lần đọc: 62 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách tổ chức thử nghiệm được chỉ định xác định hàm lượng vàng (tuổi vàng) theo quy định tại Thông tư số 22/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 26/9/2013 (cập nhật đến ngày 08/7/2014)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo Danh sách tổ chức thử nghiệm được chỉ định xác định hàm lượng vàng (tuổi vàng) theo quy định tại Thông tư số 22/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 26/9/2013 (cập nhật đến ngày 08/7/2014). - Ngày đăng: 10/07/2014. Lần đọc: 78 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 4/7/2014)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 4/7/2014) - Ngày đăng: 08/07/2014. Lần đọc: 85 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp QCVN 04: 2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 4/7/2014)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp QCVN 04: 2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 4/7/2014). - Ngày đăng: 08/07/2014. Lần đọc: 60 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện việc giám định, chứng nhận thép sản xuất trong nước, nhập khẩu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 (cập nhật đến ngày 7/7/2014)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo Danh sách tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện việc giám định, chứng nhận thép sản xuất trong nước, nhập khẩu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 (cập nhật đến ngày 7/7/2014). - Ngày đăng: 08/07/2014. Lần đọc: 75 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 4/7/2014)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 4/7/2014)... - Ngày đăng: 08/07/2014. Lần đọc: 53 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách tổ chức thử nghiệm được chỉ định xác định hàm lượng vàng (tuổi vàng) theo quy định tại Thông tư số 22/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 26/9/2013 (cập nhật đến ngày 01/6/2014)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo Danh sách tổ chức thử nghiệm được chỉ định xác định hàm lượng vàng (tuổi vàng) theo quy định tại Thông tư số 22/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 26/9/2013 (cập nhật đến ngày 01/6/2014). - Ngày đăng: 25/06/2014. Lần đọc: 104 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học phù hợp QCVN 1:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 19/6/2014)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học phù hợp QCVN 1:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 19/6/2014). - Ngày đăng: 20/06/2014. Lần đọc: 128 . Cập nhật bởi: admin

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm 2015 thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo tổ chức tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm 2015 thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”/ dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”... - Ngày đăng: 18/06/2014. Lần đọc: 135 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 10/6/2014)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 10/6/2014)... - Ngày đăng: 11/06/2014. Lần đọc: 157 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện việc giám định, chứng nhận thép sản xuất trong nước, nhập khẩu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 (cập nhật đến ngày 10/6/2014)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo Danh sách tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện việc giám định, chứng nhận thép sản xuất trong nước, nhập khẩu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 (cập nhật đến ngày 10/6/2014). - Ngày đăng: 11/06/2014. Lần đọc: 212 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 10/6/2014)

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 10/6/2014) - Ngày đăng: 11/06/2014. Lần đọc: 157 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thép làm cốt bê tông phù hợp QCVN 7:2011/BKHCN (cập nhật đến ngày 6/6/2014)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thép làm cốt bê tông phù hợp QCVN 7:2011/BKHCN (cập nhật đến ngày 6/6/2014). - Ngày đăng: 09/06/2014. Lần đọc: 109 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học phù hợp QCVN 1:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 6/6/2014)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học phù hợp QCVN 1:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 6/6/2014). - Ngày đăng: 09/06/2014. Lần đọc: 102 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 6/6/2014)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 6/6/2014). - Ngày đăng: 09/06/2014. Lần đọc: 103 . Cập nhật bởi: admin

Công đoàn Tổng cục TCĐLCL tổ chức Tết thiếu nhi cho con em cán bộ nhân viên

Được sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình của Lãnh đạo Tổng cục, ngày 30/5/2014 Công đoàn Tổng cục và Đoàn Thanh niên đã phối hợp tổ chức Tết thiếu nhi 1/6 cho con em cán bộ, nhân viên... - Ngày đăng: 30/05/2014. Lần đọc: 189 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện việc giám định, chứng nhận thép sản xuất trong nước, nhập khẩu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 (cập nhật đến ngày 29/5/2014)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo Danh sách tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện việc giám định, chứng nhận thép sản xuất trong nước, nhập khẩu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 (cập nhật đến ngày 29/5/2014). - Ngày đăng: 30/05/2014. Lần đọc: 195 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 20/5/2014)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 20/5/2014)... - Ngày đăng: 20/05/2014. Lần đọc: 203 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật thiết bị thu tín hiệu truyền hình số vệ tinh

Ngày 08/05/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Thông tư số 06/2014/TT-BTTTT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu tín hiệu truyền hình số vệ tinh DVB-S và DVB-S2”, ký hiệu QCVN 80:2014/BTTTT. - Ngày đăng: 20/05/2014. Lần đọc: 206 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật đối với thóc nhập kho dự trữ quốc gia

Ngày 24/4/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 53/2014/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia. Quy chuẩn có ký hiệu QCVN 14: 2014/BTC, thay thế QCVN 14: 2011/BTC. - Ngày đăng: 20/05/2014. Lần đọc: 183 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện việc giám định, chứng nhận thép sản xuất trong nước, nhập khẩu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 (cập nhật đến ngày 14/5/2014)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo Danh sách tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện việc giám định, chứng nhận thép sản xuất trong nước, nhập khẩu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 (cập nhật đến ngày 14/5/2014). - Ngày đăng: 15/05/2014. Lần đọc: 250 . Cập nhật bởi: admin

Mời tham dự Hội nghị tổng kết tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg, Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg

Theo kế hoạch triển khai thực hiện năm 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg, Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg và phương hướng triển khai theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg vào ngày 16/5/2014 tại Trụ sở của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. - Ngày đăng: 13/05/2014. Lần đọc: 166 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn hoạt động đánh giá, cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008

Ngày 6/5/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 1581/BKHCN-TĐC gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn hoạt động đánh giá, cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008. - Ngày đăng: 13/05/2014. Lần đọc: 198 . Cập nhật bởi: admin

Lễ trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ" cho Tiến sỹ Dea-Im Kang

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-BKHCN ngày 03/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”, vào hồi 16h ngày 28/04/2014, tại Trụ sở Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ” cho Tiến sỹ Dea-Im Kang, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chuẩn và Khoa học Hàn Quốc (KRISS) đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam. - Ngày đăng: 29/04/2014. Lần đọc: 179 . Cập nhật bởi: admin

Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng xăng, dầu, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em trong sản xuất và lưu thông tại Hải Dương, Hưng Yên

Thực hiện kế hoạch kiểm tra năm 2014, Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa (QLCL) đã chủ trì, phối hợp Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng(TĐC), Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hải Dương, Hưng Yên đã tiến hành kiểm tra chất lượng xăng, dầu, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em trong sản xuất và lưu thông tại Hải Dương, Hưng Yên từ ngày 25/3/2014 đến ngày 28/3/2014. - Ngày đăng: 22/04/2014. Lần đọc: 231 . Cập nhật bởi: admin

Triển khai đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông

Đây là một trong những nhiệm vụ mà Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề ra cho Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và các đơn vị liên quan tại Chỉ thị số 16/CT-BTTTT ngày 07/04/2014 về tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông. - Ngày đăng: 16/04/2014. Lần đọc: 265 . Cập nhật bởi: admin

Hội thảo Quốc tế lần thứ 20 với chủ đề “Xây dựng văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm”

Từ ngày 18 đến 20/11/2014, Hội Chất lượng Israel sẽ tổ chức Hội thảo Quốc tế lần thứ 20 với chủ đề “Xây dựng văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm” tại Khách sạn David Intercontinental, tại Tel Aviv, Israel. - Ngày đăng: 10/04/2014. Lần đọc: 235 . Cập nhật bởi: admin

Tiêu chuẩn thiết kế mặt đường có quy mô giao thông lớn

Ngày 26/03/2014, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ra Quyết định số 858/QĐ-BGTVT ban hành Hướng dẫn áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành nhằm tăng cường quản lý chất lượng thiết kế và thi công mặt đường bê tông nhựa nóng đối với các tuyến đường ô tô có quy mô giao thông lớn. - Ngày đăng: 01/04/2014. Lần đọc: 412 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 28/3/2014)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 28/3/2014)... - Ngày đăng: 01/04/2014. Lần đọc: 265 . Cập nhật bởi: admin

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 19 tháng 3 năm 2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 05/2014/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2). - Ngày đăng: 24/03/2014. Lần đọc: 274 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia

Ngày 10 tháng 03 năm 2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 02/2014/TT-BTTTT về việc ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sau... - Ngày đăng: 24/03/2014. Lần đọc: 397 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 17 tháng 3 năm 2014, Bộ Khoa học Công nghệ ban hành Quyết định số 443/QĐ-BKHCN về việc ban hành Tiêu chuẩn Quốc gia... - Ngày đăng: 20/03/2014. Lần đọc: 357 . Cập nhật bởi: admin

Hoạt động từ thiện của Tổng cục

Ngày 18/3/2014, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã tiến hành hoạt động từ thiện tại Trường Mầm non – PTCS xã Sảng Tủng huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang. Đoàn của Tổng cục gồm ông Ngô Quý Việt, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng, đại diện của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và lãnh đạo một số đơn vị… - Ngày đăng: 19/03/2014. Lần đọc: 263 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị tuyên truyền về Biển, Đảo Việt Nam và Phát động “Năm Thanh niên tình nguyện 2014”

Thiết thực chào mừng Lễ công bố ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam 18/5/2014 và kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Bộ KH&CN, 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được sự đồng ý của Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Ban Chấp hành Đoàn TN Bộ KH&CN giao cho Đoàn thanh niên Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Biển, Đảo Việt Nam ngày 13/3/2014. - Ngày đăng: 18/03/2014. Lần đọc: 358 . Cập nhật bởi: admin

Điều kiện tư vấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

Theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (gọi tắt là Hệ thống quản lý chất lượng) vào hoạt động của các cơ quan... - Ngày đăng: 11/03/2014. Lần đọc: 347 . Cập nhật bởi: admin

Hội thảo đào tạo về nghiệp vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Ủy Ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) trong lĩnh vực giám sát thị trường, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, ngày 10/3/2014, Tổng cục đã tổ chức Hội thảo đào tạo về nghiệp vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa chuyên gia của CPSC giảng dạy. Ông Trần Văn Vinh- Phó Tổng cục trưởng đã tới tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị. - Ngày đăng: 11/03/2014. Lần đọc: 319 . Cập nhật bởi: admin

Tổng cục hướng dẫn vướng mắc liên quan đến khí dầu mỏ hóa lỏng

Ngày 14/2/2014, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 184/TĐC-HCHQ gửi Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố; Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; và Hiệp hội Gas Việt Nam và các doanh nghiệp kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng hướng dẫn vướng mắc liên quan đến khí dầu mỏ hóa lỏng. - Ngày đăng: 26/02/2014. Lần đọc: 338 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 25/2/2014)

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 25/2/2014) - Ngày đăng: 26/02/2014. Lần đọc: 345 . Cập nhật bởi: admin

Siết chặt quản lý chất lượng thép

Từ ngày 1/6/2014, nhà nhập khẩu thép trong nước sẽ phải công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm thép (TC cơ sở, TCVN, TC quốc tế, khu vực) trong hợp đồng nhập khẩu. - Ngày đăng: 26/02/2014. Lần đọc: 384 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 14/2/2014)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 14/2/2014)... - Ngày đăng: 18/02/2014. Lần đọc: 349 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố và hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia

Bộ Khoa học và công nghệ vừa ban hành một số Quyết định về việc công bố và hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia sau... - Ngày đăng: 17/02/2014. Lần đọc: 1087 . Cập nhật bởi: admin

Tổ chức khoa học công nghệ phải có ít nhất 5 người có trình độ Đại học

Ngày 27/01/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ với nhiều nội dung quan trọng, đáng chú ý. - Ngày đăng: 12/02/2014. Lần đọc: 385 . Cập nhật bởi: admin

Đến 2020, 100% cơ sở kinh doanh thuốc đạt tiêu chuẩn thực hành tốt

Đây là một trong những mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đặt ra cho Bộ Y tế, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành có liên quan tại Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. - Ngày đăng: 11/02/2014. Lần đọc: 293 . Cập nhật bởi: admin

Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại Tết Giáp Ngọ 2014

Thực hiện Công văn số 07/BKHCN-TĐC ngày 02/01/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc kiểm tra đo lường, chất lượng, chống hàng giả, gian lận thương mại Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014; Công văn số 2049/TĐC-QLCL ngày 03/12/2013 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) về việc hướng dẫn kiểm tra chất lượng, nhãn hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, Tổng cục TĐC báo cáo nhanh kết quả thực hiện tới nay như sau - Ngày đăng: 25/01/2014. Lần đọc: 424 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố và hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia

Bộ Khoa học và công nghệ vừa ban hành một số Quyết định về việc công bố và hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia sau: - Ngày đăng: 21/01/2014. Lần đọc: 700 . Cập nhật bởi: admin

Đoàn Ủy ban Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản thăm và làm việc với Tổng cục

Chiều ngày 14/01/2014, đoàn Ủy ban Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (JISC) gồm ngài Takashi Konno – Phó Tổng thư ký JISC, ngài Ikuo tomita – Giám đốc điều hành Tập đoàn Công nghiệp Nhật Bản về vật liệu xây dựng và thiết bị nhà ở và ngài Norio Ishizaki - chuyên gia của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp của Nhật Bản (METI) đã đến thăm và làm việc với Tổng cục... - Ngày đăng: 15/01/2014. Lần đọc: 390 . Cập nhật bởi: admin

Đoàn Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Điện Hàn Quốc thăm và làm việc với Tổng cục

Ngày 14/01/2014, Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt đã đón tiếp đoàn chuyên gia của Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Điện Hàn Quốc (KERI) do ông Kim Ho-Yong – Chủ tịch KERI dẫn đầu. - Ngày đăng: 15/01/2014. Lần đọc: 361 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 14/1/2014)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 14/1/2014)... - Ngày đăng: 14/01/2014. Lần đọc: 429 . Cập nhật bởi: admin

Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam năm 2014

Ngày 26/12/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 4075/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) năm 2014. Theo đó, kinh phí thực hiện kế hoạch xây dựng TCVN do các Bộ, ngành xây dựng dự thảo TCVN chủ động cân đối từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2014 cấp cho các Bộ, ngành và các nguồn kinh phí tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân khác. - Ngày đăng: 30/12/2013. Lần đọc: 602 . Cập nhật bởi: admin

Đảng ủy Tổng cục tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Ngày 24 tháng 12 năm 2013, Đảng ủy Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) bằng hình thức học trực tuyến. Tham dự lớp học có toàn thể đảng viên của Tổng cục, đại diện BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội CCB và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. - Ngày đăng: 25/12/2013. Lần đọc: 607 . Cập nhật bởi: admin

Công văn hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN

Ngày 16 tháng 12 năm 2013, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành công văn số 2177/TĐC-ĐL vể việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN gửi Viện Đo lường Việt Nam; Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL 1,2,3; Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ TCĐLCL; SEMEDEC 1; Chi cục TCĐLCL các tỉnh, thành phố... - Ngày đăng: 25/12/2013. Lần đọc: 891 . Cập nhật bởi: admin

SMEDEC 2 tổ chức thành công cuộc thi "Tìm hiểu năng suất chất lượng" lần 1

Ngày 14/12/2013, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm SMEDEC 2 đã tổ chức cuộc thi Tìm hiểu kiến thức về năng suất chất lượng, trong khuôn khổ nhiệm vụ “Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất về chất lượng” thuộc các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng SPHH của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” do Trung tâm SMEDEC được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phân công chủ trì tại các tỉnh phía Nam... - Ngày đăng: 17/12/2013. Lần đọc: 539 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia

Ngày 04 tháng 12 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 182/2013/TT-BTC hướng dẫn chi tiết việc xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia; bao gồm: lập, phê duyệt kế hoạch; trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm tra, thẩm định, ban hành; trình bày, thể hiện nội dung; rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ; thông báo, phổ biến, đăng ký, xuất bản, phát hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia. - Ngày đăng: 13/12/2013. Lần đọc: 475 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong khai thác tàu biển

Ngày 6/12/2013, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 48/2013/TT-BGTVT về việc ban hành QCVN 71:2013/BGTVT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong khai thác tàu biển. - Ngày đăng: 13/12/2013. Lần đọc: 432 . Cập nhật bởi: admin

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Ngày 11 tháng 12 năm 2013, tại Khách sạn New World, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã thực hiện ký kết bản ghi nhớ hợp tác về việc hỗ trợ hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao cũng như áp dụng các công cụ năng suất chất lượng với nhóm các đối tác Hàn Quốc bao gồm Quỹ Thương mại và Chuyển giao công nghệ nông nghiệp (FACT); Khu Công nghệ Gwangju; Khu Công nghệ Jeonnam; Trung tâm Xúc tiến Thương mại các Doanh nghiệp vừa và nhỏ; Công ty Glory Vinh Quang. - Ngày đăng: 12/12/2013. Lần đọc: 424 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 10/12/2013)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 10/12/2013)... - Ngày đăng: 11/12/2013. Lần đọc: 419 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư 24/2013/TT-BKHCN về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, phương tiện đo, chuẩn đo lường

Ngày 21/11/2013, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 1968/TĐC-ĐL về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư 24/2013/TT-BKHCN về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, phương tiện đo, chuẩn đo lường. - Ngày đăng: 28/11/2013. Lần đọc: 551 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia

Trong các tháng 4,5, 7, 8, 9, 10, 11/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau... - Ngày đăng: 25/11/2013. Lần đọc: 517 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Trong các tháng 4, 5,6,7,8, 10/ 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định sau về việc công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia... - Ngày đăng: 22/11/2013. Lần đọc: 1287 . Cập nhật bởi: admin

SMEDEC 2 ký kết Biên bản ghi nhớ với Hiệp hội Tiêu chuẩn Hàn Quốc (KSA)

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, ngày 13/11/2013, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) và Hiệp hội Tiêu chuẩn Hàn Quốc (KSA) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về khoa học và công nghệ (KH&CN) nhằm thúc đẩy lợi ích chung của hai tổ chức và hai nước Việt – Hàn thông qua hợp tác chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ - Ngày đăng: 15/11/2013. Lần đọc: 769 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện

Ngày 01/11/2013. Bộ Giao thông Vận tải đã ra Thông tư số 39/2013/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện, quy định các yêu cầu chung về động cơ điện, ắc quy, hệ thống phanh, hệ thống điện của xe đạp điện... và các phương pháp thử đối với các loại xe đạp điện được sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. - Ngày đăng: 13/11/2013. Lần đọc: 547 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới

Ngày 01/11/2013, Bộ Giao thông Vận tải đã ra Thông tư số 40/2013/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới và về yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất xe cơ giới. - Ngày đăng: 13/11/2013. Lần đọc: 480 . Cập nhật bởi: admin

6 trường hợp được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm

Theo quy định tại Thông tư số 28/2013/TT-BCT ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh mứt, kẹo và bao bì chứa đựng các sản phẩm trên chỉ được phép lưu thông, tiêu thụ tại thị trường Việt Nam sau khi được cơ quan kiểm tra Nhà nước cấp Thông báo thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu hoặc Thông báo thực phẩm chỉ kiểm tra hồ sơ. - Ngày đăng: 13/11/2013. Lần đọc: 538 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Ngày 25/10/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT về việc ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường sau đây... - Ngày đăng: 07/11/2013. Lần đọc: 782 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

Ngày 30 tháng 9 năm 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường... - Ngày đăng: 30/10/2013. Lần đọc: 830 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 23/10/2013)

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 23/10/2013). - Ngày đăng: 24/10/2013. Lần đọc: 715 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 16/10/2013)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 16/10/2013)... - Ngày đăng: 24/10/2013. Lần đọc: 565 . Cập nhật bởi: admin

Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

Ngày 17/10/2013, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Quyết định số 3203/QĐ-TĐC phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2. - Ngày đăng: 22/10/2013. Lần đọc: 852 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 10/10/2013)

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 10/10/2013) - Ngày đăng: 11/10/2013. Lần đọc: 587 . Cập nhật bởi: admin

Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hạt nhân trong lựa chọn địa điểm, thiết kế, xây dựng, vận hành và tháo dỡ tổ máy điện hạt nhân

Ngày 12/09/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 21/2013/TT-BKHCN quy định việc áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hạt nhân trong lựa chọn địa điểm, thiết kế, xây dựng, vận hành và tháo dỡ tổ máy điện hạt nhân. - Ngày đăng: 07/10/2013. Lần đọc: 658 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 1/10/2013)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 1/10/2013)... - Ngày đăng: 02/10/2013. Lần đọc: 680 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 20/9/2013)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 20/9/2013)... - Ngày đăng: 25/09/2013. Lần đọc: 614 . Cập nhật bởi: admin

Cuộc họp lần thứ 25 của Nhóm công tác 2 của ASEAN về đánh giá sự phù hợp

Trong ba ngày từ 24-26/9/2013, tại Viêng-chăn, Lào đã diễn ra cuộc họp lần thứ 25 của nhóm công tác 2 về đánh giá sự phù hợp thuộc Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN. Đây là cuộc họp nhóm kỹ thuật với thành phần là các đại diện của các cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia, cơ quan công nhận của các nước ASEAN. - Ngày đăng: 25/09/2013. Lần đọc: 514 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 01/7/2013 và 30/8/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn quốc gia sau... - Ngày đăng: 12/09/2013. Lần đọc: 803 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 4/9/2013)

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 4/9/2013) - Ngày đăng: 06/09/2013. Lần đọc: 630 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 4/9/2013)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 4/9/2013)... - Ngày đăng: 06/09/2013. Lần đọc: 653 . Cập nhật bởi: admin

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Ngày 12/7/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 15/2013/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. - Ngày đăng: 03/09/2013. Lần đọc: 759 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị Tuyên truyền, Phổ biến Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Đo lường

Hòa trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước chào mừng kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9; đồng thời nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ II với mục tiêu là hóa thân màu áo xanh của Đoàn vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị... - Ngày đăng: 23/08/2013. Lần đọc: 692 . Cập nhật bởi: admin

Đảng ủy Tổng cục tổ chức buổi nói chuyện thời sự chuyên đề về biển đảo Việt Nam

Ngày 16 tháng 8 năm 2013, Đảng ủy cơ quan Tổng cục TCĐLCL đã tổ chức buổi nói chuyện thời sự chuyên đề tình hình biển đảo Việt Nam. Tham dự có các đồng chí đảng viên trong đảng bộ, các đồng chí trong BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh Tổng cục. - Ngày đăng: 16/08/2013. Lần đọc: 708 . Cập nhật bởi: admin

Đến 2015, phát triển mới 12 chuẩn đo lường quốc gia

Đây là một trong những mục tiêu của Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1361/QĐ-TTg ngày 08/08/2013. - Ngày đăng: 14/08/2013. Lần đọc: 689 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 8/8/2013)

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 8/8/2013) - Ngày đăng: 12/08/2013. Lần đọc: 701 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 8/8/2013)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 8/8/2013)... - Ngày đăng: 12/08/2013. Lần đọc: 670 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc Gia

Ngày 31/5/2013; 12/6/2013; 01/7/2013; 05/7/2013; 10/7/2013;26/7/2013 và 02/8/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau... - Ngày đăng: 08/08/2013. Lần đọc: 1616 . Cập nhật bởi: admin

Quy trình kiểm định tạm thời đối với các chuẩn đo lường dùng để kiểm định phương tiện đo tốc độ xe cơ giới

Ngày 22/7/2013, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 2182/QĐ-TĐC về việc ban hành 03 quy trình kiểm định tạm thời đối với các chuẩn đo lường dùng để kiểm định phương tiện đo tốc độ xe cơ giới sau đây... - Ngày đăng: 29/07/2013. Lần đọc: 625 . Cập nhật bởi: admin

Kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2013)

Kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/2013, Công đoàn Tổng cục đã tổ chức nhiều Đoàn đi thăm hỏi, tặng quà cho anh em thương binh, thân nhân liệt sỹ tại các Trung tâm: Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh), Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam) và Câu lạc bộ tiếng hát thương binh Thủ đô. - Ngày đăng: 26/07/2013. Lần đọc: 705 . Cập nhật bởi: admin

Quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia

Ngày 12 tháng 7 năm 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 14/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia gồm: chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia, phê duyệt chuẩn quốc gia; duy trì, bảo quản, sử dụng chuẩn quốc gia. - Ngày đăng: 19/07/2013. Lần đọc: 742 . Cập nhật bởi: admin

Hai doanh nghiệp Việt Nam đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2013

Theo thông báo của Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) năm 2013 do Tổ chức Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương (APQO) chủ trì thực hiện, Việt Nam có 2 doanh nghiệp đạt Giải thưởng GPEA, bao gồm: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) đạt giải World Class Award (Giải nhất) cho loại hình doanh nghiệp dịch vụ lớn và Công ty Cổ phần TRAPHACO đạt giải Best in Class Award (Giải nhì)... - Ngày đăng: 10/07/2013. Lần đọc: 801 . Cập nhật bởi: admin

Bế mạc Hội nghị Đại hội đồng Codex 36

Hội nghị Đại hội đồng Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Ủy ban Codex - CAC) lần thứ 36 1-5/72013 tại Rome, Italy đã kết thúc tốt đẹp. Dự Hội nghị CAC 36 năm nay có 620 đại biểu từ 120 quốc gia thành viên, 1 tổ chức quốc tế thành viên, 1 quốc gia và 41 tổ chức quốc tế quan sát viên. Đoàn đại biểu Việt Nam do Tiến sỹ Trần Quang Trung, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, làm Trưởng đoàn gồm đại diện các Bộ Y tế, Ủy ban Codex Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Khoa học và Công nghệ tham dự Hội nghị... - Ngày đăng: 10/07/2013. Lần đọc: 627 . Cập nhật bởi: admin

Bể chứa xăng dầu phải cách xa công trình công cộng tối thiểu 50m

Ngày 18/06/2013, Bộ Công Thương đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu tại Thông tư số 11/2013/TT-BCT, trong đó đáng chú ý là những quy định về bể chứa và cột bơm xăng dầu. - Ngày đăng: 02/07/2013. Lần đọc: 923 . Cập nhật bởi: admin

Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Ngày 27 tháng 06 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 64/2013/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ. - Ngày đăng: 02/07/2013. Lần đọc: 650 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 26/06/2013)

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 26/06/2013) - Ngày đăng: 26/06/2013. Lần đọc: 843 . Cập nhật bởi: admin

Ký kết dự án Tăng cường hệ thống và hoạt động tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp

Ngày 13/6/2013, tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Văn phòng Công nhận Chất lượng và đoàn chuyên gia JICA thiết kế dự án Tăng cường hệ thống và hoạt động tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp – pha 2 đã ký biên bản kết thúc khoảng thời gian làm việc 15 ngày tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh... - Ngày đăng: 14/06/2013. Lần đọc: 783 . Cập nhật bởi: admin

Thông báo về Giải thưởng ISO năm 2013

Hiện tại, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đang phát động một cuộc thi với tên gọi Giải thưởng ISO. Theo đề xuất của cựu Chủ tịch ISO, Tiến sỹ Boris Aleshin, Giải thưởng ISO lần đầu tiên sẽ được trao tại Đại hội đồng ISO 2013 ở Saint Petersburg. ISO sẽ công bố giải thưởng này nhằm nhấn mạnh những lợi ích của tiêu chuẩn ISO trên thế giới. - Ngày đăng: 11/06/2013. Lần đọc: 740 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 04/06/2013)

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 04/06/2013) - Ngày đăng: 05/06/2013. Lần đọc: 901 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 4/6/2013)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 4/6/2013)... - Ngày đăng: 05/06/2013. Lần đọc: 725 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 24/05/2013)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 24/05/2013)... - Ngày đăng: 29/05/2013. Lần đọc: 775 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/ chứng nhận đồ chơi trẻ em phù hợp QCVN 3: 2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 20/3/2013)

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/ chứng nhận đồ chơi trẻ em phù hợp QCVN 3: 2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 20/3/2013) - Ngày đăng: 28/05/2013. Lần đọc: 787 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/ chứng nhận thép làm cốt bê tông phù hợp QCVN 7: 2011/BKHCN (cập nhật đến ngày 24/5/2013)

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/ chứng nhận thép làm cốt bê tông phù hợp QCVN 7: 2011/BKHCN (cập nhật đến ngày 24/5/2013) - Ngày đăng: 27/05/2013. Lần đọc: 754 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 24/5/2013

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 24/5/2013) - Ngày đăng: 27/05/2013. Lần đọc: 682 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Quy chuẩn Quốc gia về trạm kiểm tra tải trọng xe

Ngày 06 tháng 5 năm 2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 09/2013/TT-BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn Quốc gia về trạm kiểm tra tải trọng xe... - Ngày đăng: 24/05/2013. Lần đọc: 997 . Cập nhật bởi: admin

Đoàn Hiệp hội Cơ khí Mỹ thăm và làm việc tại Tổng cục

Ngày 22/6/2013, theo đề nghị của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tiếp và làm việc với ông Chris R. Lanzit, Cố vấn cao cấp của Hiệp hội Cơ khí Mỹ (ASME). Tại buổi tiếp, sau phần giới thiệu tổng quát về Tổng cục và ASME, hai bên đã trao đổi nhiều thông tin liên quan đến hoạt động xây dựng tiêu chuẩn, các chương trình chứng nhận, đào tạo và xuất bản tài liệu kỹ thuật. - Ngày đăng: 22/05/2013. Lần đọc: 660 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 17/05/2013)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 17/05/2013)... - Ngày đăng: 17/05/2013. Lần đọc: 754 . Cập nhật bởi: admin

Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT- BCA-BGTVT quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy

Ngày 10/5/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1125/QĐ-BKHCN về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT- BCA-BGTVT quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy. - Ngày đăng: 14/05/2013. Lần đọc: 850 . Cập nhật bởi: admin

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Phường Nghĩa Đô lần thứ IV, năm 2013

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013), 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, sáng ngày 12/5, Phường Nghĩa Đô – Quận Cầu Giấy đã tổ chức khai mạc Ðại hội Thể dục thể thao lần thứ IV... - Ngày đăng: 13/05/2013. Lần đọc: 821 . Cập nhật bởi: admin

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ thuộc Dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” và Dự án “Thúc đẩy hoạt động Năng suất và Chất lượng”

Thực hiện Quyết định số 1051/QĐ-BKHCN ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm 2014 thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” để tuyển chọn, xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2014... - Ngày đăng: 13/05/2013. Lần đọc: 1011 . Cập nhật bởi: admin

Lễ kết thúc Dự án JICA về Tăng cường Hệ thống và Hoạt động Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn

Ngày 18/4/2013, tại Trụ sở Tổng cục TCĐLCL đã diễn ra Lễ kết thúc Dự án JICA về Tăng cường Hệ thống và Hoạt động Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn. Tham dự buổi lễ có các đại diện Bộ KHCN, dẫn đầu là Thứ trường Trần Việt Thanh. Phía Nhật Bản có các đại diện của Văn phòng JICA Việt Nam, dẫn đầu là Phó trưởng đại diện Văn phòng ông Shimizu Akira và các chuyên gia của Dự án. - Ngày đăng: 22/04/2013. Lần đọc: 752 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 10/04/2013)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 10/04/2013)... - Ngày đăng: 10/04/2013. Lần đọc: 826 . Cập nhật bởi: admin

Đội mũ bảo hiểm không đủ 3 bộ phận có thể bị phạt tới 200.000 đồng

Đây là một điểm đáng chú ý nêu trong Dự thảo (lần 3) Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt do Bộ Giao thông vận tải vừa công bố để lấy ý kiến các ban ngành và người dân. - Ngày đăng: 28/03/2013. Lần đọc: 1506 . Cập nhật bởi: admin

Quy định mới về điều kiện công nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Liên Bộ Khoa học và Công nghệ - Tài chính- Nội vụ vừa ban hành thông tư liên tịch số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 80/2007/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN)... - Ngày đăng: 25/03/2013. Lần đọc: 922 . Cập nhật bởi: admin

Tập huấn luật về giới và bình đẳng giới

Trong 2 ngày 19 và 20 tháng 3 năm 2013, tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức lớp tập huấn luật về giới và bình đẳng giới... - Ngày đăng: 21/03/2013. Lần đọc: 1136 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến tháng 02/2013)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo Danh sách các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến tháng 02/2013). - Ngày đăng: 20/03/2013. Lần đọc: 1340 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 18/03/2013)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 18/03/2013)... - Ngày đăng: 19/03/2013. Lần đọc: 1061 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư liên tịch về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV

Ngày 10/09/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/06/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/05/2007 về doanh nghiệp khoa học và công nghệ... - Ngày đăng: 19/03/2013. Lần đọc: 1019 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

Ngày 14/12/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 63/2012/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật... - Ngày đăng: 19/03/2013. Lần đọc: 936 . Cập nhật bởi: admin

Báo cáo nhanh về kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất

Từ ngày 12/3/2013, Đoàn kiểm tra LN do Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa (QLCL) chủ trì, phối hợp Cục Quản lý thị trường, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, Chi cục TĐC Hà Nội kiểm tra tại các cơ sở sản xuất MBH trên địa bàn Hà Nội. - Ngày đăng: 18/03/2013. Lần đọc: 904 . Cập nhật bởi: admin

Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương năm 2012

Sáng ngày 17/03/2013 tại Cung Văn hóa Hữu nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng -Bộ Khoa học và Công nghệ đã long trọng tổ chức Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương năm 2012. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ngô Quý Việt - Phó Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng quốc gia đã phát biểu khai mạc Lễ trao giải. - Ngày đăng: 18/03/2013. Lần đọc: 758 . Cập nhật bởi: admin

Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

Ngày 22/1/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 02/2013/TT-BTTTT quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng sau đây... - Ngày đăng: 12/03/2013. Lần đọc: 745 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Ngày 28/12/2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 27/2012/TT-BTNMT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường... - Ngày đăng: 11/03/2013. Lần đọc: 918 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 04/03/2013)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 04/03/2013)... - Ngày đăng: 05/03/2013. Lần đọc: 887 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc Gia

Ngày 25 tháng 01 năm 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 137/QĐ -BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia... - Ngày đăng: 25/02/2013. Lần đọc: 1211 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu

Ngày 22/01/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 03/2013/TT-BTTTT quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu... - Ngày đăng: 22/02/2013. Lần đọc: 992 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Ngày 06 tháng 02 năm 2013, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định 228/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam... - Ngày đăng: 21/02/2013. Lần đọc: 1088 . Cập nhật bởi: admin

Câu lạc bộ hưu trí Tổng cục gặp mặt đầu xuân Quý Tỵ 2013

Sáng 21/2, Câu lạc bộ Hưu trí Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp đầu xuân Quý Tỵ 2013... - Ngày đăng: 21/02/2013. Lần đọc: 898 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2012

Ngày 30/1/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 262/QĐ-TTg về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2012. Theo đó, tặng 17 Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2012 cho 17 doanh nghiệp và tặng 50 Giải Bạc Chất lượng Quốc gia năm 2012 cho 50 doanh nghiệp. - Ngày đăng: 31/01/2013. Lần đọc: 1169 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế

Ngày 22 tháng 01 năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có Thông tư số 07/2013/TT-BNNPTNT về việc ban hành QCVN 01-132:2013/BNNPTNT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế. - Ngày đăng: 30/01/2013. Lần đọc: 1150 . Cập nhật bởi: admin

Công bố hợp quy đối với hoạt động sản xuất kinh doanh xăng dầu có liên quan đến pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol, xăng sinh học tại các kho xăng dầu

Ngày 28 tháng 12 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 48/2012/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol, xăng sinh học (xăng E5, E10) tại kho xăng dầu. - Ngày đăng: 24/01/2013. Lần đọc: 1134 . Cập nhật bởi: admin

Hỗ trợ tối đa 100% kinh phí cho nghiên cứu, phát triển công nghệ cao

Ngày 20/12/2012, Bộ Tài chính- Bộ KHCN đã ban hành Thông tư số 219/2012/TTLT-BTC- BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 theo các nội dung, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31-12-2010 của Thủ tướng Chính phủ... - Ngày đăng: 24/01/2013. Lần đọc: 984 . Cập nhật bởi: admin

Ủy ban An toàn Sản phẩm tiêu dùng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ thông báo thu hồi các sản phẩm tiêu dùng

Ủy ban An toàn Sản phẩm tiêu dùng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là cơ quan độc lập cấp liên bang, được thành lập năm 1973, có chức năng nhiệm vụ về An toàn sản phẩm tiêu dùng của Chính phủ Hoa Kỳ. CPSC có 03 Ủy viên Hội đồng do Tổng thống chỉ định và do Thượng viện phê chuẩn. CPSC có phạm vi quản lý về an toàn đối với các chủng loại sản phẩm (http://www.cpsc.gov/.). Mới đây, CPSC đã có thông báo thu hồi các sản phẩm tiêu dùng. - Ngày đăng: 14/01/2013. Lần đọc: 1068 . Cập nhật bởi: admin

Thực hiện hành động khắc phục đối với tồn tại trong quá trình tư vấn hệ thống quản lý chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 7/1/2013, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 17/TĐC-HCHQ gửi Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Davilaw về việc thực hiện hành động khắc phục đối với tồn tại trong quá trình tư vấn hệ thống quản lý chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước. - Ngày đăng: 11/01/2013. Lần đọc: 1301 . Cập nhật bởi: admin

Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Ngày 12/12/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. - Ngày đăng: 11/01/2013. Lần đọc: 961 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 8/1/2013)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 8/1/2013... - Ngày đăng: 09/01/2013. Lần đọc: 996 . Cập nhật bởi: admin

Phê duyệt kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam năm 2013

Ngày 21/12/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3501/QĐ-BKHCN phê duyệt kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam năm 2013 gồm 813 hạng mục TCVN do các Bộ, ngành đề xuất. - Ngày đăng: 08/01/2013. Lần đọc: 1350 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư quy định thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa

Ngày 27/12/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 35/2012/TT-BLĐTBXH về việc quy định thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội... - Ngày đăng: 05/01/2013. Lần đọc: 1061 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Ngày 12/12/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 26/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường... - Ngày đăng: 05/01/2013. Lần đọc: 983 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Ngày 12/12/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 27/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ... - Ngày đăng: 05/01/2013. Lần đọc: 1062 . Cập nhật bởi: admin

Triển khai thực hiện hoạt động quản lý đo lường khi Luật đo lường và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP có hiệu lực

Ngày 14 tháng 12 năm 2012, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành công văn số 2142/TĐC -ĐL gửi Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố về việc Triển khai thực hiện hoạt động quản lý đo lường khi Luật đo lường và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP có hiệu lực... - Ngày đăng: 02/01/2013. Lần đọc: 897 . Cập nhật bởi: admin

Chung kết giải bóng đá

Hướng tới kỷ niệm 63 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 08/SL (20/1/1950 – 20/1/2012) thành lập ngành Đo lường, Công đoàn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường phối hợp với Viện đo lường Việt Nam tổ chức Giải bóng đá luân lưu định kỳ hàng năm kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam 20/1. - Ngày đăng: 02/01/2013. Lần đọc: 890 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 28/12/2012)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 28/12/2012... - Ngày đăng: 28/12/2012. Lần đọc: 899 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/ chứng nhận xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học phù hợp QCVN 1: 2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 13/12/2012)

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/ chứng nhận xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học phù hợp QCVN 1: 2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 13/12/2012) - Ngày đăng: 18/12/2012. Lần đọc: 984 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/ chứng nhận thép làm cốt bê tông phù hợp QCVN 7: 2011/BKHCN (cập nhật đến ngày 13/12/2012)

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/ chứng nhận thép làm cốt bê tông phù hợp QCVN 7: 2011/BKHCN (cập nhật đến ngày 13/12/2012) - Ngày đăng: 18/12/2012. Lần đọc: 1002 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/ chứng nhận mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy phù hợp QCVN 2: 2008/BKHCN (cập nhật đến ngày 13/12/2012)

Danh sách các tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/ chứng nhận mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy phù hợp QCVN 2: 2008/BKHCN (cập nhật đến ngày 13/12/2012). - Ngày đăng: 18/12/2012. Lần đọc: 1036 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 13/12/2012)

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 13/12/2012) - Ngày đăng: 18/12/2012. Lần đọc: 979 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/ chứng nhận đồ chơi trẻ em phù hợp QCVN 3: 2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 13/12/2012)

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/ chứng nhận đồ chơi trẻ em phù hợp QCVN 3: 2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 13/12/2012) - Ngày đăng: 18/12/2012. Lần đọc: 958 . Cập nhật bởi: admin

Ninh Thuận - Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình áp dụng và duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO tại một số cơ quan hành chính tỉnh

Ngày 11 tháng 12 năm 2012, Đoàn kiểm tra ISO hành chính tỉnh Ninh Thuận ban hành công văn 886/BC-SKHCN Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình áp dụng và duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO tại một số cơ quan hành chính tỉnh... - Ngày đăng: 14/12/2012. Lần đọc: 929 . Cập nhật bởi: admin

Hội thảo nghiệp vụ tư vấn đánh giá HTQLCL

Ngày 12 tháng 12 năm 2012, Tổng cục TCĐLCL đã tổ chức Hội thảo nghiệp vụ tư vấn, đánh giá HTQLCL theo ISO 9001 và hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước... - Ngày đăng: 13/12/2012. Lần đọc: 767 . Cập nhật bởi: admin

Hội thảo Công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tỉnh, Thành phố năm 2012

Trong 2 ngày 29 và 30/11/2012 tại T.P HồChí Minh, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc Tổngcục. Đồng chí Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ KHCN đã tham dự Hội thảo... - Ngày đăng: 30/11/2012. Lần đọc: 993 . Cập nhật bởi: admin

Họp Hội đồng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia lần thứ 2

Ngày 23/11/2012 tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã diễn ra buổi họp Hội đồng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia lần thứ hai để xem xét, đánh giá, thẩm định 20 doanh nghiệp được các Hội đồng sơ tuyển đề xuất trao tặng Giải Vàng, 48 doanh nghiệp được đề xuất trao Giải Bạc Chất lượng Quốc gia năm 2012 và dự kiến thời gian cho Lễ trao giải. - Ngày đăng: 26/11/2012. Lần đọc: 1052 . Cập nhật bởi: admin

Tổ chức rà phá bom mìn phải có giấy phép hành nghề

Đây là quy định của Bộ Quốc phòng tại Thông tư số 12/2012/TT-BQP ngày 12/11/2012 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2012/BQP về rà phá bom mìn, vật nổ (RPBM)... - Ngày đăng: 22/11/2012. Lần đọc: 1222 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành kế hoạch triển khai khoản 4 Điều 17 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Ngày 14 tháng 11 năm 2012, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành quyết định số 2325/QĐ-TĐC về việc ban hành kế hoạch triển khai khoản 4 Điều 17 Nghị đinh số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng... - Ngày đăng: 20/11/2012. Lần đọc: 1055 . Cập nhật bởi: admin

Đảng ủy tổng cục tổ chức hội nghị chuyên đề

Ngày 16 tháng 11 năm 2012, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội nghị chuyên đề: Đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị và khiêm tốn hết mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh... - Ngày đăng: 16/11/2012. Lần đọc: 1086 . Cập nhật bởi: admin

Ninh Thuận - Báo cáo kết quả hoạt động chương trình áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2012

Ngày 9 tháng 11 năm 2012, Ban chi đạo chương trình ISO tỉnh Ninh Thuận Báo cáo kết quả hoạt động chương trình áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2012... - Ngày đăng: 16/11/2012. Lần đọc: 1131 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 14/11/2012)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 14/11/2012... - Ngày đăng: 15/11/2012. Lần đọc: 937 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Ngày 09 tháng 11 năm 2012, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 19/2012/TT-BYT hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm... - Ngày đăng: 15/11/2012. Lần đọc: 953 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 14/11/2012)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 14/11/2012... - Ngày đăng: 15/11/2012. Lần đọc: 772 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành Quy trình kiểm định tạm thời đồng hồ xăng dầu, dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ

Ngày 6/11/2012, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 2234/QĐ-TĐC về việc ban hành Quy trình kiểm định tạm thời đồng hồ xăng dầu, dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. - Ngày đăng: 13/11/2012. Lần đọc: 1039 . Cập nhật bởi: admin

Tổng cục tập huấn công tác văn thư lưu trữ và thi đua khen thưởng

Trong 2 ngày 8 và 9/11/2012, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức tập huấn công tác văn thư lưu trữ và công tác thi đua khen thưởng cho các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và cán bộ làm công tác văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng... - Ngày đăng: 09/11/2012. Lần đọc: 1031 . Cập nhật bởi: admin

Từ năm 2012, áp dụng quy chuẩn về sử dụng năng lượng tiết kiệm cho nhà máy mới xây

Đây là mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đề ra tại Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015 được phê duyệt theo Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 02/10/2012... - Ngày đăng: 29/10/2012. Lần đọc: 967 . Cập nhật bởi: admin

Từ năm 2015, áp dụng tiêu chuẩn kinh tế xanh đối với dự án đầu tư công

Đây là nội dung quy định tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh... - Ngày đăng: 29/10/2012. Lần đọc: 979 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành quy chuẩn Quốc gia về chất lượng nước biển xa bờ

Ngày 12/10/2012, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Thông tư số 10/2012/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, trong đó có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển xa bờ... - Ngày đăng: 29/10/2012. Lần đọc: 1381 . Cập nhật bởi: admin

Hành động khắc phục đối với tồn tại trong quá trình đánh giá chứng nhận

Ngày 24 tháng 10 năm 2012, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành công văn số 1763/TĐC –HCHQ gửi Công ty TNHH Q.M.S Việt Nam về việc thực hiện hành động khắc phục đối với tồn tại trong quá trình đánh giá chứng nhận... - Ngày đăng: 26/10/2012. Lần đọc: 1166 . Cập nhật bởi: admin

Chương trình Đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại Hà Nội từ ngày 12-16/11/2012

Từ ngày 12 đến 16/11/2012, Trung tâm Năng suất Việt Nam sẽ tổ chức khóa đào tạo “Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008” nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu về quản lý chất lượng và các kỹ năng đánh giá chuyên nghiệp... - Ngày đăng: 25/10/2012. Lần đọc: 1340 . Cập nhật bởi: admin

Hội thi nấu ăn và giao lưu bóng chuyền nhân kỷ niệm 82 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2012)

Nhân kỷ niệm 82 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930–20/10/2012), Công đoàn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thi nấu ăn cho các nữ công đoàn viên thuộc các đơn vị trong Tổng cục và giao lưu bóng chuyền nữ giữa đội nữ Công đoàn Tổng cục và đội nữ Học viện Quốc phòng. - Ngày đăng: 23/10/2012. Lần đọc: 1436 . Cập nhật bởi: admin

Cuộc họp thường niên đại hội đồng ISO 2012

Vừa qua, đoàn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Phó Tổng cục trưởng Vũ Văn Diện dẫn đầu đã tham dự cuộc họp thường niên Đại hội đồng ISO lần thứ 35 diễn ra tại San Diego, Hoa Kỳ từ 17 – 21/9/2012... - Ngày đăng: 11/10/2012. Lần đọc: 1117 . Cập nhật bởi: admin

Đại hội Hội Cựu chiến binh Tổng cục lần thứ II

Ngày 5 tháng 10 năm 2012, Hội cựu chiến binh Tổng cục đã tiến hành Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Về dự Đại hội có đại biểu của Hội CCB Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội CCB Cục Sở hữu Trí tuệ, đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng cục, các đồng chí thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục cùng toàn thể hơn 70 hội viên Hội CCB Tổng cục. - Ngày đăng: 08/10/2012. Lần đọc: 1064 . Cập nhật bởi: admin

Đại hội đại biểu công đoàn tổng cục lần thứ XIV

Ngày 4 tháng 10 năm 2012 đã khai mạc đại hội đại biểu công đoàn Tổng cục lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012-2015, đồng chí Ngô Quý Việt, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng đã về dự. Về dự đại hội còn có đồng chí Trịnh Quang Huấn, Chủ tịch công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ cùng hơn 100 đại biểu được bầu từ các công đoàn cơ sở... - Ngày đăng: 04/10/2012. Lần đọc: 993 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 1/10/2012)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 1/10/2012... - Ngày đăng: 02/10/2012. Lần đọc: 1051 . Cập nhật bởi: admin

Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2012-2020

Ngày 12/9/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Dân tộc đã ký Kế hoạch số 2586/KH-BKHCN-UBDT về việc thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2012-2020. - Ngày đăng: 24/09/2012. Lần đọc: 1119 . Cập nhật bởi: admin

Khai mạc Chợ công nghệ lớn nhất Việt Nam

Tối qua, tại Cung Văn hóa hữu nghị (Hà Nội) Chợ Công nghệ và thiết bị quốc tế Việt Nam 2012 (Techmart) khai mạc với hơn 500 gian hàng. Đây là kỳ Techmart lớn nhất từ trước đến nay... - Ngày đăng: 21/09/2012. Lần đọc: 1090 . Cập nhật bởi: admin

Techmart 2012 khai mạc ngày 20.9

Đến nay, công tác chuẩn bị Chợ công nghệ và thiết bị Quốc tế Việt Nam 2012 (International Techmart Vietnam 2012) đã hoàn tất. Có 479 đơn vị với 520 gian hàng đăng ký tham dự, chào bán trên 3 nghìn công nghệ và thiết bị... - Ngày đăng: 17/09/2012. Lần đọc: 1130 . Cập nhật bởi: admin

Thông báo về việc thu hồi sản phẩm của Bose

Công ty Bose Corporation được thành lập và hoạt động theo pháp luật của Hoa Kỳ mới đây đã có Thông báo về Chương trình thu hồi một số sản phẩm của Công ty đã được bán cho người tiêu dùng tại Việt Nam. Theo hồ sơ của Công ty, số lượng sản phẩm thuộc diện thu hồi đã bán vào Việt Nam là 110 sản phẩm. Đây là một phần trong chương trình thu hồi toàn cầu được Công ty thực hiện hoàn toàn tự nguyện xuất phát từ yêu cầu đảm bảo những tiêu chuẩn cao nhất về an toàn sản phẩm của Công ty. - Ngày đăng: 14/09/2012. Lần đọc: 1249 . Cập nhật bởi: admin

Đảng Bộ cơ quan Tổng cục TCĐLCL học tập quán triệt NQTW V khóa XI

Ngày 14 tháng 9 năm 2012, đảng bộ cơ quan Tổng cục TCĐLCL đã tiến hành học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương V (khóa XI)... - Ngày đăng: 14/09/2012. Lần đọc: 1084 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 13/9/2012)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 13/9/2012... - Ngày đăng: 13/09/2012. Lần đọc: 1099 . Cập nhật bởi: admin

Quy định về việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 27 tháng 8 năm 2012, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 16/2012/TT-BKHCN quy định về việc nội dung, trình tự, thủ tục và tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. - Ngày đăng: 11/09/2012. Lần đọc: 1546 . Cập nhật bởi: admin

Quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm" và hướng dẫn triển khai, áp dụng

Ngày 31 tháng 8 năm 2012, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 14/2012/TT-BYT quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm” và hướng dẫn việc triển khai, áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm” trong lĩnh vực sản xuất bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc. - Ngày đăng: 11/09/2012. Lần đọc: 1459 . Cập nhật bởi: admin

Quy chế Tổ chức Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng

Ngày 6/9/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/2012/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế Tổ chức Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng. - Ngày đăng: 11/09/2012. Lần đọc: 1002 . Cập nhật bởi: admin

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012-2015

Ngày 7/9/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1228/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012-2015. Mục tiêu chung của Chương trình nhằm nâng cao năng lực hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm ... - Ngày đăng: 11/09/2012. Lần đọc: 1612 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bô Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 28 tháng 8 năm 2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia như sau:... - Ngày đăng: 06/09/2012. Lần đọc: 1330 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 28/8/2012)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 28/8/2012... - Ngày đăng: 29/08/2012. Lần đọc: 1088 . Cập nhật bởi: admin

Năng suất và sự phát triển toàn diện, bền vững tại Châu Á - Thái Bình Dương

Trong 2 ngày 9-10/8/2012 tại Đài Bắc, Tổ chức Năng suất Châu Á – APO và Trung tâm Năng suất Đài Loan đã tổ chức Lễ công bố ấn phẩm đặc biệt kỷ niệm 50 năm hoạt động và phát triển của APO. Đến dự buổi lễ này có Chủ tịch APO, Tổng Thư ký APO, Lãnh đạo cơ quan năng suất 20 quốc gia thành viên và các chuyên gia tham gia biên soạn ấn phẩm “Năng suất tại Châu Á – Thái bình Dương: quá khứ, hiện tại và tương lai”. Về phía chủ nhà có Phó Tổng thống Đài Loan Den-Yih Wu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Yea-Ping Shih và Thứ trưởng Bộ Kinh tế Tyzz-Jiun Duh đã tới tham dự và phát biểu chào mừng buổi lễ... - Ngày đăng: 21/08/2012. Lần đọc: 1015 . Cập nhật bởi: admin

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN về việc ban hành và thực hiện " Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học"

Ngày 12 tháng 7 năm 2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 14/2012/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện " Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học"... - Ngày đăng: 20/08/2012. Lần đọc: 1220 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 9/8/2012)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 9/8/2012... - Ngày đăng: 17/08/2012. Lần đọc: 1101 . Cập nhật bởi: admin

Công văn về việc thực hiện hành động khắc phục đối với tồn tại trong quá trình đánh giá

Ngày 14 tháng 8 năm 2012, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Công văn số 1344/TĐC-HCHQ về việc thực hiện hành động khắc phục đối với tồn tại trong quá trình đánh giá gửi công ty TNHH Q.M.S Việt Nam... - Ngày đăng: 16/08/2012. Lần đọc: 1328 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc sửa đổi tên tiếng anh của ĐLVN 17:2009

Ngày 08 tháng 8 năm 2012, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định sửa đổi tên tiếng anh của ĐLVN 17:2009 ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-TĐC ngày 26/6/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam... - Ngày đăng: 15/08/2012. Lần đọc: 1766 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận đồ chơi trẻ em phù hợp QCVN 03:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 20/7/2012)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo Danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận đồ chơi trẻ em phù hợp QCVN 03:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 20/7/2012). - Ngày đăng: 03/08/2012. Lần đọc: 1193 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc giao kế hoạch triển khai thực hiện 03 Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia

Ngày 31/7/2012, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1464/QĐ-TĐC về việc giao kế hoạch triển khai thực hiện 03 Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia sau... - Ngày đăng: 03/08/2012. Lần đọc: 1450 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 23/7/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1687/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau... - Ngày đăng: 02/08/2012. Lần đọc: 2145 . Cập nhật bởi: admin

BoA& APLAC Đánh giá công nhận mở rộng lĩnh vực giám định Than & Khoáng sản đạt chuẩn mực ISO/IEC 17020:1998 tại Quacontrol

Mới đây, từ ngày 24/7 – 26/7/2012, Văn phòng Công nhận Chất lượng Việt Nam (BoA) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng Chuyên gia của Hiệp hội Công nhận Phòng thử nghiệm & Tổ chức giám định khu vực Châu á – Thái Bình Dương ( APLAC), đã tổ chức đánh giá Công nhận lại và mở rộng lĩnh vực giám định Than & Khoáng sản cho Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Quacontrol) theo chuẩn mực tổ chức giám định ISO/IEC 17020:1998... - Ngày đăng: 31/07/2012. Lần đọc: 1691 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 9/7/2012)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 9/7/2012... - Ngày đăng: 12/07/2012. Lần đọc: 1247 . Cập nhật bởi: admin

Công đoàn Tổng cục tham gia Hội nghị tập huấn “Công tác công đoàn năm 2012” do Công đoàn Bộ KHCN tổ chức

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Bộ KHCN, từ ngày 4/7/2012 – 8/7/2012 tại Khách sạn Duy Tân 2 – 46 Trần Quang Khải – Thành phố Huế, Đoàn đại biểu Công đoàn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gồm 3 đại biểu đã tham gia Hội nghị tập huấn “Công tác công đoàn năm 2012”. - Ngày đăng: 12/07/2012. Lần đọc: 1434 . Cập nhật bởi: admin

Bộ Khoa học và Công nghệ công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 26/6/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1442/QĐ-BKHCN về việc công bố 03 Tiêu chuẩn Quốc gia sau... - Ngày đăng: 05/07/2012. Lần đọc: 1579 . Cập nhật bởi: admin

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Tổng cục lần thứ IV nhiệm kỳ 2012-2014

Sáng 27 tháng 6 năm 2012, Đoàn thanh niên Tổng cục đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2012-2014. Dự thảo báo cáo chính trị nêu rõ các kết quả thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên, công tác xây dựng tổ chức đoàn và đoàn tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền... - Ngày đăng: 27/06/2012. Lần đọc: 1622 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 20/6/2012)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 20/6/2012... - Ngày đăng: 25/06/2012. Lần đọc: 1413 . Cập nhật bởi: admin

Quacontrol: Áp dụng quy trình giám định chất lượng theo TCVN 1693:2008

Sáng ngày 19/6/2012, tại Thành phố Hạ Long, Công ty cổ phần giám định –Vinacomin (Quacontrol) đã tổ chức Hội nghị triển khai quy trình giám định chất lượng than theo TCVN 1693:2008 cho trên 70 cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty. Đây là bộ Tiêu chuẩn quy định công tác giám định chất lượng cho than đá và cốc, do Bộ KHCN ban hành theo quyết định số 2887/QĐ-BKHCN, ngày 26 tháng 12 năm 2008, tương đương với tiêu chuẩn ISO 18283:2006, thay thế tiêu chuẩn TCVN 1693:1995... - Ngày đăng: 21/06/2012. Lần đọc: 1644 . Cập nhật bởi: admin

Đồng Tháp- Hoạt động TCĐLCL tháng 6 và kế hoạch nhiệm vụ tháng 7 năm 2012

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Tháp đã có Báo cáo hoạt động TCĐLCL tháng 6 và kế hoạch nhiệm vụ tháng 7 năm 2012. - Ngày đăng: 20/06/2012. Lần đọc: 1362 . Cập nhật bởi: admin

Tây Ninh- Báo cáo hoạt động TCĐLCL 6 tháng đầu năm 2012

Ngày 19 tháng 6 năm 2012, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Tây Ninh đã có Báo cáo số 137/BC- TĐC về hoạt động TCĐLCL 6 tháng đầu năm 2012. - Ngày đăng: 20/06/2012. Lần đọc: 1400 . Cập nhật bởi: admin

Hỗ trợ xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về cải tiến năng suất chất lượng 2012-2013

Nhằm hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, ngày 22/2/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 225/QĐ-TTg phê duyệt Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. - Ngày đăng: 18/06/2012. Lần đọc: 1224 . Cập nhật bởi: admin

Từ 1/7, Luật Đo lường đi vào cuộc sống

Cùng với các luật Lưu trữ, Khiếu nại, Tố cáo, bắt đầu từ ngày 1/7/2012, Luật Đo lường (Quốc hội khóa XIII, kỳ hợp thứ 2, thông qua ngày 11/11/2011) sẽ chính thức có hiệu lực trong cuộc sống. Luật Đo lường được Quốc hội ban hành có 58 điều, được chia thành 9 chương. Trong đó, chương I với các quy định chung và chương IX quy định về các điều khoản thi hành... - Ngày đăng: 18/06/2012. Lần đọc: 1428 . Cập nhật bởi: admin

Bình Dương- Báo cáo Kết quả hoạt động TCĐLCL 6 tháng đầu năm 2012 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2012

Ngày 7 tháng 6 năm 2012, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Dương đã có Báo cáo số 12/TĐC-BC về Kết quả hoạt động TCĐLCL 6 tháng đầu năm 2012 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2012. - Ngày đăng: 15/06/2012. Lần đọc: 1221 . Cập nhật bởi: admin

Ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà; ưu tiên cho thuê đất, cơ sở hạ tầng, cũng như được hưởng chính sách ưu đãi về tín dụng đầu tư để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm, hàng hoá hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ... - Ngày đăng: 12/06/2012. Lần đọc: 1287 . Cập nhật bởi: admin

Buộc tái xuất hoặc tiêu hủy hàng hoá nhập khẩu không hợp chuẩn

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, các lô hàng nhập khẩu (NK) thuộc trách nhiệm quản lí của Bộ này có kết quả kiểm tra không phù hợp với quy chuẩn kĩ thuật tương ứng sẽ buộc phải tái xuất hoặc tiêu hủy. - Ngày đăng: 12/06/2012. Lần đọc: 1292 . Cập nhật bởi: admin

Kiên Giang- Báo cáo Kết quả hoạt động TCĐLCL 6 tháng đầu năm 2012 và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2012

Ngày 11 tháng 6 năm 2012, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang đã có Báo cáo số 10/BC-TĐC về Kết quả hoạt động TCĐLCL 6 tháng đầu năm 2012 và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2012. - Ngày đăng: 11/06/2012. Lần đọc: 1210 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

Ngày 29/05/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 17/2012/TT-BGTVT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ"... - Ngày đăng: 11/06/2012. Lần đọc: 1408 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với vật liệu nổ công nghiệp

Ngày 25/05/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 86/2012/TT-BTC về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ Nhà nước đối với vật liệu nổ công nghiệp... - Ngày đăng: 11/06/2012. Lần đọc: 1255 . Cập nhật bởi: admin

Hội thảo và đào tạo giảng viên khu vực về các hệ thống quản lý năng lượng và tiêu chuẩn ISO 50001

Từ ngày 04-08/6/2012 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì tổ chức hai sự kiện kế tiếp - Hội thảo và Đào tạo giảng viên cho các nước đang phát triển trong khu vực Châu Á về “Các hệ thống quản lý năng lượng - Tiêu chuẩn quốc tế ISO 50001”. Hội thảo và khóa đào tạo này do Cục Kinh tế Liên Bang Thụy Sỹ (SECO) tài trợ thông qua Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) trên cơ sở nhu cầu của Tổng cục TCĐLCL. - Ngày đăng: 06/06/2012. Lần đọc: 1240 . Cập nhật bởi: admin

Công đoàn Tổng cục tặng quà cho các cháu thiếu nhi

Chăm lo cho các thế hệ thiếu nhi là con cán bộ, nhân viên của Tổng cục là một trong những hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Tổng cục, Công đoàn Tổng cục. - Ngày đăng: 05/06/2012. Lần đọc: 1352 . Cập nhật bởi: admin

Khai mạc Hội nghị ISO về bảo vệ người tiêu dùng

Để nhấn mạnh tầm quan trọng người tiêu dùng trong nền kinh tế, nhu cầu đảm bảo an ninh và sự thịnh vượng, Thủ tướng Cộng hòa Fiji, ông Josaia Voreqe Bainimarama, đã chính thức khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 34 của ISO về chính sách người tiêu dùng (ISO/COPOLCO). Khoảng 93 đại biểu đến từ 26 quốc gia đã tham dự sự kiện này diễn ra từ ngày 16-17/5 tại Nadi, Fiji. - Ngày đăng: 01/06/2012. Lần đọc: 1146 . Cập nhật bởi: admin

Đào tạo qua cầu truyền hình về Quản lý chi phí dòng nguyên liệu MFCA

Từ ngày 28-31/5/2012 tại Hà Nội, Tổ chức Năng suất châu Á (APO) đã phối hợp với Trung tâm Năng suất Việt Nam tổ chức khóa đào tạo qua cầu truyền hình về Quản lý chi phí dòng nguyên liệu MFCA. Khóa đào tạo đã thu hút sự tham gia của hơn 100 học viên đến từ 5 quốc gia thành viên của Tổ chức Năng suất châu Á là Iran, Malaysia, Philippine, Thái Lan và Việt Nam. Giảng viên của khóa học là Ông H. Tachikawa, Giám đốc Điều hành Công ty Propharm Nhật Bản đồng thời là thành viên Tổ biên soạn tiêu chuẩn ISO 14051; Giáo sư M. Nakajima từ trường Đại học Kansai - Nhật Bản; Ông Yoshikuni Furukawa, Công ty Nitto Denko và Bà A. Watanabe, Chuyên gia tư vấn – Công ty Propharm Nhật Bản. - Ngày đăng: 01/06/2012. Lần đọc: 1478 . Cập nhật bởi: admin

Kết luận tại Hội nghị tổng kết hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước năm 2011 và phương hướng triển khai năm 2012-2013

Ngày 21/5/2012, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Thông báo số 813/TB-TĐC thông báo Kết luận tại Hội nghị tổng kết hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước năm 2011 và phương hướng triển khai năm 2012-2013 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức ngày 6/4/2012. - Ngày đăng: 28/05/2012. Lần đọc: 1216 . Cập nhật bởi: admin

Phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Ngày 22 tháng 05 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 592/QĐ-TTg phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. - Ngày đăng: 28/05/2012. Lần đọc: 1220 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 22/5/2012)

Danh sách mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 22/5/2012)... - Ngày đăng: 28/05/2012. Lần đọc: 1375 . Cập nhật bởi: admin

Sớm có lộ trình bắt buộc sử dụng xăng sinh học

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ngày 15-5 đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến xây dựng Dự thảo Quyết định về việc ban hành lộ trình bắt buộc áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. Dự kiến lộ trình bắt buộc sử dụng xăng sinh học E5 sẽ bắt đầu từ 1-12-2013. - Ngày đăng: 25/05/2012. Lần đọc: 1107 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 15/5/2012)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 15/5/2012... - Ngày đăng: 23/05/2012. Lần đọc: 1350 . Cập nhật bởi: admin

Xăng dầu có thể là nguyên nhân gián tiếp gây cháy xe

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân nhìn nhận kết quả ban đầu điều tra cháy nổ xe có thể chưa thỏa mãn dư luận, Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu giả thiết xăng dầu là nguyên nhân gián tiếp gây cháy xe... - Ngày đăng: 17/05/2012. Lần đọc: 1115 . Cập nhật bởi: admin

Chất lượng Việt Nam chính thức hòa mạng Internet

Sáng 16/5, Tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) thuộc Tổng cục TCĐLCL (Bộ Khoa học và Công nghệ) chính thức hòa mạng internet ấn phẩm điện tử Chất lượng Việt Nam Online tại địa chỉ www.vietq.vn và www.chatluongvietnam.vn... - Ngày đăng: 17/05/2012. Lần đọc: 1413 . Cập nhật bởi: admin

4 Bộ công bố nguyên nhân cháy xe

“Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ cháy nổ xe cơ giới trên địa bàn cả nước thời gian qua là do chập điện… - Ngày đăng: 27/04/2012. Lần đọc: 1190 . Cập nhật bởi: admin

Bộ Công an công bố kết quả giám định nguyên nhân các vụ cháy xe

Theo điều tra của Bộ Công an mà trực tiếp là Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Cục C66- Tổng cục 7), trong hai năm 2010 và 2011, trên cả nước xảy ra 324 vụ cháy, nổ ô tô, xe máy (cháy ô tô là chủ yếu). Ngành đã xác định rõ nguyên nhân của 209 vụ (chiếm 64,5%), số còn lại đang tiếp tục điều tra thêm. - Ngày đăng: 27/04/2012. Lần đọc: 1264 . Cập nhật bởi: admin

APO họp Ban chấp hành tại Singapore

Từ ngày 19-20 tháng 4 năm 2012 tại Suntec Singapore, Tổ chức Năng suất Châu Á - APO đã tổ chức phiên họp lần thứ 54 của Ban chấp hành APO. Tham dự phiên họp là Giám đốc APO đại diện cho Chính phủ của 18 quốc gia thành viên và các quan sát viên... - Ngày đăng: 27/04/2012. Lần đọc: 1202 . Cập nhật bởi: admin

Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020

Ngày 11/4/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 418/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020. Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là phát triển đồng bộ khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ; đưa khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực then chốt, đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. - Ngày đăng: 24/04/2012. Lần đọc: 1449 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng

Thiết bị nâng trước khi được đưa vào sử dụng phải có đầy đủ hồ sơ kỹ thuật, có gắn dấu hợp quy và được kiểm định lần đầu; riêng thiết bị nâng nhập khẩu phải được kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu bởi 01 tổ chức chứng nhận được thừa nhận... là các quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng vừa được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tại Thông tư số 05/2012/TT-BLĐTBXH ngày 30/03/2012. - Ngày đăng: 24/04/2012. Lần đọc: 1388 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 24/4/2012)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 24/4/2012... - Ngày đăng: 24/04/2012. Lần đọc: 1332 . Cập nhật bởi: admin

Kiên Giang - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4 năm 2012 và kế hoạch hoạt động tháng 5 năm 2012

Ngày 12 tháng 4 năm 2012, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4 năm 2012 và kế hoạch hoạt động tháng 5 năm 2012... - Ngày đăng: 17/04/2012. Lần đọc: 1212 . Cập nhật bởi: admin

Bình Dương - Báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 04 năm 2012 và kế hoạch hoạt động tháng 5 năm 2012

Ngày 13 tháng 04 năm 2012, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Dương đã có Báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 04 năm 2012 và kế hoạch hoạt động tháng 5 năm 2012... - Ngày đăng: 17/04/2012. Lần đọc: 1225 . Cập nhật bởi: admin

An Giang - Báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 1, 2, 3, 4 năm 2012

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An Giang đã có các báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 1, 2, 3, 4 năm 2012... - Ngày đăng: 16/04/2012. Lần đọc: 1267 . Cập nhật bởi: admin

Công đoàn Tổng cục thăm và tặng quà cho Trường Mầm non Đinh Xá

Ngày 14/4/2012, Đoàn công tác của Công đoàn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Bà Nguyễn Thị Minh Lý - Trưởng Ban Nữ Công Công đoàn Tổng cục làm trưởng đoàn, Bà Nguyễn Kim Dung – Uỷ viên BCH Công đoàn Tổng cục cùng các Công đoàn viên của Tổng cục đã đến thăm và tặng quà cho Trường Mầm non Đinh Xá - Huyện Bình Lục - Tỉnh Hà Nam. - Ngày đăng: 16/04/2012. Lần đọc: 1303 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị tập huấn Giải thưởng Chât lượng Quốc gia năm 2012

Ngày 05 tháng 4 năm 2012, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội nghị tập huấn Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) tại Khách sạn Cầu Giấy Hà nội. - Ngày đăng: 13/04/2012. Lần đọc: 1415 . Cập nhật bởi: admin

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở

Ngày 19/3/2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 02/2012/TT-BTNMT về việc quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở, mã số QCVN 42:2012/BTNMT. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/5/2012. - Ngày đăng: 09/04/2012. Lần đọc: 1375 . Cập nhật bởi: admin

Tổng kết hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL trong cơ quan hành chính nhà nước năm 2011 và phương hướng triển khai năm 2012- 2013

Ngày 6 tháng 4 năm 2012, Bộ KH&CN đã tổ chức tổng kết hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL trong cơ quan hành chính nhà nước từ năm 2006 đến năm 2011và phương hướng triển khai năm 2012- 2013. - Ngày đăng: 09/04/2012. Lần đọc: 1311 . Cập nhật bởi: admin

Hội diễn văn nghệ chào mừng 50 năm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ngày 5/4/2012 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức thành công Hội diễn văn nghệ quần chúng chào mừng 50 năm ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL). Tới dự Hội diễn có ông Đặng Quang Huấn - Chủ tịch Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Ngô Quý Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, ông Trần Văn Vinh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, đại diện lãnh đạo và cán bộ các đơn vị trực thuộc Tổng cục, các Chi cục TCĐLCL và 15 đội tham dự Hội diễn. - Ngày đăng: 09/04/2012. Lần đọc: 1465 . Cập nhật bởi: admin

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhất

Ngày 7/4/2012, tại Hà Nội, được sự cho phép của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng cục TCĐLCL và Đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhất. Dự Lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ KH&CN, Lãnh đạo Tổng cục TCĐLCL, nguyên lãnh đạo Tổng cục TCĐLCL, đại diện các Bộ, Ngành, các Sở KH&CN, lãnh đạo các Chi cục TCĐLCL, đại diện một số Tổ chức quốc tế cùng đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động của Tổng cục TCĐLCL và đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước. - Ngày đăng: 09/04/2012. Lần đọc: 1411 . Cập nhật bởi: admin

Tây Ninh - Báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 4 năm 2012

Ngày 03 tháng 4 năm 2012, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tây Ninh báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 4 năm 2012... - Ngày đăng: 04/04/2012. Lần đọc: 1390 . Cập nhật bởi: admin

Bổ sung nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thực hiện từ năm 2012

Ngày 26/3/2012, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 608/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt bổ sung nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thực hiện từ năm 2012 (lần 2). - Ngày đăng: 29/03/2012. Lần đọc: 1445 . Cập nhật bởi: admin

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày 16/3/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 19/2012/NĐ-CP về quy định hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo đó, hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có thể chịu mức phạt tối đa 70 triệu đồng. - Ngày đăng: 27/03/2012. Lần đọc: 1393 . Cập nhật bởi: admin

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an

Ngày 20/03/2012, Bộ Công an ban hành Thông tư 14/TT-BCA về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an (Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2). - Ngày đăng: 27/03/2012. Lần đọc: 1374 . Cập nhật bởi: admin

Hội thảo giới thiệu về IEC và IECEE

Ngày 19 tháng 3 năm 2012, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức hội thảo giới thiệu về IEC và IECEE. Hội thảo nhằm tăng cường hiểu biết về lợi ích của tham gia là thành viên Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC) và hệ thống chứng nhận an toàn đối với các thiết bị điện, điện tử của IEC (IECEE). - Ngày đăng: 19/03/2012. Lần đọc: 1538 . Cập nhật bởi: admin

Sửa đổi, bổ sung quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô

Ngày 12/3/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 05/2012/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2005 của Bộ trưởng Bộ KHCN về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 1/10/2004 về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô. - Ngày đăng: 16/03/2012. Lần đọc: 1455 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 8/3/2012)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 8/3/2012... - Ngày đăng: 16/03/2012. Lần đọc: 1449 . Cập nhật bởi: admin

Cháy xe, nhìn từ Mỹ

Tại VN, trong hai năm 2010 và 2011 số vụ cháy ô tô, xe máy tăng đột biến. “Nếu như những năm trước chỉ xảy ra trung bình 20 vụ cháy mỗi năm thì trong hai năm trở lại đây đã xảy ra tới 324 vụ cháy trong đó có khoảng 276 vụ cháy và 48 vụ cháy xe máy” - Thượng tá Nguyễn Văn Sơn, Trưởng phòng Hướng dẫn Phòng cháy, Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Hà Nội). - Ngày đăng: 15/03/2012. Lần đọc: 1705 . Cập nhật bởi: admin

Thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2011

Ngày 14/3/2012,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Thông báo số341/TB-TĐC về việc thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức năm 2011. Tổng cục sẽ nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Thông báo kết quả thi tuyển trên trang Website của Tổng cục (www.tcvn.gov.vn) và niêm yết kết quả thi tuyển của thí sinh tại trụ sở Tổng cục. Quá thời hạn trên, Tổng cục sẽ không nhận đơn xin phúc khảo. - Ngày đăng: 15/03/2012. Lần đọc: 1569 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 29, 30/12, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định sau về việc công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia... - Ngày đăng: 14/03/2012. Lần đọc: 1687 . Cập nhật bởi: admin

Kiên Giang - Báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 03 năm 2012 và kế hoạch hoạt động tháng 4 năm 2012

Ngày 12 tháng 03 năm 2012, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang đã có Báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 03 năm 2012 và kế hoạch hoạt động tháng 4 năm 2012... - Ngày đăng: 14/03/2012. Lần đọc: 1408 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 1/3/2012)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 1/3/2012... - Ngày đăng: 07/03/2012. Lần đọc: 1414 . Cập nhật bởi: admin

Xây dựng 500 mô hình điểm về cải tiến năng suất chất lượng

Ngày 22/2/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 225/QĐ-TTg phê duyệt Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Dự án được thực hiện trong 10 năm từ 2011-2020 và do Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì thực hiện. - Ngày đăng: 27/02/2012. Lần đọc: 1517 . Cập nhật bởi: admin

Giải Tennis chào mừng 50 năm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ngày 23/2/2012, tại sân thể thao ngoại giao đoàn Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức giải thi đấu tennis “Chào mừng 50 Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng”. Đơn vị tài trợ cho giải đấu là Trung tâm Chứng nhận Phù hợp QUACERT. - Ngày đăng: 27/02/2012. Lần đọc: 1478 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 24/11, 12, 29, 30/12/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định sau về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia... - Ngày đăng: 24/02/2012. Lần đọc: 1940 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 29, 30/12/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định sau về việc hủy bỏ các Tiêu chuẩn Quốc gia ... - Ngày đăng: 23/02/2012. Lần đọc: 1791 . Cập nhật bởi: admin

Bình Dương - Báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 02 năm 2012 và kế hoạch hoạt động tháng 3 năm 2012

Ngày 15 tháng 02 năm 2012, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Dương đã có Báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 02 năm 2012 và kế hoạch hoạt động tháng 3 năm 2012... - Ngày đăng: 22/02/2012. Lần đọc: 1532 . Cập nhật bởi: admin

Diễn đàn Năng suất Chất lượng lần thứ 16

Ngày 17/2/1012, Tổng cục TCĐLCL đã tổ chức hội nghị Diễn đàn năng suất chất lượng lần thứ 16 với chủ đề: Đổi mới hệ thống quản trị cơ hội để phát triển doanh nghiệp. - Ngày đăng: 17/02/2012. Lần đọc: 1558 . Cập nhật bởi: admin

Họp báo Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2011

Ngày 16 tháng 2 năm 2012, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức họp báo giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2011. Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG) là giải thưởng cao nhất được quy định trong Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa do Thủ tướng Chính phủ trao tặng hằng năm. - Ngày đăng: 16/02/2012. Lần đọc: 1339 . Cập nhật bởi: admin

P&Q16 với chủ đề “Đổi mới hệ thống quản trị - Cơ hội để phát triển doanh nghiệp”

Diễn đàn Năng suất Chất lượng là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tuyên truyền và thúc đẩy các hoạt động năng suất chất lượng tại Việt Nam... - Ngày đăng: 13/02/2012. Lần đọc: 1354 . Cập nhật bởi: admin

Báo cáo công tác theo dõi, thống kê vụ cháy xe máy trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ngày 4/2/2012, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận đã có Công vắn số 70/SKH&CN-Ttra gửi Ủy ban Nhân dân báo cáo công tác theo dõi, thống kê vụ cháy xe máy trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. - Ngày đăng: 13/02/2012. Lần đọc: 1660 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 8/2/2012)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 8/2/2012... - Ngày đăng: 13/02/2012. Lần đọc: 1548 . Cập nhật bởi: admin

Mỹ: cứ 96 giây 1 xe hơi bị cháy

Cảnh sát Los Angeles (Mỹ) xác định hơn 40 vụ cháy xe hơi tại Hollywood trong những ngày đầu năm mới xuất phát từ hành vi phá hoại. Tại Mỹ, cứ 96 giây lại có một vụ cháy xe hơi. - Ngày đăng: 12/02/2012. Lần đọc: 1441 . Cập nhật bởi: admin

Công điện của Bộ KH&CN về việc kiểm soát chất lượng xăng dầu

Ngày 11/1/2012, Bộ KH&CN đã có công điện số 62/CĐ-BKHCN và công điện số 63/BKHCN-TĐC gửi đến Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên cả nước về việc kiểm soát chất lượng xăng dầu. - Ngày đăng: 01/02/2012. Lần đọc: 1500 . Cập nhật bởi: admin

Không nên sử dụng 'viên tiết kiệm xăng'

Ngày 20/1/2012, Cục Quản lý chất lượng sản phẩm,hàng hóa đã có Công văn số 11/QLCL-CL3 gửi các cơ quan thông tin đại chúng cảnh báo về sử dụng "viên tiết kiệm xăng", "dung dịch tiết kiệm xăng". - Ngày đăng: 01/02/2012. Lần đọc: 1217 . Cập nhật bởi: admin

Giải Bóng đá "Chào mừng kỷ niệm 50 năm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng"

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập ngành TCĐLCL và Ngày Đo lường Việt Nam 20 tháng 1, ngày 19/12/2011, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Lễ khai mạc Giải Bóng đá "Chào mừng kỷ niệm 50 năm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng" và "Cúp vô địch ngày Đo lường Việt Nam 20 tháng 1” năm 2012 tại sân vận động Cổ Nhuế, Hà nội Tham dự Lễ khai mạc có Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt, lãnh đạo một số đơn vị, các đội bóng tham gia và các cổ động viên nhiệt tình của các đội. - Ngày đăng: 31/01/2012. Lần đọc: 1570 . Cập nhật bởi: admin

Danh mục Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia do các Bộ đã ban hành (cập nhật đến ngày 31/12/2011)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo Danh mục 300 Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia (QCVN) do các Bộ đã ban hành (cập nhật đến ngày 31/12/2011). Tổng số QCVN đã ban hành năm 2011 là 103, trong đó: Bộ Công Thương: 1; Bộ Giao thông Vận tải: 1; Bộ Lao đông, Thương binh và Xã hội: 2; Bộ NNPTNT: 45; Bộ Tài chính: 3; Bộ Tài nguyên Môi trường: 3; Bộ Thông tin Truyền Thông: 40; Bộ Xây dựng: 1; Bộ Y tế: 4; Bộ Công An: 3. - Ngày đăng: 31/01/2012. Lần đọc: 1688 . Cập nhật bởi: admin

Ninh Thuận - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012

Ngày 30 tháng 12 năm 2011, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận đã có Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 ... - Ngày đăng: 09/01/2012. Lần đọc: 1418 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung Điều 20 Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT

Ngày 27/12/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 87/2011/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung Điều 20 Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/11/2011... - Ngày đăng: 09/01/2012. Lần đọc: 1424 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư về việc quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Ngày 26/12/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 44/2011/TT-BTNMT về việc quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường... - Ngày đăng: 09/01/2012. Lần đọc: 1293 . Cập nhật bởi: admin

Công văn về việc công bố hợp quy và tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy theo quy định tại QCVN 16:2011/BXD

Ngày 26/12/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 590/BXD-KHCN về việc công bố hợp quy và tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy theo quy định tại QCVN 16:2011/BXD... - Ngày đăng: 09/01/2012. Lần đọc: 1464 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”

Ngày 21/12/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 46/2011/TT-BYT về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”... - Ngày đăng: 09/01/2012. Lần đọc: 1481 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định đã ban hành

Ngày 21/12/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 45/2011/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1570/2000/QĐ-BYT ngày 22/05/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc”... - Ngày đăng: 09/01/2012. Lần đọc: 1606 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012

Sáng nay, ngày 6/1/2012, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012. Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt phát khai mạc và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh, Chủ tịch Công đoàn Bộ Đặng Quang Huấn, đại diện của Văn phòng Chính phủ, các vụ thuộc Bộ, lãnh đạo và cán bộ của các đơn vị trực thuộc Tổng cục. - Ngày đăng: 09/01/2012. Lần đọc: 1378 . Cập nhật bởi: admin

Danh mục Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia do các Bộ đã ban hành (cập nhật đến ngày 31/12/2011)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo Danh mục 300 Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia (QCVN) do các Bộ đã ban hành (cập nhật đến ngày 31/12/2011). Tổng số QCVN đã ban hành năm 2011 là 103, trong đó: Bộ Công Thương: 1; Bộ Giao thông Vận tải: 1; Bộ Lao đông, Thương binh và Xã hội: 2; Bộ NNPTNT: 45; Bộ Tài chính: 3; Bộ Tài nguyên Môi trường: 3; Bộ Thông tin Truyền Thông: 40; Bộ Xây dựng: 1; Bộ Y tế: 4; Bộ Công An: 3. - Ngày đăng: 05/01/2012. Lần đọc: 1930 . Cập nhật bởi: admin

Giải Bóng đá "Chào mừng kỷ niệm 50 năm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng"

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập ngành TCĐLCL và Ngày Đo lường Việt Nam 20 tháng 1, ngày 19/12/2011, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Lễ khai mạc Giải Bóng đá "Chào mừng kỷ niệm 50 năm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng" và "Cúp vô địch ngày Đo lường Việt Nam 20 tháng 1” năm 2012 tại sân vận động Cổ Nhuế, Hà nội Tham dự Lễ khai mạc có Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt, lãnh đạo một số đơn vị, các đội bóng tham gia và các cổ động viên nhiệt tình của các đội. - Ngày đăng: 05/01/2012. Lần đọc: 1504 . Cập nhật bởi: admin

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn ngành giao thông

Bộ Giao thông Vận tải đã ra Thông tư số 63/2011/TT-BGTVT ngày 22/12/2011 ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ (Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2). - Ngày đăng: 28/12/2011. Lần đọc: 1209 . Cập nhật bởi: admin

Vĩnh Phúc - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012

Ngày 9 tháng 11 năm 2011, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Vĩnh Phúc đã có Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 ... - Ngày đăng: 28/12/2011. Lần đọc: 1254 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn một số nội dung triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 4/10/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 27/2011/TT-BKHCN hướng dẫn một số nội dung triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước. - Ngày đăng: 26/12/2011. Lần đọc: 1237 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 23/12/2011)

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 23/12/2011... - Ngày đăng: 26/12/2011. Lần đọc: 1393 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 10/12/2011)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 10/12/2011... - Ngày đăng: 26/12/2011. Lần đọc: 1105 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Quy chuẩn Quốc gia về Điện

Ngày 26 tháng 10 năm 2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 29/2011/TT-BTTTT về việc ban hành quy chuẩn quốc gia về viễn thông... - Ngày đăng: 19/12/2011. Lần đọc: 1235 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư hủy bỏ tiêu chuẩn ngành về điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin

Ngày 06/12/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 35/2011/TT-BTTTT về việc hủy bỏ tiêu chuẩn ngành về điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin... - Ngày đăng: 19/12/2011. Lần đọc: 1323 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Ngày 06/12/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 44/2011/TT-BYT về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế... - Ngày đăng: 12/12/2011. Lần đọc: 1534 . Cập nhật bởi: admin

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo lịch thi công chức năm 2011

Hội đồng thi tuyển công chức năm 2011 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo lịch thi công chức năm 2011 như sau... - Ngày đăng: 08/12/2011. Lần đọc: 1321 . Cập nhật bởi: admin

Công bố Luật Đo lường

Ngày 11/11/2011, Quốc hội đã ban hành Luật Đo lường số 04/2011/QH13... - Ngày đăng: 06/12/2011. Lần đọc: 1587 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 1/12/2011)

Danh sách mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 1/12/2011)... - Ngày đăng: 02/12/2011. Lần đọc: 1316 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 1/12/2011)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 1/12/2011... - Ngày đăng: 02/12/2011. Lần đọc: 1181 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 28/11/2011)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 28/11/2011... - Ngày đăng: 28/11/2011. Lần đọc: 1265 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc Gia

Vào ngày 04/11/2011 và 09/11/2011, Bộ Khoa học và Công Nghệ ban hành các Quyết định công bố các tiêu chuẩn Quốc gia sau... - Ngày đăng: 24/11/2011. Lần đọc: 1709 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Vào ngày 31 tháng 10 năm 2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 31/2011/TT-BTTTT về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy ... - Ngày đăng: 23/11/2011. Lần đọc: 1303 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư quy định chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Ngày 31/10/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 30/2011/TT-BTTTT về việc quy định chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông... - Ngày đăng: 23/11/2011. Lần đọc: 1397 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư bãi bỏ Quyết định 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Ngày 14/11/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 40/2011/TT-BYT về việc bãi bỏ Quyết định 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: Tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu... - Ngày đăng: 23/11/2011. Lần đọc: 1382 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

Ngày 14/11/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 79/2011/TT-BNNPTNT về việc quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật... - Ngày đăng: 23/11/2011. Lần đọc: 1859 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 18/11/2011)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 18/11/2011... - Ngày đăng: 22/11/2011. Lần đọc: 1301 . Cập nhật bởi: admin

Cuộc họp lần thứ 3 Ban điều phối chung Dự án JICA-STAMEQ về Tăng cường Hệ thống và Hoạt động Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn

Từ ngày 06 đến ngày 18/11/2011, Ban thẩm tra giữa kỳ của Tổ chức hợp tác Quốc tế Nhật Bản do ông Toru Homma dẫn đầu đã đến và ở thăm Việt Nam. Mục đích của chuyến thăm là nhằm tiến hành hợp tác thẩm tra giữa kỳ dự án Tăng cường Hệ thống và Hoạt động Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn. Trong suốt thời gian ở thăm Việt Nam, Ban thẩm tra và các cơ quan chuyên trách của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đã có các buổi thảo luận và trao đổi quan điểm về Dự án. - Ngày đăng: 18/11/2011. Lần đọc: 1346 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Vào ngày 01 tháng 11 năm 2011, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1887/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam... - Ngày đăng: 16/11/2011. Lần đọc: 1574 . Cập nhật bởi: admin

Kiên Giang - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11 năm 2011 và kế hoạch hoạt động tháng 12 năm 2011

Ngày 15 tháng 11 năm 2011, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11 năm 2011 và kế hoạch hoạt động tháng 12 năm 2011... - Ngày đăng: 16/11/2011. Lần đọc: 1186 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 15/11/2011)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 15/11/2011... - Ngày đăng: 15/11/2011. Lần đọc: 1129 . Cập nhật bởi: admin

Quốc hội thông qua Luật Đo lường

Ngày 11/11/2011, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII, sau khi nghe Báo cáo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đo lường, Quốc hội đã biểu quyết thông qua một số điều quan trọng và toàn văn của dự thảo Luật Đo lường. - Ngày đăng: 14/11/2011. Lần đọc: 1604 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 14/11/2011)

Danh sách mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 14/11/2011)... - Ngày đăng: 14/11/2011. Lần đọc: 1171 . Cập nhật bởi: admin

An Giang - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11 và phương hướng hoạt động tháng 12

Ngày 9 tháng 11 năm 2011, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An Giang đã có Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11 và phương hướng hoạt động tháng 12 năm 2011 ... - Ngày đăng: 10/11/2011. Lần đọc: 1264 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định ban hành một số biện pháp kiểm soát tăng cường trong kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

Vào ngày 31 tháng 10 năm 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2646/QĐ-BNN-QLCL về việc ban hành một số biện pháp kiểm soát tăng cường trong kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu... - Ngày đăng: 08/11/2011. Lần đọc: 1245 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định phê duyệt Kế hoạch và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Vào ngày 24/10/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1098/QĐ-BHXH về việc phê duyệt Kế hoạch và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam... - Ngày đăng: 07/11/2011. Lần đọc: 1277 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thú y và Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi

Vào ngày 25 tháng 10 năm 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 71/2011/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thú y và Thông tư 72/2011/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi... - Ngày đăng: 07/11/2011. Lần đọc: 1525 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Thông tư 60/2011/TT- BNNPTNT

Vào ngày 20/10/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Thông tư 60/2011/TT- BNNPTNT ngày 09/09/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra về chất lượng muối nhập khẩu... - Ngày đăng: 07/11/2011. Lần đọc: 1524 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

Vào ngày 17/10/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 67/2011/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng... - Ngày đăng: 07/11/2011. Lần đọc: 1809 . Cập nhật bởi: admin

Thi đấu thể thao chào mừng “50 năm thành lập ngành TCĐLCL”

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập ngành TCĐLCL, Tiểu ban Thể thao Văn nghệ thuộc Ban tổ chức kỷ niệm 50 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Giải thi đấu thể thao Bóng bàn- Kéo co- Cầu lông tại Nhà thi đấu Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà nội. Tới dự và khai mạc Giải thi đấu có Phó Tổng cục trưởng Vũ Văn Diện, Lãnh đạo các đơn vị trong Tổng cục cùng các vận động viên tham gia thi đấu. - Ngày đăng: 07/11/2011. Lần đọc: 1267 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 28/10/2011)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 28/10/2011... - Ngày đăng: 31/10/2011. Lần đọc: 1296 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 28/10/2011)

Danh sách mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 28/10/2011)... - Ngày đăng: 31/10/2011. Lần đọc: 1278 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 24/10/2011)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 24/10/2011... - Ngày đăng: 25/10/2011. Lần đọc: 1475 . Cập nhật bởi: admin

Giao lưu văn nghệ với chủ đề “ Phụ nữ TĐC hướng tới 50 năm ngày thành lập ngành” nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Được sự quan tâm và tạo điều kiện của Lãnh đạo Tổng cục, thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2011, ngày 21/10/2011, Công đoàn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức giao lưu văn nghệ với chủ đề “ Phụ nữ TĐC hướng tới 50 năm ngày thành lập ngành" nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. - Ngày đăng: 24/10/2011. Lần đọc: 1683 . Cập nhật bởi: admin

Hội thảo 50 năm hoạt động tiêu chuẩn hóa (1962-2012) và Lễ kỷ niệm ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10

Ngày 14/10/2010, tại Thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức buổi Hội thảo 50 năm hoạt động tiêu chuẩn hóa (1962-2012) và Lễ kỷ niệm ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10. - Ngày đăng: 24/10/2011. Lần đọc: 1450 . Cập nhật bởi: admin

Bình Dương - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 10 tháng đầu năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2012

Ngày 18 tháng 10 năm 2011, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Dương đã có Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 10 tháng đầu năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2012 ... - Ngày đăng: 24/10/2011. Lần đọc: 1710 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 20/10/2011)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 20/10/2011... - Ngày đăng: 21/10/2011. Lần đọc: 1415 . Cập nhật bởi: admin

Tập huấn cán bộ nguồn về bản đồ tiêu chuẩn

Từ ngày 10 đến 11-10, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Dự án USAID/STAR Plus phối hợp với Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột tổ chức lớp tập huấn “Đào tạo cán bộ nguồn về bản đồ tiêu chuẩn”. Đến tham gia lớp tập huấn có ông Lê Quốc Bảo – Giám đốc Văn phòng TBT Việt Nam, bà Vũ Thị Thúy Hà - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, ông Joseph Wozniak John – Giám đốc chương trình T4SD của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), đại diện dự án USAID/STAR Plus,... - Ngày đăng: 14/10/2011. Lần đọc: 1899 . Cập nhật bởi: admin

Hội thảo “Phương pháp lựa chọn phù hợp tiêu chuẩn với sản phẩm cà phê”

Ngày 12-10, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Dự án USAID/STAR Plus phối hợp với Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột tổ chức Hội thảo “Phương pháp lựa chọn phù hợp tiêu chuẩn với sản phẩm cà phê”.Tham dự hội thảo có ông Lê Quốc Bảo – Giám đốc Văn phòng TBT Việt Nam, bà Vũ Thị Thúy Hà - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng... - Ngày đăng: 14/10/2011. Lần đọc: 1586 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 12/10/2011)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 12/10/2011... - Ngày đăng: 13/10/2011. Lần đọc: 1510 . Cập nhật bởi: admin

Tây Ninh- Báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2011

Ngày 3/10/2011, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tây Ninh đã có Báo cáo số 241/BC-TĐC về hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2011. - Ngày đăng: 11/10/2011. Lần đọc: 2023 . Cập nhật bởi: admin

Khóa đào tạo về giới thiệu và quảng bá tiêu chuẩn ISO

Từ ngày 2-5/10/2011, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức khóa đào tạo với chủ đề "Giới thiệu và quảng bá các tiêu chuẩn quốc tế". Giảng viên của khóa học là các chuyên gia hàng đầu về truyền thông và marketing của ISO. Tham dự khóa học gồm các học viên đến từ hơn 10 quốc gia thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. - Ngày đăng: 06/10/2011. Lần đọc: 1814 . Cập nhật bởi: admin

Vĩnh Phúc- Hội nghị tổng kết đánh giá công tác đo lường ngành điện tỉnh Vĩnh phúc năm 2011

Ngày 28/9/2011, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá công tác đo lường ngành điện Vĩnh phúc.Đến dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Công ty Điện lực và Giám đốc Điện lực của 9/9 huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh. - Ngày đăng: 05/10/2011. Lần đọc: 1706 . Cập nhật bởi: admin

Thừa Thiên Huế- Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2011

Ngày 14 tháng 6 năm 2011, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thừa Thiên Huế đã có Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2011 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2011. - Ngày đăng: 03/10/2011. Lần đọc: 1776 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Ngày 30/08/2011, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 11/2011/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2011/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. - Ngày đăng: 03/10/2011. Lần đọc: 2714 . Cập nhật bởi: admin

Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Doanh nghiệp tin cậy vì Người tiêu dùng”

Sáng ngày 29/09/2011, Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) đã tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Doanh nghiệp tin cậy vì Người tiêu dùng” tại Trụ sở của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. - Ngày đăng: 30/09/2011. Lần đọc: 1800 . Cập nhật bởi: admin

Quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia "Năng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

Ngày 16/9/2011, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư liên tịch số 130/2011/TTLT-BTC-BKHCN quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia "Năng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020". - Ngày đăng: 30/09/2011. Lần đọc: 1745 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học phù hợp QCVN 1:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 22/9/2011)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học phù hợp QCVN 1:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 22/9/2011). - Ngày đăng: 23/09/2011. Lần đọc: 1719 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 22/9/2011)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 22/9/2011... - Ngày đăng: 23/09/2011. Lần đọc: 1488 . Cập nhật bởi: admin

Quản lý chất lượng đối với 06 loại thiết bị điện và điện tử trước khi QCVN 4:2009/BKHCN có hiệu lực thi hành

Ngày 21/9/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ có Công văn số 2321/BKHCN-TĐC gửi các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố về việc quản lý chất lượng đối với 06 loại thiết bị điện và điện tử trước khi QCVN 4:2009/BKHCN có hiệu lực thi hành. - Ngày đăng: 22/09/2011. Lần đọc: 2162 . Cập nhật bởi: admin

Thái Bình-Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa Tết Trung thu năm 2011

Ngày 20/9/2011, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thái Bình đã có Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa Tết Trung thu năm 2011 trên địa bàn toàn tỉnh Thái Bình. - Ngày đăng: 21/09/2011. Lần đọc: 1546 . Cập nhật bởi: admin

Đồng Tháp- Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm và kế hoạch nhiệm vụ tháng 10/2011

Ngày 13 tháng 9 năm 2011, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lượng Chất lượng Bình Dương Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm và kế hoạch nhiệm vụ tháng 10/2011... - Ngày đăng: 21/09/2011. Lần đọc: 1505 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam và công bố Tiêu chuẩn Quốc Gia

Vào ngày 08/9/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam sau... - Ngày đăng: 21/09/2011. Lần đọc: 1758 . Cập nhật bởi: admin

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp

Ngày 30/6/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 10/2011/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 8/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp. - Ngày đăng: 20/09/2011. Lần đọc: 1569 . Cập nhật bởi: admin

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 30/6/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 09/2011/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ngày 25/2/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước. - Ngày đăng: 20/09/2011. Lần đọc: 1747 . Cập nhật bởi: admin

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Ngày 30/6/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 11/2011/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 8/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp. - Ngày đăng: 20/09/2011. Lần đọc: 1642 . Cập nhật bởi: admin

Cục Quản lý Chứng nhận và Công nhận Quốc gia Trung Quốc và Trung tâm Chứng nhận Chất lượng Trung Quốc thăm và làm việc với Tổng cục

Trong khuôn khổ hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam - Trung Quốc đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê, Đoàn của Cục Quản lý Chứng nhận và Công nhận Quốc gia Trung Quốc (CNCA) và Trung tâm Chứng nhận Chất lượng Trung Quốc (CQC) do ông Wei Dong, Phó trưởng ban Hợp tác Quốc tế làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng từ ngày 05-09/9/2011. - Ngày đăng: 12/09/2011. Lần đọc: 1724 . Cập nhật bởi: admin

Công đoàn Tổng cục thăm và tặng quà cho Trường Mầm non Hưng Long

Ngày 10/9/2011, Đoàn công tác của Công đoàn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Bà Nguyễn Kim Dung – Uỷ viên BCH Công đoàn Tổng cục cùng các Công đoàn viên của Tổng cục TĐC đã đến thăm và tặng quà cho Trường Mầm non Hưng Long - huyện Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên. - Ngày đăng: 12/09/2011. Lần đọc: 1776 . Cập nhật bởi: admin

Chương trình giao hữu bóng đá “Chào mừng Quốc khánh 2/9 và hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng”

Với mục đích tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các đoàn viên, thanh niên trong Bộ KH&CN chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Năm Thanh niên 2011; ngày 1/9/2011, Đoàn Thanh niên Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức chương trình giao hữu bóng đá “Chào mừng Quốc khánh 2/9 và hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng”. - Ngày đăng: 09/09/2011. Lần đọc: 1717 . Cập nhật bởi: admin

Hội thảo Quản lý Chất lượng sản phẩm và Chương trình Chứng nhận – Kinh nghiệm thực hiện của Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 8 tháng 9 năm 2011 tại Khách sạn Fortuna đã diễn ra Hội thảo Quản lý Chất lượng sản phẩm và Chương trình Chứng nhận – Kinh nghiệm thực hiện của Hàn Quốc và Việt Nam. Hội thảo do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với cơ quan Khoa học và Tiêu chuẩn thuộc Bộ Kinh tế và Tri thức Hàn Quốc thực hiện. - Ngày đăng: 09/09/2011. Lần đọc: 1790 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 7/9/2011)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 7/9/2011... - Ngày đăng: 09/09/2011. Lần đọc: 1716 . Cập nhật bởi: admin

Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới cho xe cơ giới

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/09/2011 về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ôtô, xe môtô 02 bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới... - Ngày đăng: 07/09/2011. Lần đọc: 2781 . Cập nhật bởi: admin

Khóa đào tạo " Kỹ năng giao tiếp hành chính cho công chức hành chính " và " Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước"

Từ 23/08/2011 đến 26/08/2011, tại Hải Phòng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức các khóa đào tạo về “Kỹ năng giao tiếp hành chính cho công chức hành chính” và “Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước ” . Các khóa học được tài trợ bởi Dự án ADB... - Ngày đăng: 30/08/2011. Lần đọc: 2179 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc Gia

Vào các ngày 8/11/2010; 21/4/2011;13/6/2011;17/6/2011 và 3/8/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia sau... - Ngày đăng: 19/08/2011. Lần đọc: 2775 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Vào các ngày 8 /11/2010;17/6/2011 và 3/8/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ các Tiêu chuẩn Việt Nam sau... - Ngày đăng: 19/08/2011. Lần đọc: 2455 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị học tập quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI

Trong 2 ngày (11 và 12/8/2011), các đảng viên của Đảng bộ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham gia học tập quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI. - Ngày đăng: 15/08/2011. Lần đọc: 2120 . Cập nhật bởi: admin

Quy trình kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản

Ngày 03/08/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản (CL, ATTP) đối với lô hàng thủy sản và sản phẩm thủy sản dùng làm thực phẩm. - Ngày đăng: 11/08/2011. Lần đọc: 1805 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 8/8/2011)

Danh sách mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 8/8/2011)... - Ngày đăng: 09/08/2011. Lần đọc: 1788 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện

Ngày 29/07/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 20/2011/TT-BLĐTBXH về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện" - Ngày đăng: 08/08/2011. Lần đọc: 1780 . Cập nhật bởi: admin

Khóa đào tạo " Kỹ năng giao tiếp hành chính cho công chức hành chính " và " Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước"

Vào các ngày từ 26 - 29/07/2011, được sự tài trợ của Dự án ADB, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức các khóa đào tạo về “Kỹ năng giao tiếp hành chính cho công chức hành chính” và “Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước ” tại Hải Phòng... - Ngày đăng: 08/08/2011. Lần đọc: 1641 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ.

Ngày 06/07/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 23/2011/TT-BTNMT về việc quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ... - Ngày đăng: 01/08/2011. Lần đọc: 2580 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

Vào ngày 05/07/2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 48/2011/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng... - Ngày đăng: 01/08/2011. Lần đọc: 1849 . Cập nhật bởi: admin

Thông báo của Văn phòng Ủy ban Codex Việt Nam về phẩm màu Tartrazine (E102)

Ngày 21/7/2011, Văn phòng Ủy ban Codex Việt Nam đã có Thông báo về phẩm màu Tartrazine (E102) như sau... - Ngày đăng: 29/07/2011. Lần đọc: 1760 . Cập nhật bởi: admin

Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” của Công đoàn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, nhân kỷ niệm 64 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, với truyền thống “ Uống nước nhớ nguồn” Công đoàn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà cho anh em thương binh, thân nhân liệt sỹ... - Ngày đăng: 28/07/2011. Lần đọc: 1425 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 26/7/2011)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 26/7/2011... - Ngày đăng: 28/07/2011. Lần đọc: 1491 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhập đến ngày 22/7/2011)

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhập đến ngày 22/7/2011)... - Ngày đăng: 25/07/2011. Lần đọc: 1728 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Vào ngày 15 tháng 6 năm 2011, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định 970/QĐ-TĐC về việc ban hành 15 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam sau... - Ngày đăng: 22/07/2011. Lần đọc: 2381 . Cập nhật bởi: admin

Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng cục TCĐLCL và Cục Quy chuẩn Kỹ thuật và Đo lường Liên bang Nga trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đo lường và đánh giá phù hợp

Được sự đồng ý của Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 18/7/2011 đã diễn ra Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuấn hóa, đo lường và đánh giá sự phù hợp giữa Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Cục Quy chuẩn Kỹ thuật và Đo lường Liên bang Nga (Gosstandart) tại Matxcơva, trụ sở của Cục Quy chuẩn Kỹ thuật và Đo lường Liên bang Nga. Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham gia Lễ ký kết này. - Ngày đăng: 21/07/2011. Lần đọc: 1555 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm, giám định, chứng nhận đồ chơi trẻ em phù hợp QCVN 3:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 20/7/2011)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm, giám định, chứng nhận đồ chơi trẻ em phù hợp QCVN 3:2009/BKHCN(cập nhật đến ngày 20/7/2011) - Ngày đăng: 21/07/2011. Lần đọc: 1678 . Cập nhật bởi: admin

Kết quả cuộc thi sáng tác logo 50 năm thành lập ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Sau khi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo cuộc thi sáng tác logo 50 năm thành lập ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Ban tổ chức đã nhận được hơn 10 tác phẩm của 9 tác giả... - Ngày đăng: 18/07/2011. Lần đọc: 2010 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị Đại hội đồng Codex lần thứ 34

Từ ngày 4 đến 9/7/2011 tại Geneva, Thụy Sĩ đã diễn ra Hội nghị thường niên lần thứ 34 của Đại hội đồng Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Ủy ban Codex quốc tế - CAC)... - Ngày đăng: 14/07/2011. Lần đọc: 1417 . Cập nhật bởi: admin

Công đoàn Tổng cục TĐC tham gia Hội nghị tập huấn “Công tác công đoàn năm 2011” do Công đoàn Bộ KHCN tổ chức

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Bộ KHCN, vào các ngày từ 7 đến 10/7/2011 tại Khách sạn Hương Sen – Thị Xã Cửa Lò – Tỉnh Nghệ An, Đoàn đại biểu Công đoàn Tổng cục TĐC gồm 4 đại biểu đã tham gia Hội nghị tập huấn “ Công tác công đoàn năm 2011” do Công đoàn Bộ KHCN tổ chức. - Ngày đăng: 13/07/2011. Lần đọc: 1542 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm vệ sinh

Ngày 24/06/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 27/2011/TT-BYT về việc ban hành QCVN 01:2011/BYT -Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm vệ sinh. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. - Ngày đăng: 11/07/2011. Lần đọc: 1870 . Cập nhật bởi: admin

Việt Nam xây dựng thành công tiêu chuẩn Codex về nước mắm

Hội nghị Đại hội đồng Codex (CAC) đã bắt đầu phiên họp lần thứ 34 tại Geneva, Thụy Sỹ từ ngày 4/7/2011. Trong hơn một ngày họp đầu tiên đã có 39 tiêu chuẩn quốc tế về thực phẩm được thông qua trong đó có Tiêu chuẩn Codex về Nước mắm do Việt Nam và Thái Lan đồng chủ trì biên soạn... - Ngày đăng: 07/07/2011. Lần đọc: 1647 . Cập nhật bởi: admin

Thừa Thiên Huế- Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2011

Ngày 14 tháng 6 năm 2011, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thừa Thiên Huế đã có Báo cáo số 06/TĐC về thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2011. - Ngày đăng: 01/07/2011. Lần đọc: 2086 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 28/6/2011)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhật đến ngày 28/6/2011). - Ngày đăng: 29/06/2011. Lần đọc: 1768 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 20/6/2011)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 20/6/2011... - Ngày đăng: 21/06/2011. Lần đọc: 1681 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Vào các ngày 29, 30 tháng 12 năm 2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia... - Ngày đăng: 21/06/2011. Lần đọc: 1907 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi

Ngày 7 tháng 6 năm 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ban hành Thông tư 43/2011/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi... - Ngày đăng: 20/06/2011. Lần đọc: 2334 . Cập nhật bởi: admin

Cuộc họp lần thứ 2 Ban điều phối chung Dự án JICA-STAMEQ về Tăng cường Hệ thống và Hoạt động Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn

Sáng ngày 14/06/2011, tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã diễn ra Cuộc họp lần thứ 2 Ban điều phối chung Dự án JICA-STAMEQ về Tăng cường Hệ thống và Hoạt động Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn. - Ngày đăng: 16/06/2011. Lần đọc: 1717 . Cập nhật bởi: admin

Thông báo kết luận tại Hội nghị ngày 10/5/2011 về việc sơ kết, triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Ngày 25/5/2011, Khoa học và Công nghệ đã có Thông báo số 1156/TB-BKHCN thông báo kết luận tại Hội nghị ngày 10/5/2011 về việc sơ kết, triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. - Ngày đăng: 07/06/2011. Lần đọc: 1798 . Cập nhật bởi: admin

Tiến tới kỷ niệm 50 năm Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (4/1962-4/2012)

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Tổng cục TCĐLCL, vừa qua Tiểu ban tuyên truyền đã họp nhằm thông qua khung chương trình tuyên truyền. Các thành viên của Tiểu ban đã thống nhất những nội dung chủ yếu: Đó là tổ chức cuộc thi lô gô 50 năm ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng từ nay đến hết tháng 6/2011 trong hệ thống TĐC. - Ngày đăng: 07/06/2011. Lần đọc: 2117 . Cập nhật bởi: admin

Khóa đào tạo kỹ năng quản lý điều hành và TCVN/ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính Nhà nước

Được sự tài trợ của Ban Quản lý dự án ADB – Bộ Nội vụ, Tổng cục TCĐLCL đã tổ chức 2 khóa học “Kỹ năng quản lý và điều hành cho cán bộ từ cấp phó phòng trở lên” và “TCVN/ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính Nhà nước đối với cán bộ Sở, Ngành” tại Hải Phòng từ ngày 31/5 đến 3/6/2011. - Ngày đăng: 07/06/2011. Lần đọc: 2022 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc hướng dẫn thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN 31: 2011/BGTVT) về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô

Ngày 25 tháng 5 năm 2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1086/QĐ-BGTVT về việc hướng dẫn thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN 31: 2011/BGTVT) về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô... - Ngày đăng: 07/06/2011. Lần đọc: 2083 . Cập nhật bởi: admin

Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa cảnh báo về thiết bị tiết kiệm điện

Ngày 1/6/2011, Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã có Công văn số 113/QLCL- CL1 gửi các cơ quan thông tin đại chúng cảnh báo về thiết bị tiết kiệm điện có rơ le bảo vệ tủ lạnh, máy vi tính mã ký hiệu là T012006; Panasucy-8KVA do Công ty Công nghệ điện tử viễn thông Quốc tế Đông Dương tại địa chỉ 52/32T Khu phố 4, đường Tân Chánh Hiệp 5, phường Tân Hiệp Chánh, Quận 12, TP Hồ Chí Minh sản xuất không tiết kiệm điện như tên hàng hóa đã công bố trên nhãn và không có tác dụng bảo vệ như công bố theo TC 02-2005/CTY-ĐD. - Ngày đăng: 07/06/2011. Lần đọc: 1947 . Cập nhật bởi: admin

Thông báo kết luận tại các Hội nghị địa phương về nội dung sơ kết, triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương

Ngày 27/5/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Thông báo số 1156/TB-BKHCN thông báo kết luận tại các Hội nghị địa phương về nội dung sơ kết, triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương. - Ngày đăng: 07/06/2011. Lần đọc: 1600 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng

Ngày 18/05/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 41/2011/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng... - Ngày đăng: 06/06/2011. Lần đọc: 1662 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc hướng dẫn thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN 31: 2011/BGTVT) về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô

Ngày 25 tháng 5 năm 2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1086/QĐ-BGTVT về việc hướng dẫn thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN 31: 2011/BGTVT) về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô... - Ngày đăng: 06/06/2011. Lần đọc: 1847 . Cập nhật bởi: admin

Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa cảnh báo về thiết bị tiết kiệm điện

Ngày 1/6/2011, Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã có Công văn số 113/QLCL- CL1 gửi các cơ quan thông tin đại chúng cảnh báo về thiết bị tiết kiệm điện có rơ le bảo vệ tủ lạnh, máy vi tính mã ký hiệu là T012006; Panasucy-8KVA do Công ty Công nghệ điện tử viễn thông Quốc tế Đông Dương tại địa chỉ 52/32T Khu phố 4, đường Tân Chánh Hiệp 5, phường Tân Hiệp Chánh, Quận 12, TP Hồ Chí Minh sản xuất không tiết kiệm điện như tên hàng hóa đã công bố trên nhãn và không có tác dụng bảo vệ như công bố theo TC 02-2005/CTY-ĐD. - Ngày đăng: 03/06/2011. Lần đọc: 1754 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Vào các ngày 29 và 30 tháng 12 năm 2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ các Tiêu chuẩn Việt Nam sau... - Ngày đăng: 25/05/2011. Lần đọc: 2293 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học phù hợp QCVN 12009/BKHCN (cập nhật đến ngày 19/5/2011)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học phù hợp QCVN 1:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 19/5/2011) - Ngày đăng: 20/05/2011. Lần đọc: 1831 . Cập nhật bởi: admin

Phê duyệt Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011- 2015

Ngày 10/5/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 682/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011- 2015 nhằm góp phần thực hiện các chính sách vĩ mô trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và nâng cao năng lực của các cơ quan, tổ chức Việt Nam trong việc thực thi các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Hiệp định TBT của Tổ chức Thương mại Thế giới đồng thời bảo vệ quyền hợp pháp và lợi ích chính đáng của Việt Nam. - Ngày đăng: 20/05/2011. Lần đọc: 1614 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 19/5/2011)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 19/5/2011... - Ngày đăng: 20/05/2011. Lần đọc: 1654 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận đồ chơi trẻ em phù hợp QCVN 3:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 19/5/2011)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận đồ chơi trẻ em phù hợp QCVN 3:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 19/5/2011) - Ngày đăng: 20/05/2011. Lần đọc: 1752 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 19/5/2011)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 19/5/2011) - Ngày đăng: 20/05/2011. Lần đọc: 1502 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc Gia

Vào các ngày 22, 28 tháng 2; 02, 21 tháng 03 ,và 21 tháng 4 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc Gia sau... - Ngày đăng: 17/05/2011. Lần đọc: 2547 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị sơ kết, triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 trong các cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 10/5/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị sơ kết về tình hình triển khai hoạt động và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 trong cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và phương hướng triển khai trong thời gian tới tại các Bộ, ngành. - Ngày đăng: 11/05/2011. Lần đọc: 1827 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 10/5/2011)

Danh sách mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 10/5/2011)... - Ngày đăng: 11/05/2011. Lần đọc: 1923 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 9/5/2011)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhật đến ngày 9/5/2011). - Ngày đăng: 10/05/2011. Lần đọc: 1605 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 29/4/2011)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 29/4/2011... - Ngày đăng: 04/05/2011. Lần đọc: 1734 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 29/4/2011)

Danh sách mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 29/4/2011)... - Ngày đăng: 29/04/2011. Lần đọc: 1863 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị Ban kỹ thuật Codex về Cá và Sản phẩm thủy sản

Theo thư mời của Chính phủ Na Uy và Tổng giám đốc FAO/WHO, Hội nghị lần thứ 31 Ban kỹ thuật Codex về Cá và Sản phẩm thủy sản đã được tổ chức tại Tromso, Na Uy từ ngày 11 đến 16 tháng 4 năm 2011.Tham dự Hội nghị lần này có 149 đại biểu đại diện cho 56 quốc gia thành viên, 1 tổ chức quốc tế thành viên và 1 tổ chức quốc tế quan sát viên. - Ngày đăng: 29/04/2011. Lần đọc: 1857 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện

Ngày 22/04/2011, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Thông tư số 08/2011/TT-BLĐTBXH ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện”. - Ngày đăng: 27/04/2011. Lần đọc: 2234 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 21/4/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1064/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ 02 Tiêu chuẩn Việt Nam sau... - Ngày đăng: 27/04/2011. Lần đọc: 3795 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/10/2010

Ngày 06 tháng 04 năm 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành thông tư số 23/2011/TT-BNNPTNT về việc Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/10/2010... - Ngày đăng: 21/04/2011. Lần đọc: 1731 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư Quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày 01 tháng 04 năm 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT về việc Quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn... - Ngày đăng: 21/04/2011. Lần đọc: 1806 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc Gia

Ngày 05 tháng 04 năm 2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc Gia sau... - Ngày đăng: 18/04/2011. Lần đọc: 2519 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư hướng dẫn phân tuyến các nhiệm vụ, chỉ tiêu kiểm nghiệm và quy trình kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành y tế

Ngày 31 tháng 03 năm 2011, Bộ Y tế ban hành thông tư số 13/2011/TT-BYT về việc hướng dẫn phân tuyến các nhiệm vụ, chỉ tiêu kiểm nghiệm và quy trình kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành y tế... - Ngày đăng: 18/04/2011. Lần đọc: 1863 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngày 01 tháng 04 năm 2011,Bộ Y tế ban hành Thông tư 14/2011/TT-BYT về việc hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm... - Ngày đăng: 15/04/2011. Lần đọc: 2231 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Ngày 06 tháng 04 năm 2011, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 03/2011/TT-BXD về việc hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng... - Ngày đăng: 15/04/2011. Lần đọc: 1963 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ngày 07 tháng 04 năm 2011, Bộ Nội Vụ - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư liên tịch 01/2011TTLT-BNV-BKHCN về việc hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa... - Ngày đăng: 15/04/2011. Lần đọc: 1857 . Cập nhật bởi: admin

Kon Tum - Kết quả công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng quý 1 và kế hoạch công tác quý 2 năm 2011

Ngày 23/3/2011, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kon Tum đã có Báo cáo số 04/BC-TĐC về kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng quý 1 và kế hoạch công tác quý 2 năm 2011... - Ngày đăng: 08/04/2011. Lần đọc: 2005 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 6/4/2011)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhật đến ngày 6/4/2011). - Ngày đăng: 07/04/2011. Lần đọc: 1860 . Cập nhật bởi: admin

Ký kết Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đo lường và đánh giá phù hợp với Ucraina

Sáng 26.3, tại Phủ Chủ tịch, trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Ucraina Viktor Yanukovych, Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt, thay mặt cho Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Orehov Sergei-Cục trưởng Cục Quy chuẩn Kỹ thuật nhà nước Ucraina đã ký “Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đo lường và đánh giá phù hợp”. - Ngày đăng: 30/03/2011. Lần đọc: 1561 . Cập nhật bởi: admin

Tổng Giám đốc Tập đoàn BSI thăm và làm việc với STAMEQ

Sáng nay, ngày 30/3, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ngô Quý Việt đã có buổi tiếp và làm việc với Ngài Howard Kerr- Tổng Giám đốc Tập đoàn BSI tại Trụ sở chính của Tổng cục. Tại buổi tiếp, hai bên đã giới thiệu khái quát quá trình hình thành và phát triển, các chức năng, nhiệm vụ chính và các thành tựu cơ bản đã đạt được... - Ngày đăng: 30/03/2011. Lần đọc: 2136 . Cập nhật bởi: admin

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ủng hộ Nhân dân Nhật Bản

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội chữ thập đỏ Việt Nam; Lãnh đạo Bộ KHCN; Công đoàn Bộ KHCN; phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách” chia sẻ khó khăn với Nhân dân Nhật Bản đang bị động đất, sóng thần gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, Lãnh đạo và Công đoàn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên quyên góp ủng hộ mỗi người ít nhất một ngày lương. - Ngày đăng: 29/03/2011. Lần đọc: 1882 . Cập nhật bởi: admin

Vĩnh Phúc- Báo cáo kết quả công tác Quý I năm 2011

Ngày 25 tháng 3 năm 2011, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Vĩnh Phúc đã có Báo cáo kết quả công tác Quý I năm 2011 và kế hoạch công tác Quý II năm 2011. - Ngày đăng: 29/03/2011. Lần đọc: 1811 . Cập nhật bởi: admin

Ký kết Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đo lường và đánh giá phù hợp với Ucraina

Sáng 26.3, tại Phủ Chủ tịch, trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Ucraina Viktor Yanukovych, Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt, thay mặt cho Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Orehov Sergei-Cục trưởng Cục Quy chuẩn Kỹ thuật nhà nước Ucraina đã ký “Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đo lường và đánh giá phù hợp”. - Ngày đăng: 29/03/2011. Lần đọc: 1663 . Cập nhật bởi: admin

Kế hoạch Chiến lược của ISO giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch Hành động của ISO đối với các nước đang phát triển giai đoạn 2011-2015

Tại Kỳ họp lần thứ 33 Đại Hội đồng ISO diễn ra vào các ngày 13-17/9/2010 tại Oslo, Na Uy, Kế hoạch Chiến lược của ISO giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch Hành động của ISO đối với các nước đang phát triển giai đoạn 2011-2015 đã được nhất trí thông qua. Dưới đây là hai bản dịch của hai kế hoạch nêu trên của ISO. - Ngày đăng: 24/03/2011. Lần đọc: 1306 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn hồ sơ đề nghị chuyển quyết định công nhận khả năng kiểm định cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục

Để thống nhất hồ sơ đề nghị chuyển quyết định công nhận khả năng kiểm định cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục mới được thành lập theo Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BKHCN-BNV ngày 28/5/2009, ngày 10/3/2011, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 257/TĐC-ĐL gửi các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn hồ sơ đề nghị chuyển quyết định công nhận khả năng kiểm định cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục. - Ngày đăng: 24/03/2011. Lần đọc: 2224 . Cập nhật bởi: admin

Bình Dương - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quý 1 và phương hướng hoạt động quý 2 năm 2011

Ngày 14 tháng 3 năm 2011, Chi cục Tiêu chuẩn Đo luờng Chất luợng Bình Dương đã có báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quý 1 và phương hướng hoạt động quý 2 năm 2011... - Ngày đăng: 21/03/2011. Lần đọc: 1937 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô

Ngày 08/03/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 08/2011/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô. - Ngày đăng: 21/03/2011. Lần đọc: 2059 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 16/3/2011)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhật đến ngày 16/3/2011). - Ngày đăng: 16/03/2011. Lần đọc: 1721 . Cập nhật bởi: admin

Triển khai Thông tư số 01/2011/TT-BNV về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Ngày 19/01/2011, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 3 năm 2011. - Ngày đăng: 15/03/2011. Lần đọc: 2006 . Cập nhật bởi: admin

Kiên Giang - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quý 1 và kế hoạch hoạt động quý 2 năm 2011

Chi cục Tiêu chuẩn Đo luờng Chất luợng Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quý 1 và kế hoạch hoạt động quý 2 năm 2011... - Ngày đăng: 15/03/2011. Lần đọc: 1979 . Cập nhật bởi: admin

An Giang - Báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng quý 1 và phương hướng quý 2 năm 2011

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An Giang Báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng quý 1 và phương hướng quý 2 năm 2011... - Ngày đăng: 15/03/2011. Lần đọc: 1744 . Cập nhật bởi: admin

An Giang - Báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 03 và phương hướng tháng 04 năm 2011

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An Giang báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 03 và phương hướng tháng 04 năm 2011... - Ngày đăng: 15/03/2011. Lần đọc: 1665 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 11/3/2011)

Danh sách mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 11/3/2011)... - Ngày đăng: 14/03/2011. Lần đọc: 1778 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 10/3/2011)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 10/3/2011... - Ngày đăng: 11/03/2011. Lần đọc: 1539 . Cập nhật bởi: admin

Tiếp Giám đốc Phòng Châu Á- Thái Bình Dương của Ủy ban An toàn Sản phẩm tiêu dùng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Ngày 9/3/2011, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ngô Quý Việt đã tiếp và làm việc với ngài Jeffrey Hilsgen, Giám đốc Phòng Châu Á- Thái Bình Dương của Ủy ban An toàn Sản phẩm tiêu dùng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (CPSC) và bà July, Đại sứ quán Mỹ. Tham gia tiếp đoàn còn có đại diện của Vụ Hợp chuẩn Hợp quy, QUACERT, QUATEST 1, Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm hàng hóa... - Ngày đăng: 10/03/2011. Lần đọc: 1526 . Cập nhật bởi: admin

Giao lưu văn hóa văn nghệ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Được sự cho phép của Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Công đoàn Tổng cục đã tổ chức buổi Giao lưu văn hóa văn nghệ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Tham dự buổi giao lưu có Phó Tổng cục trưởng Vũ Văn Diện- Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ, Chủ tịch Công đoàn Phan Minh Hải, đại diện Đoàn TNSCHCM và đông đảo chị em phụ nữ của các đơn vị trực thuộc Tổng cục. - Ngày đăng: 09/03/2011. Lần đọc: 2427 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị Ban điều hành Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

Thực hiện Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" được phê duyệt tại Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 24/2/2011, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng- cơ quan thường trực Chương trình đã tổ chức Hội nghị Ban điều hành Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" lần thứ nhất tại trụ sở của Bộ. Chủ trì Hội nghị là Bộ trưởng Hoàng Văn Phong- Trưởng Ban điều hành. - Ngày đăng: 25/02/2011. Lần đọc: 2220 . Cập nhật bởi: admin

Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đo lường, chứng nhận và quản lý chất lượng

Sáng ngày 23/2/2011, tại Trụ sở Bộ Công Thương, trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ năm của Ủy ban hỗn hợp về Kinh tế và Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, được sự cho phép của Bộ Khoa học và Công nghệ và trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng kiêm Quốc vụ khanh Thổ Nhĩ Kỳ- ngài Bülent Arinç và Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ngô Quý Việt và Phó Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Kurter đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đo lường, chứng nhận và quản lý chất lượng. - Ngày đăng: 24/02/2011. Lần đọc: 1853 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách tổ chức thử nghiệm được chỉ định tạm thời thử nghiệm khí dầu mỏ hóa lỏng (cập nhật đến ngày 23/2/2011)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách các tổ chức thử nghiệm được chỉ định tạm thời thử nghiệm khí dầu mỏ hóa lỏng (cập nhật đến ngày 23/2/2011). Danh sách này sẽ được cập nhật khi có thay đổi. - Ngày đăng: 24/02/2011. Lần đọc: 1742 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 23/2/2011)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 23/2/2011... - Ngày đăng: 24/02/2011. Lần đọc: 1716 . Cập nhật bởi: admin

Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa “ của Công đoàn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ngày 19/02/2011, với Truyền thống “ Uống nước nhớ nguồn” Đoàn công tác của Công đoàn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Bà Nguyễn Thị Minh Lý – Trưởng Ban Nữ Công Công đoàn Tổng cục làm trưởng đoàn cùng các Công đoàn viên đã đến thăm và tặng quà cho Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Duy Tiên. Số quà gồm 26 suất quà (mỗi suất quà 200.000đồng) cho các cháu là con thương binh của Trung tâm Duy Tiên... - Ngày đăng: 23/02/2011. Lần đọc: 1663 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 16/2/2011)

Danh sách mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 16/2/2011)... - Ngày đăng: 17/02/2011. Lần đọc: 1628 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 16/2/2011)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 16/2/2011... - Ngày đăng: 17/02/2011. Lần đọc: 1681 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 16/2/2011)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 16/2/2011) - Ngày đăng: 17/02/2011. Lần đọc: 1746 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 14/2/2011)

Danh sách mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 14/2/2011)... - Ngày đăng: 14/02/2011. Lần đọc: 1587 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 9/2/2011)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 9/2/2011... - Ngày đăng: 09/02/2011. Lần đọc: 1729 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 29/12/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định số 2934/QĐ-BKHCN, số 2938/QĐ-BKHCN, số 2940/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau... - Ngày đăng: 09/02/2011. Lần đọc: 3380 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách tổ chức thử nghiệm được chỉ định tạm thời thử nghiệm khí dầu mỏ hóa lỏng (cập nhật đến ngày 9/2/2011)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách các tổ chức thử nghiệm được chỉ định tạm thời thử nghiệm khí dầu mỏ hóa lỏng (cập nhật đến ngày 9/2/2011). Danh sách này sẽ được cập nhật khi có thay đổi. - Ngày đăng: 09/02/2011. Lần đọc: 1819 . Cập nhật bởi: admin

Kom Tum- Báo cáo Kết quả công tác TCĐLCL tháng 1 và kế hoạch công tác tháng 2 năm 2011

Ngày 21 tháng 1 năm 2011, Chi cục TC-ĐL-Cl tỉnh Kom Tum đã có Báo cáo kết quả công tác TCĐLCL tháng 1 và kế hoạch công tác tháng 2 năm 2011. - Ngày đăng: 29/01/2011. Lần đọc: 1921 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 27/1/2011)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhật đến ngày 27/1/2011). - Ngày đăng: 29/01/2011. Lần đọc: 2174 . Cập nhật bởi: admin

Thái Bình- Chất lượng một số mẫu hàng hoá thiết yếu lưu thông trên thị trường Thái Bình dịp tết Tân Mão 2011

Nhằm đánh giá chất lượng một số hàng hoá thiết yếu phục vụ cho người tiêu dùng dịp tết Tân Mão 2011, thời gian qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thái Bình đã tiến hành khảo sát và lấy mẫu một số hàng hoá thiết yếu, có số lượng lưu thông lớn trên thị trường Thái Bình để phân tích, thử nghiệm, đánh giá chất lượng. - Ngày đăng: 29/01/2011. Lần đọc: 2060 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 27/1/2011)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 27/1/2011... - Ngày đăng: 28/01/2011. Lần đọc: 1769 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia và hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành các quyết định về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia... - Ngày đăng: 26/01/2011. Lần đọc: 2047 . Cập nhật bởi: admin

Ninh Thuận- Báo cáo hoạt động TCĐLCL tháng 1 năm 2011

Ngày 17/1/2011, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận đã có Báo cáo số 14/BC-CTĐC về kết quả hoạt hoạt động TCĐLCL tháng 1 năm 2011. - Ngày đăng: 26/01/2011. Lần đọc: 1857 . Cập nhật bởi: admin

Đồng Tháp- Báo cáo công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2011

Ngày 15 tháng 12 năm 2010, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Tháp đã có Báo cáo công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2011. - Ngày đăng: 26/01/2011. Lần đọc: 1702 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia và hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các quyết định sau về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia... - Ngày đăng: 20/01/2011. Lần đọc: 3150 . Cập nhật bởi: admin

Giải bóng đá “ Cúp vô địch Ngày Đo lường Việt Nam 20 tháng 1” năm 2011

Nhân kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam, Công đoàn Tổng cục TCĐLCL phối hợp với Viện Đo lường Việt Nam tổ chức Giải bóng đá “ Cúp vô địch Ngày Đo lường Việt Nam 20 tháng 1” năm 2011 với sự tham gia của 05 đội bóng: Viện Đo lường Việt Nam, Công đoàn Tổng cục TCĐLCL, Trung tâm Chứng nhận phù hợp, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 và Trung tâm Đo lường Quân đội- Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Quốc Phòng). - Ngày đăng: 20/01/2011. Lần đọc: 2159 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 19/1/2011)

Danh sách mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 19/1/2011)... - Ngày đăng: 20/01/2011. Lần đọc: 1862 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN về hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ngày 18/1/2011, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 67/TĐC-HCHQ gửi các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về việc hướng dẫn thực hiện hông tư số 25/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. - Ngày đăng: 19/01/2011. Lần đọc: 1571 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 18/1/2011)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhật đến ngày 18/1/2011). - Ngày đăng: 19/01/2011. Lần đọc: 1651 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ

Ngày 29/12/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 24/2010/TT-BKHCN về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ". Ban hành kèm theo Thông tư này là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 6: 2010/BKHCN “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ- Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ”. - Ngày đăng: 18/01/2011. Lần đọc: 2155 . Cập nhật bởi: admin

Sửa đổi Quyết định số 72/2008/QĐ-BTC ngày 03/09/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ

Ngày 29/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 217/2010/TT-BTC về việc sửa đổi Quyết định số 72/2008/QĐ-BTC ngày 03/09/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ (QCVN 3: 2008/BTC). - Ngày đăng: 18/01/2011. Lần đọc: 1914 . Cập nhật bởi: admin

Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen

Ngày 24/12/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 18/2010/TT-BKHCN quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen. Thông tư này quy định về hoạt động mạng lưới quỹ gen; quản lý nhiệm vụ quỹ gen; quy trình xây dựng, tổ chức thực hiện, đánh giá nghiệm thu, xử lý và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen. - Ngày đăng: 18/01/2011. Lần đọc: 1755 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với kim loại

Ngày 7 tháng 01 năm 2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 02/2011/TT-BTC về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với kim loại... - Ngày đăng: 17/01/2011. Lần đọc: 1709 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với ô tô, xe và máy chuyên dùng

Ngày 7 tháng 01 năm 2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 03/2011/TT-BTC về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với ô tô, xe và máy chuyên dùng... - Ngày đăng: 17/01/2011. Lần đọc: 1868 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ

Ngày 7 tháng 01 năm 2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 04/2011/TT-BTC về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ... - Ngày đăng: 17/01/2011. Lần đọc: 2353 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ngày 29/12/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm loại 5 và loại 8 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, gồm: các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (loại 5) và các chất ăn mòn (loại 8) quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009... - Ngày đăng: 14/01/2011. Lần đọc: 1641 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Ngày 5/1/2011, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-TĐC về việc ban hành các Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam sau... - Ngày đăng: 14/01/2011. Lần đọc: 2037 . Cập nhật bởi: admin

Cảnh báo về cốc thủy tinh có chứa chất độc hại

Theo kết quả khảo sát, kiểm tra, thử nghiệm mẫu cốc thủy tinh, Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa thông báo: Trên thị trường Việt Nam xuất hiện loại cốc thủy tinh in hình ảnh và các nhân vật hoạt hình dành cho trẻ em có chứa hàm lượng chì cao gấp hàng nghìn lần mức độ cho phép và một số chất độc hại khác có thể làm giảm chỉ số thông minh của trẻ em, nhãn hàng hóa ghi "Made in China" - Ngày đăng: 12/01/2011. Lần đọc: 1936 . Cập nhật bởi: admin

Công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương

Ngày 29/12/2010, Bộ Khoa học và Côn nghệ đã ký Quyết định số 2968/QĐ-BKHCN về việc công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương. - Ngày đăng: 11/01/2011. Lần đọc: 3163 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 10/1/2011)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 10/1/2011... - Ngày đăng: 11/01/2011. Lần đọc: 1538 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 10/1/2011)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 10/1/2011) - Ngày đăng: 11/01/2011. Lần đọc: 1835 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Ngày 28, 29 tháng 12 năm 2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 41/2010/TT-BTNMT về việc quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường... - Ngày đăng: 10/01/2011. Lần đọc: 1923 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Ngày 29/12/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 46/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân... - Ngày đăng: 10/01/2011. Lần đọc: 1918 . Cập nhật bởi: admin

Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo

Ngày 24/12/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 40/2010/TT-BTNMT về việc quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo... - Ngày đăng: 10/01/2011. Lần đọc: 1980 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2010 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2011

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo luờng Chất lượng Vũ Văn Diện cho biết: Nhìn chung, trong năm 2010, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, được sự chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị trong và ngoài Bộ, Tổng cục đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo kế hoạch và đột xuất. - Ngày đăng: 10/01/2011. Lần đọc: 1682 . Cập nhật bởi: admin

An Giang- Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng mặt hàng cốc thủy tinh

Ngày 05 tháng 01 năm 2011, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An giang đã có Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng mặt hàng cốc thủy tinh. - Ngày đăng: 06/01/2011. Lần đọc: 2318 . Cập nhật bởi: admin

Hội thảo đánh giá tác động của việc chứng nhận ISO 9001 tại các nước Châu Á

Thực hiện giai đoạn 3 Dự án TE/RAS/09/003 " Đánh giá tác động của việc chứng nhận ISO 9001 tại các nước châu Á" do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO, Tổ chức phát triển Công nghiệp của Liên hiệp quốc UNIDO và Diễn đàn Công nhận quốc tế IAF đồng tại trợ đang được triển khai tại 12 nước Châu Á, trong đó có Việt Nam, ngày 6/1/2011, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo" Áp dụng bộ tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 ở các nước đang phát triển Châu Á". - Ngày đăng: 06/01/2011. Lần đọc: 1891 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị Cán bộ công chức khối cơ quan Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2010

Ngày 30/12/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức khối cơ quan Tổng cục nhằm tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ Khối cơ quan năm 2010 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2011. Tham dự Hội nghị gồm toàn thể cán bộ công chức khối cơ quan Tổng cục, thủ trưởng các đơn vị trong Tổng cục, đại diện Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng cục. - Ngày đăng: 06/01/2011. Lần đọc: 1658 . Cập nhật bởi: admin

Quy định về việc cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN

Ngày 29/12/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 22/2010/TT-BKHCN quy định về việc cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN. - Ngày đăng: 06/01/2011. Lần đọc: 1634 . Cập nhật bởi: admin

Quy định về việc quản lý hoạt động công nhận tại Việt Nam

Ngày 29/12/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 21/2010/TT-BKHCN quy định về việc quản lý hoạt động công nhận tại Việt Nam, gồm điều kiện đối với tổ chức công nhận; trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động công nhận; giám sát hoạt động công nhận và trách nhiệm của các bên có liên quan. - Ngày đăng: 06/01/2011. Lần đọc: 1777 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 31/12/2010)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhật đến ngày 31/12/2010). - Ngày đăng: 04/01/2011. Lần đọc: 1927 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn

Ngày 22/12/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 45/2010/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn... - Ngày đăng: 04/01/2011. Lần đọc: 3482 . Cập nhật bởi: admin

Ký kết hợp tác MOU giữa Việt Nam với UZBEKISTAN

Thực hiện Quyết định số 2588/QĐ-BKHCN ngày 25/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Quyết định số 1974/QĐ-TĐC ngày 24/11/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục TCĐLCL), Đoàn công tác của Tổng cục TCĐLCL do Phó Tổng cục trưởng Vũ Văn Diện làm trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn là đại diện các đơn vị Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tiêu chuẩn, Vụ Đo lường, Văn phòng Tổng cục, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Viện Đo lường Việt Nam, Văn phòng Công nhận, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp... - Ngày đăng: 31/12/2010. Lần đọc: 1743 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 27/12/2010)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 27/12/2010... - Ngày đăng: 31/12/2010. Lần đọc: 1496 . Cập nhật bởi: admin

Thực hiện các quy định về quản lý chất lượng, đo lường khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

Ngày 28 tháng 12 năm 2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định số 3265/BKHCN-TĐC về việc thực hiện các quy định về quản lý chất lượng, đo lường khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)... - Ngày đăng: 31/12/2010. Lần đọc: 2132 . Cập nhật bởi: admin

An Giang- Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động kiểm định cân cấp 4

Ngày 27 tháng 12 năm 2010, Chi cục TCĐLCL An Giang đã có Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động kiểm định cân cấp 4... - Ngày đăng: 30/12/2010. Lần đọc: 1774 . Cập nhật bởi: admin

Chỉ định tạm thời tổ chức thử nghiệm Khí dầu mỏ hóa lỏng

Ngày 28/12/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 2234/QĐ-TĐC về việc chỉ định tạm thời tổ chức thử nghiệm Khí dầu mỏ hóa lỏng phục vụ hoạt động quản lý nhà nước cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng được ban hành và có hiệu lực thi hành. - Ngày đăng: 28/12/2010. Lần đọc: 2111 . Cập nhật bởi: admin

Lễ trao giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2010

Sáng ngày 26/12/2010 tại Hội trường Bộ Quốc Phòng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng- Bộ Khoa học và Công nghệ đã long trọng tổ chức Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Việt Nam và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương (IAPQA) năm 2010... - Ngày đăng: 27/12/2010. Lần đọc: 1806 . Cập nhật bởi: admin

Quản lý chất lượng đối với lò vi sóng trước khi QCVN 4:2009/BKHCN có hiệu lực thi hành

Ngày 21/12/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 3213/BKHCN-TĐC gửi Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố về việc quản lý chất lượng đối với lò vi sóng trước khi QCVN 4:2009/BKHCN có hiệu lực thi hành. - Ngày đăng: 24/12/2010. Lần đọc: 1827 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Ngày 20/12/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 2171/QĐ-TĐC về việc ban hành 02 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam sau: ĐLVN 245:2010 Chuẩn dùng để kiểm định phương tiện đo điện tim- Quy trình kiểm định... - Ngày đăng: 23/12/2010. Lần đọc: 2055 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam và công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Vào các ngày 10/8/2010, 28/9/2010, 18/10/2010, 1/11/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định số 1509/QĐ-BKHCN, Quyết định số 2010/QĐ-BKHCN, Quyết định số 2217/QĐ-BKHCN, Quyết định số 2386/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia và Quyết định số 2216/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam. - Ngày đăng: 23/12/2010. Lần đọc: 1837 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Ngày 16/12/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 39/2010/TT-BTNMT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Ban hành kèm theo Thông tư này là 04 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường sau... - Ngày đăng: 23/12/2010. Lần đọc: 1827 . Cập nhật bởi: admin

Ba doanh nghiệp Việt Nam đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - TBD năm 2010

Theo thông báo chính thức của Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (IAPQA) ngày 22/6/2010, Việt Nam có ba doanh nghiệp đạt giải thưởng IAPQA năm 2010, bao gồm: Công ty CP Viglacera Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh, đạt giải Best of Class Award cho doanh nghiệp sản xuất lớn, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận PNJ - TP. Hồ Chí Minh, đạt giải Best of Class Award cho doanh nghiệp dịch vụ lớn và Công ty CP Long Hậu - tỉnh Long An, đạt giải Quest for Excellence cho doanh nghiệp dịch vụ nhỏ. - Ngày đăng: 22/12/2010. Lần đọc: 1861 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2010

Ngày 8 tháng 12 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2224/QĐ-TTg về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho 96 doanh nghiệp, trong đó tặng 11 Giải Vàng Chất lượng Quốc gia cho 11 doanh nghiệp và 85 Giải Bạc Chất lượng Quốc gia cho 85 doanh nghiệp. - Ngày đăng: 22/12/2010. Lần đọc: 1480 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 20/12/2010)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đến ngày 20/12/2010... - Ngày đăng: 21/12/2010. Lần đọc: 1694 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 20/12/2010)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhật đến ngày 20/12/2010). - Ngày đăng: 21/12/2010. Lần đọc: 1624 . Cập nhật bởi: admin

Hội thảo về quản lý chất lượng xăng dầu

Ngày 8/12, tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Viện Quản lý Dầu khí ( K-Petro) Hàn Quốc tổ chức Hội thảo về quản lý chất lượng xăng dầu... - Ngày đăng: 14/12/2010. Lần đọc: 2001 . Cập nhật bởi: admin

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2010 của Khối các Tổng cục, Cục, Ban thuộc Bộ Khoa học và Công Nghệ

Thực hiện Công văn số 1169/BKHCN-TĐKT ngày 25/5/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn tổ chức hoạt động của các khối thi đua trong Bộ, ngày 11/12/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức buổi tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2010 của Khối các Tổng cục, Cục, Ban nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Khối và các đơn vị thành viên, bình chọn, suy tôn các đơn vị tiêu chuẩn để đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ và Thủ tướng Chính phủ và bầu Khối trưởng, Khối phó thi đua năm 2011. - Ngày đăng: 14/12/2010. Lần đọc: 1902 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị Cán bộ quản lý chất lượng lần thứ sáu

Hội nghị Cán bộ quản lý chất lượng lần thứ sáu do Trung tâm Năng suất Việt Nam (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) khởi xướng và tổ chức nhằm tạo ra một diễn đàn để các cán bộ chất lượng trao đổi thông tin, kinh nghiệm về quản lý, vận hành hiệu quả hệ thống chất lượng và áp dụng các công cụ cải tiến khác. Qua năm lần tổ chức, Hội nghị Cán bộ quản lý chất lượng đã thu hút sự quan tâm và tham gia của hàng trăm đại biểu đại diện các tổ chức và doanh nghiệp trên toàn quốc.. - Ngày đăng: 09/12/2010. Lần đọc: 1610 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ, ngành năm 2010

Ngày 9/12/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội nghị công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ, ngành năm 2010 nhằm đánh giá tình hình hoạt động công tác TCĐLCL trong năm 2010 và định hướng công tác trong thời gian tới. Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt đã tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị... - Ngày đăng: 09/12/2010. Lần đọc: 1518 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhập đến ngày 8/12/2010)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhập đến ngày 8/12/2010)... - Ngày đăng: 09/12/2010. Lần đọc: 1644 . Cập nhật bởi: admin

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ủng hộ đồng bào miền Trung

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, cùng với cả nước hướng về Miền Trung thân thương, từ ngày 20 - 21/11/2010, Đoàn công tác của Công đoàn Tổng cục do Bà Nguyễn Thị Minh Lý – Trưởng Ban Nữ Công Công đoàn Tổng cục làm trưởng đoàn, Bà Nguyễn Kim Dung – Uỷ viên BCH Công đoàn Tổng cục cùng các Công đoàn viên của Tổng cục đã đến thăm và trao tặng số tiền 6.000.000 đồng cho gia đình 2 Công đoàn viên công tác tại Tổng cục trong vùng lũ lụt... - Ngày đăng: 08/12/2010. Lần đọc: 1757 . Cập nhật bởi: admin

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày 17/11/2010, Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, số 59/2010/QH12... - Ngày đăng: 06/12/2010. Lần đọc: 1746 . Cập nhật bởi: admin

Luật viên chức

Ngày 15/11/2010, Quốc hội ban hành Luật Viên chức, số 58/2010/QH12... - Ngày đăng: 06/12/2010. Lần đọc: 3009 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 02/12/2010)

Danh sách mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 02/12/2010)... - Ngày đăng: 03/12/2010. Lần đọc: 1592 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa lên men

Ngày 18/11/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 41/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa lên men (QCVN 5-5:2010/BYT). Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 06 năm 2011. - Ngày đăng: 26/11/2010. Lần đọc: 1820 . Cập nhật bởi: admin

Đại hội Hội Đo lường Việt Nam nhiệm kỳ III (2011-2015)

Ngày 26/11/2010, Hội Đo lường Việt Nam đã tổ chức Đại hội Hội Đo lường Việt Nam (VINAMET) nhiệm kỳ III tại Trụ sở của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhằm tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động của Hội trong 5 năm qua và đề ra phương hướng, chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ mới. - Ngày đăng: 26/11/2010. Lần đọc: 1932 . Cập nhật bởi: admin

Hội thảo Codex và Hội nghị lần thứ 17 Codex châu Á

Hội thảo Codex “Áp dụng khoa học thông qua chuỗi thực phẩm để đảm bảo thực phẩm an toàn” được tổ chức từ ngày 18-20 tháng 11 năm 2010 do FAO/WHO tài trợ với sự tham gia của 31 đại biểu của 17 nước thành viên thuộc châu Á. - Ngày đăng: 26/11/2010. Lần đọc: 1784 . Cập nhật bởi: admin

Hội thảo Codex và Hội nghị lần thứ 17 Codex châu Á

Hội thảo Codex “Áp dụng khoa học thông qua chuỗi thực phẩm để đảm bảo thực phẩm an toàn” được tổ chức từ ngày 18-20 tháng 11 năm 2010 do FAO/WHO tài trợ với sự tham gia của 31 đại biểu của 17 nước thành viên thuộc châu Á. - Ngày đăng: 24/11/2010. Lần đọc: 1875 . Cập nhật bởi: admin

Kiên Giang - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11 năm 2010 và kế hoạch hoạt động tháng 12 năm 2010

Ngày 23 tháng 11 năm 2010, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang đã báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11năm 2010 và kế hoạch hoạt động tháng 12 năm 2010... - Ngày đăng: 24/11/2010. Lần đọc: 1686 . Cập nhật bởi: admin

Đoàn Cơ quan Tiêu chuẩn Chất lượng Cu ba thăm và làm việc với STAMEQ

Ngày 23/11/2010, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Vũ Văn Diện đã có buổi tiếp xã giao đoàn cán bộ cơ quan Tiêu chuẩn Chất lượng Cu ba đang ở thăm và làm việc với STAMEQ. Qua chuyến thăm, đoàn cán bộ Cu ba đã được nghe giới thiệu khái quát về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức cũng như quá trình hình thành và phát triển của Tổng cục và mong muốn hợp tác sâu rộng với Tổng cục trong các lĩnh vực Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng. - Ngày đăng: 24/11/2010. Lần đọc: 1798 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng

Ngày 16/11/2010, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 21/2010/TT-BXD hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng... - Ngày đăng: 22/11/2010. Lần đọc: 1731 . Cập nhật bởi: admin

Hội thảo về độ không đảm bảo đo

Trong các ngày 5/11/2010 và 8/11/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Văn phòng Công nhận Chất lượng phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tổ chức các Hội thảo về độ không đảm bảo đo tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà nội. - Ngày đăng: 10/11/2010. Lần đọc: 1672 . Cập nhật bởi: admin

Khóa đào tạo “Kỹ năng quản lý và điều hành ” và “Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước”

Trong các ngày từ 05-11 đến 8 tháng 11 tại Hải Phòng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức các khóa đào tạo về “Kỹ năng quản lý và điều hành cho cán bộ lãnh đạo từ cấp phó trưởng phòng trở lên” dành cho các cán bộ của Tổng cục và “Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước” cho các cán bộ thuộc Sở ban ngành của tỉnh Phú Thọ và Nam Định. - Ngày đăng: 09/11/2010. Lần đọc: 1744 . Cập nhật bởi: admin

Cục Giám sát Kỹ thuật và Chất lượng tỉnh Quảng Tây thăm và làm việc với STAMEQ

Ngày 2/11/2010, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trần Văn Vinh đã có buổi tiếp xã giao đoàn cán bộ Trung Quốc do ông Vương Khải Trí- Kỹ sư trưởng Cục Giám sát Kỹ thuật và Chất lượng tỉnh Quảng Tây đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam... - Ngày đăng: 03/11/2010. Lần đọc: 1773 . Cập nhật bởi: admin

Diễn đàn Năng suất Chất lượng lần thứ 15 với chủ đề “Năng suất Chất lượng – Tư duy và Hành động” tại Tp. Hồ Chí Minh từ 28-29/10/2010

Diễn đàn Năng suất Chất lượng lần thứ 15 với chủ đề “Năng suất Chất lượng – Tư duy và Hành động” đã diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh trong hai ngày 28-29/10/2010... - Ngày đăng: 03/11/2010. Lần đọc: 2090 . Cập nhật bởi: admin

Hơn một triệu chứng nhận ISO 9000 trên toàn thế giới

Tính đến cuối tháng 12 năm 2009, đã có ít nhất 1.064.785 chứng chỉ ISO 9001 (bao gồm cả phiên bản 2000 và 2008) được cấp tại 178 quốc gia và nền kinh tế. Năm 2009 tăng thêm 81 953 chứng chỉ, tăng 8 % so với năm 2008 (Năm 2008 có 982.832 chứng chỉ tại 176 quốc gia và nền kinh tế)... - Ngày đăng: 03/11/2010. Lần đọc: 2388 . Cập nhật bởi: admin

Thành lập Ban Điều hành Chương trình Quốc gia

Ngày 15 tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định 2187/QĐ-BKHCN thành lập Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”... - Ngày đăng: 03/11/2010. Lần đọc: 1722 . Cập nhật bởi: admin

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2009/TT-BGTVT ngày 19/11/2009 của Bộ Giao thông Vận tải quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Ngày 15/10/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 33/2010/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2009/TT-BGTVT ngày 19/11/2009 của Bộ Giao thông Vận tải quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới... - Ngày đăng: 03/11/2010. Lần đọc: 1862 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 01/11/2010)

Danh sách mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 01/11/2010)... - Ngày đăng: 01/11/2010. Lần đọc: 1712 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhập đến ngày 29/10/2010)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhập đến ngày 29/10/2010)... - Ngày đăng: 01/11/2010. Lần đọc: 1818 . Cập nhật bởi: admin

Khóa đào tạo “Kỹ năng giao tiếp hành chính cho công chức hành chính” và “Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước”

Trong các ngày, 23-26/10/2010, được sự tài trợ của Dự án ADB, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức các khóa đào tạo về “Kỹ năng giao tiếp hành chính cho công chức hành chính” và “Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước ” tại Hải Phòng. - Ngày đăng: 27/10/2010. Lần đọc: 1979 . Cập nhật bởi: admin

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2010), Ban Tuyên giáo Trung ương đã có Công văn số 6423-CV/BTGTW gửi các ban ngành đoàn thể về Tài liệu tuyên truyền trong đợt kỷ niệm này. - Ngày đăng: 22/10/2010. Lần đọc: 1729 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhập đến ngày 22/10/2010)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhập đến ngày 22/10/2010)... - Ngày đăng: 22/10/2010. Lần đọc: 1709 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam

Ngày 05 tháng 10 năm 2010, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 1843/QD-TTg về phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam... - Ngày đăng: 22/10/2010. Lần đọc: 1763 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng

Ngày 15/10, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 18/2010/TT-BXD về việc Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng... - Ngày đăng: 21/10/2010. Lần đọc: 1695 . Cập nhật bởi: admin

Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 15 tháng 10 năm 2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 159/2010/TT-BTC quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước... - Ngày đăng: 21/10/2010. Lần đọc: 1910 . Cập nhật bởi: admin

Mở rộng phạm vi công nhận phòng thí nghiệm cho Chi cục TC - ĐL - CL Bình Dương

Ngày 8/10/2010, Văn phòng Công nhận Chất lượng đã có Quyết định số 600/QĐ-CNCL về mở rộng phạm vi công nhận phòng thí nghiệm cho Phòng Kiểm nghiệm- Kiểm định thuộc Chi cục TCĐLCL Bình Dương mang số hiệu VILAS 339... - Ngày đăng: 20/10/2010. Lần đọc: 1999 . Cập nhật bởi: admin

Họp nhóm công tác về Đo lường pháp quyền ASEAN (WG3) lần thứ 14

Phiên họp nhóm công tác về Đo lường pháp quyền ASEAN (WG3) lần thứ 14 được tổ chức tại TP.HCM từ ngày 19-20/10/2010 do Việt Nam đăng cai tổ chức. Tham gia hội nghị có đại biểu đại diện cho các tổ chức đo lường pháp quyền của các nước ASEAN... - Ngày đăng: 20/10/2010. Lần đọc: 1776 . Cập nhật bởi: admin

Bình Dương- Chỉ định tổ chức kiểm định chuẩn đo lường

Ngày 30/9/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Quyết định số 1624/QĐ-TĐC về việc chỉ định tổ chức kiểm định chuẩn đo lường cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Dương. - Ngày đăng: 19/10/2010. Lần đọc: 2075 . Cập nhật bởi: admin

Kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10-2010

Sáng ngày 14/10/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10. Tham dự Lễ kỷ niệm có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh, lãnh đạo Tổng cục TCĐLCL, đại diện một số đơn vị trực thuộc các Bộ... - Ngày đăng: 14/10/2010. Lần đọc: 2198 . Cập nhật bởi: admin

Ninh Thuận - Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng dây điện bọc nhựa PVC lưu thông trên thị trường năm 2010

Ngày 11 tháng 10 năm 2010, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận đã có Báo cáo về kết quả kiểm tra chất lượng dây điện bọc nhựa PVC lưu thông trên thị trường năm 2010... - Ngày đăng: 13/10/2010. Lần đọc: 1920 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư về sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử

Vào ngày 21 tháng 9 năm 2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 16/2010/TT-BKHCN về sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử... - Ngày đăng: 12/10/2010. Lần đọc: 1850 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 11/10/2010)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhập đến ngày 11/10/2010). - Ngày đăng: 11/10/2010. Lần đọc: 1615 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhập đến ngày 11/10/2010)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhập đến ngày 11/10/2010)... - Ngày đăng: 11/10/2010. Lần đọc: 1762 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về máy lái thủy lực trên phương tiện thủy - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thủ

Ngày 09/09/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 27/2010/TT-BGTVT về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về máy lái thủy lực trên phương tiện thủy - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thủ... - Ngày đăng: 11/10/2010. Lần đọc: 1958 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ

Ngày 09/09/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 26/2010/TT-BGTVT về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ... - Ngày đăng: 11/10/2010. Lần đọc: 2023 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 06/10/2010)

Danh sách mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 06/10/2010)... - Ngày đăng: 06/10/2010. Lần đọc: 1625 . Cập nhật bởi: admin

Chỉ định 04 tổ chức kiểm tra chất lượng hàng hóa ngành lao động

Ngày 29/9/2010, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ký Quyết định số 1170/QĐ-LĐTBXH chỉ định 04 tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa là các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và công trình vui chơi công cộng... - Ngày đăng: 06/10/2010. Lần đọc: 1719 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử

Ngày 21/09/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 16/2010/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử... - Ngày đăng: 04/10/2010. Lần đọc: 2118 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép

Ngày 14/09/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 15/2010/TT-BKHCN ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép" ... - Ngày đăng: 04/10/2010. Lần đọc: 2015 . Cập nhật bởi: admin

Quảng Ninh- Chỉ định phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Chi cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ninh là phòng Kiểm nghiệm phân bón

Ngày 21 tháng 9 năm 2010, Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & PTNT đã ban hành Quyết định số 361/QĐ-TT-QLCL về việc chỉ định Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ninh là phòng Kiểm nghiệm phân bón (phân hóa học và sinh học) mang mã số : PKN-PB 10-11. - Ngày đăng: 04/10/2010. Lần đọc: 1845 . Cập nhật bởi: admin

Vĩnh Phúc- Kết quả công tác kiểm tra hàng hóa phục vụ Tết Trung thu

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, từ ngày 14 đến ngày 21/9/2010, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Vĩnh Phúc phối hợp với Thanh tra Sở KHCN, Phòng Sở hữu trí tuệ tiến hành kiểm tra tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. - Ngày đăng: 28/09/2010. Lần đọc: 1884 . Cập nhật bởi: admin

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/05/2007

Ngày 20/09/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 96/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/05/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. - Ngày đăng: 27/09/2010. Lần đọc: 1910 . Cập nhật bởi: admin

Lễ kỷ niệm 15 năm hoạt động mã số mã vạch 1995-2010

Ngày 24/9/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm hoạt động mã số mã vạch 1995-2010 và cuộc họp hội đồng tư vấn chuyên ngành Mã số mã vạch 2010 tại Trụ sở chính của Tổng cục, số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. - Ngày đăng: 24/09/2010. Lần đọc: 1978 . Cập nhật bởi: admin

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Viện Tiêu chuẩn Palestine

Ngày 22/9/2010, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ đã diễn ra Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Viện Tiêu chuẩn Palestine.Tham dự Lễ ký kết, về phía Việt Nam có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Phong, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ngô Quý Việt... - Ngày đăng: 23/09/2010. Lần đọc: 2019 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 20/9/2010)

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhập đến ngày 20/9/2010)... - Ngày đăng: 21/09/2010. Lần đọc: 1652 . Cập nhật bởi: admin

Chủ tịch Ủy ban Codex quốc tế thăm Việt Nam

Bà Tiến sĩ Karen Hulebak, Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm (Ủy ban Codex) quốc tế đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam nhân dịp khai mạc Hội thảo khu vực châu Á về Codex do Ủy ban Codex, Bộ Y tế Việt Nam và Văn phòng Codex, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ phối hợp tổ chức từ ngày từ ngày 13-17 tháng 9 năm 2010. - Ngày đăng: 21/09/2010. Lần đọc: 1822 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc gia hạn hiệu lực áp dụng Thông tư 12/2010/TT-BKHCN hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Ngày 17 tháng 9 năm 2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1914/QĐ-BKHCN về việc gia hạn hiệu lực áp dụng Thông tư 12/2010/TT-BKHCN hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng... - Ngày đăng: 18/09/2010. Lần đọc: 1836 . Cập nhật bởi: admin

Chỉ định QUATEST 3 là đơn vị thử nghiệm phân bón, sản phẩm cây trồng và là tổ chức chứng nhận chất lượng phân bón

Ngày 11/9/2010, Cục trưởng Cục trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn đã có Quyết định số 346/QĐ-TT-QLCL và Quyết định số 347/QĐ-TT-QLCL về việc chỉ định Phòng thử nghiệm – Trung tâm Kỹ thuật TC ĐL CL 3 (QUATEST 3) là phòng kiểm nghiệm phân bón và sản phẩm cây trồng. - Ngày đăng: 17/09/2010. Lần đọc: 2088 . Cập nhật bởi: admin

Kiên Giang- Hoạt động TCĐLCL 9 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động quý IV năm 2010

Kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2010: Chi cục đã gửi kế hoạch kiểm định (6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2010) và thông báo đến Phòng Công thương, Kinh tế, Quản lý thị trường và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, thị và thành phố biết... - Ngày đăng: 17/09/2010. Lần đọc: 1835 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức chứng nhận được Bộ KHCN chỉ định chứng nhận hợp quy Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (cập nhật đến ngày 15/9/2010)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách các tổ chức chứng nhận được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định chứng nhận hợp quy Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (cập nhật đến ngày 15/9/2010).Danh sách này sẽ được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thường xuyên cập nhật trên website của Tổng cục: http://www.tcvn.gov.vn. - Ngày đăng: 16/09/2010. Lần đọc: 1931 . Cập nhật bởi: admin

Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam mới ban hành

Ngày 13/9/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ký Quyết định số 1543/QĐ-TĐC về việc ban hành 21 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. - Ngày đăng: 16/09/2010. Lần đọc: 2389 . Cập nhật bởi: admin

Ninh Thuận - Báo cáo kết quả hoạt động Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 9 tháng đầu năm 2010 và Phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2010

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 1. Công tác tổ chức, đào tạo: a) Tổ chức hành chính: - Kiện toàn cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 546/2009/QĐ-UBND ngày 23/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ... - Ngày đăng: 14/09/2010. Lần đọc: 1757 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 11/9/2010)

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhập đến ngày 11/9/2010)... - Ngày đăng: 14/09/2010. Lần đọc: 1581 . Cập nhật bởi: admin

Thông báo lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo các mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng

Ngày 30 tháng 9 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. - Ngày đăng: 13/09/2010. Lần đọc: 1803 . Cập nhật bởi: admin

Họp Hội đồng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2010

Ngày 09/9/2010, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức họp Hội đồng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG), phiên họp đầu tiên năm 2010. - Ngày đăng: 13/09/2010. Lần đọc: 1805 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 11/9/2010)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 11/9/2010) - Ngày đăng: 13/09/2010. Lần đọc: 1666 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 08/09/2010)

Danh sách mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 08/09/2010)... - Ngày đăng: 08/09/2010. Lần đọc: 1819 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Ngày 30 tháng 7 năm 2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 11/2010/TT-BKHCN về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu... - Ngày đăng: 08/09/2010. Lần đọc: 1982 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhập đến ngày 06/9/2010)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhập đến ngày 06/9/2010)... - Ngày đăng: 08/09/2010. Lần đọc: 1909 . Cập nhật bởi: admin

Kom Tum- Báo cáo Kết quả công tác TC-ĐL-CL tháng 8 và kế hoạch công tác tháng 9 năm 2010

I. Kết quả công tác TC-ĐL-CL tháng 8 năm 2010: Về công tác quản lý, đã lập và gửi báo cáo kết quả kiểm tra sản phẩm điện, dây điện bọc nhựa PVC; tham dự Hội thảo công tác TĐC địa phương 2010... - Ngày đăng: 30/08/2010. Lần đọc: 1687 . Cập nhật bởi: admin

Quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát

Ngày 20/08/2010, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 14/2010/TT-BXD về quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát. Thông tư này quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát (gọi tắt là sản phẩm, hàng hoá gạch ốp lát) thuộc Nhóm 2 theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá... - Ngày đăng: 30/08/2010. Lần đọc: 2215 . Cập nhật bởi: admin

Quy định về trình tự, thủ tục, chứng nhận và cấp thí điểm “Nhãn xanh Việt Nam”

Ngày 13/08/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1493/QĐ-BTNMT về việc quy định về trình tự, thủ tục, chứng nhận và cấp thí điểm “Nhãn xanh Việt Nam”. Theo Quyết định này, Doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ nằm trong Danh mục các sản phẩm, dịch vụ thân thiện hơn với môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố được lựa chọn cấp thí điểm “Nhãn xanh Việt Nam” có quyền đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, đánh giá, chứng nhận - Ngày đăng: 30/08/2010. Lần đọc: 2030 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN (cập nhật đến ngày 12/8/2010)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ(cập nhật đến ngày 12/8/2010). Danh sách này sẽ được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thường xuyên cập nhật trên website của Tổng cục: http://www.tcvn.gov.vn. - Ngày đăng: 23/08/2010. Lần đọc: 1932 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Vào ngày 30 tháng 7 năm 2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng... - Ngày đăng: 18/08/2010. Lần đọc: 2368 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về viễn thông

Ngày 30/7/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành thông tư 18/2010/TT-BTTTT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về viễn thông... - Ngày đăng: 16/08/2010. Lần đọc: 2475 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Quy chuẩn Quốc gia về chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm Nông sản

Ngày 25/6/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành thông tư 37/2010/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn Quốc gia về chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm Nông sản... - Ngày đăng: 16/08/2010. Lần đọc: 2684 . Cập nhật bởi: admin

Bình Dương - Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 8 và phương hướng hoạt động tháng tới năm 2010

1.1/ Công tác tiêu chuẩn hóa: Đã hướng dẫn và tiếp nhận 03 hồ sơ của 02 lượt doanh nghiệp thực hiện công bố hợp chuẩn và công bố hợp quy. Đến nay số hồ sơ công bố lũy kế được 33 hồ sơ của 14 doanh nghiệp công bố hợp chuẩn và hợp quy... - Ngày đăng: 13/08/2010. Lần đọc: 1781 . Cập nhật bởi: admin

Kiên Giang- Hoạt động TCĐLCL tháng 7/2010 và kế hoạch hoạt động tháng 8/2010

Về Quản lý đo lường: Lập kế hoạch và công văn gửi các phòng Công thương, Kinh tế, Quản lý Thị trường và các doanh nghiệp tại các huyện, thị và thành phố trên địa bàn tỉnh về kế hoạch kiểm định 6 tháng cuối năm 2010 của đơn vị… - Ngày đăng: 12/08/2010. Lần đọc: 1621 . Cập nhật bởi: admin

Diễn đàn về an toàn cháy cho nhà cao tầng

Ngày 5/8/2010, Tổng cục TCĐLCL phối hợp với Hiệp hội các phòng thử nghiệm được ủy quyển của Mỹ (Underwriters Laboratories Inc.-UL) tổ chức Diễn đàn trao đổi thông tin về vấn đề an toàn cháy cho nhà cao tầng tại Việt Nam. Tham dự Diễn đàn phía Việt Nam gồm đại diện Tổng cục TCĐLCL, Bộ Xây dựng, Cục cảnh sát PCCC và Cứu hộ (Bộ Công An) và khách mời. Phía UL gồm Ông JC Sekar - Giám đốc điều hành UL tại Đông Nam Á, Ông Ng Soon - Giám đốc thương mại UL tại Đông Nam Á. - Ngày đăng: 06/08/2010. Lần đọc: 2235 . Cập nhật bởi: admin

Diễn đàn Hợp tác Chứng nhận, Công nhận Chất lượng sản phẩm Việt-Trung

Thực hiện chương trình hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Trung Quốc nhân “Năm hữu nghị Việt – Trung 2010”, ngày 4/8/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Tổng cục Kiểm tra, Giám sát Chất lượng và Kiểm dịch Trung Quốc (AQSIQ) tổ chức Diễn đàn Hợp tác Chứng nhận, Công nhận Chất lượng sản phẩm Việt-Trung” tại Khách sạn Melia Hà nội. - Ngày đăng: 05/08/2010. Lần đọc: 1815 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/04/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhập đến ngày 03/8/2010)

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/04/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhập đến ngày 03/8/2010)... - Ngày đăng: 04/08/2010. Lần đọc: 1903 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thủy lợi

Vào ngày 6/7/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành quyết định số 42/2010/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thủy lợi... - Ngày đăng: 03/08/2010. Lần đọc: 1916 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư quy định việc kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú ý cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản

Vào ngày 5/7/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành thông tư số 41/2010/TT-BNNPTNT về việc Thông tư quy định việc kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú ý cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản... - Ngày đăng: 03/08/2010. Lần đọc: 2052 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư về việc ban hành " Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

Ngày 29 tháng 6 năm 2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành thông tư số 40/2010/TT-BNNPTNT về việc ban hành " Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"... - Ngày đăng: 03/08/2010. Lần đọc: 2017 . Cập nhật bởi: admin

Kom Tum- Báo cáo Kết quả công tác TC-ĐL-CL tháng 7 và kế hoạch công tác tháng 8 năm 2010

I. Kết quả công tác TC-ĐL-CL tháng 7 năm 2010: Về công tác quản lý, đã lập và gửi báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Quý II/2010; lập dự toán kinh phí hoạt động TCĐLCL năm 2011... - Ngày đăng: 28/07/2010. Lần đọc: 1897 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách MBH cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 23/7/2010)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 23/7/2010) - Ngày đăng: 23/07/2010. Lần đọc: 1758 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức chứng nhận được Bộ KHCN chỉ định chứng nhận hợp quy Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (cập nhật đến ngày 22/7/2010)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách các tổ chức chứng nhận được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định chứng nhận hợp quy Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (cập nhật đến ngày 22/7/2010).Danh sách này sẽ được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thường xuyên cập nhật trên website của Tổng cục: http://www.tcvn.gov.vn. - Ngày đăng: 23/07/2010. Lần đọc: 1981 . Cập nhật bởi: admin

Bình Dương - Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7 và phương hướng hoạt động tháng tới năm 2010

I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG: Về công tác tiêu chuẩn hóa: Đã hướng dẫn và tiếp nhận 02 hồ sơ của 02 lượt doanh nghiệp thực hiện công bố hợp chuẩn và công bố hợp quy. Đến nay số hồ sơ công bố lũy kế được 30 hồ sơ của 12 doanh nghiệp công bố hợp chuẩn và hợp quy... - Ngày đăng: 23/07/2010. Lần đọc: 1828 . Cập nhật bởi: admin

Thông báo về hoạt động tư vấn, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 22/7/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Thông báo 947/TB-TĐC về hoạt động tư vấn, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước... - Ngày đăng: 23/07/2010. Lần đọc: 1947 . Cập nhật bởi: admin

Những chuyển biến từ công tác quản lý đo lường Taximet ở tỉnh Vĩnh Phúc

Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý đo lường, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm về đo lường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, từ ngày 22/6 đến ngày 09/7/2010, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Vĩnh Phúc đã phối hợp với lực lượng Quản lý Thị trường, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải kiểm tra việc chấp hành qui định pháp luật về đo lường như: Việc sử dụng các chứng chỉ kiểm định phương tiện đo, quyết định phê duyệt mẫu PTĐ và một số giấy tờ liên quan khác. - Ngày đăng: 22/07/2010. Lần đọc: 1885 . Cập nhật bởi: admin

Khuyến khích hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học công nghệ

Hoạt động hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đã được Chính phủ quy định tại Nghị định số 80/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010. Nghị định này quy định về hình thức, nội dung, thẩm quyền, trình tự, thủ tục hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; không áp dụng trong việc hợp tác, đầu tư với nước ngoài để thành lập trường đại học, học viện, trường cao đẳng. - Ngày đăng: 21/07/2010. Lần đọc: 2017 . Cập nhật bởi: admin

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 06/07/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 97/2010/TT-BTC về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. - Ngày đăng: 19/07/2010. Lần đọc: 2213 . Cập nhật bởi: admin

Sửa đổi mục 7 của ĐLVN 54:2009 ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-TĐC ngày 26/6/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL về việc ban hành Văn bản kỹ thuật ĐLVN

Ngày 30/6/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1070/QĐ-TĐC về việc sửa đổi mục 7 của ĐLVN 54:2009 ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-TĐC ngày 26/6/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL về việc ban hành Văn bản kỹ thuật ĐLVN. - Ngày đăng: 19/07/2010. Lần đọc: 2051 . Cập nhật bởi: admin

Phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia bổ sung năm 2010

Ngày 30/6/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1192/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia bổ sung năm 2010. - Ngày đăng: 16/07/2010. Lần đọc: 2105 . Cập nhật bởi: admin

Phê duyệt Quy hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho các đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ đến năm 2015

Ngày 30/6/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1193/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho các đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ đến năm 2015. - Ngày đăng: 16/07/2010. Lần đọc: 2031 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị Đại hội đồng Codex

Hội nghị Đại hội đồng Ủy ban Codex quốc tế (CAC) lần thứ 33 vừa được tổ chức thành công tại Geneva (Thụy Sĩ) từ ngày 5-9/7/2010.Dự Hội nghị năm nay có 471 đại biểu đại diện cho 120 nước, tổ chức thành viên và 37 các tổ chức quốc tế liên chính phủ và phi chính phủ... - Ngày đăng: 15/07/2010. Lần đọc: 1940 . Cập nhật bởi: admin

An Giang- Báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7 và phương hướng tháng 8 năm 2010

I/ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG: - Trong tháng 7/2010, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã kiểm định 667 phương tiện đo các loại bao gồm: 60 Cột đo nhiên liệu, 113 cân điện tử, 26 cân đồng hồ, 53 cân bàn, 20 quả cân, 05 đồng hồ nước, 324 công tơ điện, 63 huyết áp kế, 03 xitec ôtô... - Ngày đăng: 15/07/2010. Lần đọc: 1768 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 13/7/2010)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 13/7/2010). - Ngày đăng: 14/07/2010. Lần đọc: 1955 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 13/7/2010)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 13/7/2010) - Ngày đăng: 14/07/2010. Lần đọc: 1810 . Cập nhật bởi: admin

Thủ tục xác nhận chất lượng muối nhập khẩu

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 05/7/2010 đã ký Quyết định số 1871/QĐ-BNN-CB ban hành Quy định tạm thời thủ tục xác nhận chất lượng muối nhập khẩu. Theo đó, muối nhập khẩu được cấp giấy xác nhận đạt chất lượng muối nhập khẩu phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Phụ lục số 01 của Thông tư số 23/2010/TT-BCT ngày 20/5/2010 của Bộ Công thương. - Ngày đăng: 14/07/2010. Lần đọc: 2548 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách MBH cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 13/7/2010)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 13/7/2010) - Ngày đăng: 13/07/2010. Lần đọc: 1792 . Cập nhật bởi: admin

Kiên Giang- Hoạt động TCĐLCL tháng 7/2010 và kế hoạch hoạt động tháng 8/2010

Về Quản lý đo lường: - Điều tra thống kê PTĐ trên địa bàn tỉnh, đơn vị đã cử cán bộ trực tiếp điều tra tại các huyện, thị và thành phố. Đến nay đã nhận được 168 phiếu điều tra tại 11 huyện, thành phố. Còn lại TX.Hà Tiên, huyện Kiên Lương và Giang Thành đang thực hiện tiếp... - Ngày đăng: 13/07/2010. Lần đọc: 1753 . Cập nhật bởi: admin

Kontum- Báo cáo kết quả công tác TĐC 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2010

Kết quả công tác TĐC 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2010: Triển khai thực hiện việc kiểm tra và lập báo cáo kết quả kiểm tra hàng nhập khẩu, báo cáo kết quả kiểm tra sản phẩm hàng hóa trong dịp Tết Canh Dần gửi Tổng cục TCĐLCL... - Ngày đăng: 12/07/2010. Lần đọc: 1876 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách MBH cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 7/7/2010)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 7/7/2010) - Ngày đăng: 09/07/2010. Lần đọc: 1608 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận

Tổng cục TCĐLCL tiếp tục công bố Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhật đến ngày 03/6/2010) - Ngày đăng: 05/07/2010. Lần đọc: 2039 . Cập nhật bởi: admin

Báo cáo về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BKHCN-BNV ngày 28/5/2009 của Bộ Khoa học&Công nghệ và Bộ Nội vụ

Ngày 1/7/2010,Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Kiên Giang báo cáo về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BKHCN-BNV ngày 28/5/2009 của Bộ Khoa học&Công nghệ và Bộ Nội vụ... - Ngày đăng: 02/07/2010. Lần đọc: 2055 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức bộ máy của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang

Vào ngày 29/06/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định 1422/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức bộ máy của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang... - Ngày đăng: 02/07/2010. Lần đọc: 2168 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị giới thiệu cuốn Sổ tay Tiêu chuẩn, Đo lường, Đánh giá sự phù hợp và Hiệp định TBT

Để triển khai Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 26/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại, Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg ngày 26/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại và Quyết định số 09/2006/QĐ-BKHCN ngày 4/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định về “Quy trình thông báo và hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại”, ngày 2/6/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Dự án Star Việt Nam tổ chức Hội nghị giới thiệu bổ sung cuốn Sổ tay Tiêu chuẩn, Đo lường, Đánh giá sự phù hợp và Hiệp định TBT. - Ngày đăng: 02/07/2010. Lần đọc: 1814 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị góp ý Dự thảo Luật Đo lường

Theo Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 7/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ thuộc chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII và năm 2008, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì soạn thảo dự án Luật Đo lường, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được Bộ Khoa học và Công nghệ giao xây dựng dự thảo Luật này. Để trình Quốc hội thông qua , ngày 1/7/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Dự án Star Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo Luật... - Ngày đăng: 02/07/2010. Lần đọc: 1956 . Cập nhật bởi: admin

Xử phạt hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ

Ngày 21/6/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 04/2010/TT-BKHCN hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 21/5/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ. - Ngày đăng: 30/06/2010. Lần đọc: 2062 . Cập nhật bởi: admin

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội nghị điển hình tiến tiến

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ phát động, hướng tới Đại hội thi đua của Bộ Khoa học và Công nghệ và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ III và nhằm tích cực triển khai xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, ngày 29/6/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội nghị điển hình tiến tiến... - Ngày đăng: 30/06/2010. Lần đọc: 2008 . Cập nhật bởi: admin

Bộ Y tế ban hành các Thông tư về việc ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực thực phẩm

Ngày 2/6/2010, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 30/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng; Thông tư 31/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng bột; Thông tư 32/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm phomat; Thông tư 33/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm chất béo từ sữa; Bộ Y tế ban hành Thông tư 34/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai; Thông tư 35/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn. - Ngày đăng: 28/06/2010. Lần đọc: 2260 . Cập nhật bởi: admin

Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2010-2015

Ngày 25/6/2010, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2010-2015. Đến dự Đại hội có Phó Bí thư thường trực, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân; Đảng Ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Trịnh Đăng Hiệu; Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ngô Quý Việt; đại diện Công đoàn Tổng cục, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh cùng toàn thể các đảng viên thuộc các Chi bộ trực thuộc. - Ngày đăng: 25/06/2010. Lần đọc: 2221 . Cập nhật bởi: admin

Bắc Ninh- Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm

1. Công tác tham mưu: - Với vai trò là thư ký Ban chỉ đạo ISO tỉnh, đã thực hiện chắp bút các văn bản, đôn đốc và phối hợp các đơn vị tư vấn triển khai việc áp dụng HTQLCL ISO 9001:2000 vào các cơ quan đơn vị hành chính nhà nước tỉnh đảm bảo đúng tiến độ và khắc phục, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhanh chóng hoàn thành để đánh giá, cấp giấy chứng nhận. Hiện nay đã có 4 đơn vị được đánh giá, chứng nhận (Sở Nông nghiệp, Sở Lao động, UBND huyện Gia Bình, UBND huyện Yên Phong), 2 đơn vị đã đánh giá nội bộ, đang tiến hành các thủ tục để đánh giá chính thức (Sở Giáo dục, Sở Công thương), số đơn vị còn lại đang đánh giá nội bộ. - Ngày đăng: 25/06/2010. Lần đọc: 2030 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách MBH cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 23/06/2010)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 23/06/2010). - Ngày đăng: 24/06/2010. Lần đọc: 1754 . Cập nhật bởi: admin

Cuộc họp Ban điều phối Dự án hợp tác kỹ thuật Việt Nam- Nhật Bản

Ngày 22/6/2010, tại Trụ sở của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ), Ban điều phối Dự án hợp tác kỹ thuật Việt Nam- Nhật Bản đã tổ chức phiên họp đầu tiên để triển khai thực hiện dự án tăng cường hệ thống và hoạt động về Tiêu chuẩn và Sự phù hợp kể từ khi ký kết bản thỏa thuận giữa STMAEQ, BoA và JICA ngày 26/11/2009. - Ngày đăng: 23/06/2010. Lần đọc: 1737 . Cập nhật bởi: admin

Bộ Y tế ban hành các Thông tư về việc ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực thực phẩm

Ngày 20/05/2010, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 14/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung kẽm vào thực phẩm; Thông tư 15/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về acid folic được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm; Thông tư 16/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung sắt vào thực phẩm; Thông tư 17/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung calci vào thực phẩm... - Ngày đăng: 21/06/2010. Lần đọc: 2198 . Cập nhật bởi: admin

Vĩnh Phúc- Những chuyển biến tích cực qua công tác kiểm tra đo lường chất lượng xăng dầu tại tỉnh Vĩnh Phúc

Trong một số năm trước đây, trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc đã xuất hiện nhiều hành vi gian lận của các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu như: tự tháo dỡ niêm phong kẹp chì, gắn chíp điện tử làm sai lệch kết quả phép đo gây thiệt hại cho người tiêu dùng; Chất lượng hàng hoá không đảm bảo tiêu chuẩn theo công bố; đã được Chi cục phối hợp cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra phát hiện và xử lý. - Ngày đăng: 17/06/2010. Lần đọc: 2082 . Cập nhật bởi: admin

Thông báo về việc thi tuyển công chức năm 2010

Theo Thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo cho các thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi công chức năm 2010 vào làm việc tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng biết: Thời gian và địa điểm thi: từ 7 giờ 00, thứ Bảy, ngày 19/06/2010, tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, số 24 Phố Lý Thường Kiệt - Hà Nội. - Ngày đăng: 16/06/2010. Lần đọc: 2647 . Cập nhật bởi: admin

Bình Dương - Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6 và phương hướng hoạt động tháng tới năm 2010

Đã hướng dẫn và tiếp nhận 02 hồ sơ của 02 lượt doanh nghiệp thực hiện công bố hợp chuẩn. Đến nay số hồ sơ công bố lũy kế được 28 hồ sơ của 10 doanh nghiệp công bố hợp chuẩn và hợp quy... - Ngày đăng: 16/06/2010. Lần đọc: 1975 . Cập nhật bởi: admin

An Giang- Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6 và phương hướng tháng 7 năm 2010

Trong tháng 6/2010, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã kiểm định 1.249 phương tiện đo các loại bao gồm: 282 Cột đo nhiên liệu, 125 cân điện tử, 11 cân đồng hồ, 13 cân bàn, 09 quả cân, 04 đồng hồ nước, 791 công tơ điện, 10 huyết áp kế, 04 áp kế. - Ngày đăng: 16/06/2010. Lần đọc: 1931 . Cập nhật bởi: admin

Kiên Giang- Hoạt động TCĐLCL 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2010

I. Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2010: 1. Công tác đo lường: Thông báo kế hoạch kiểm định các phương tiện đo 6 tháng đầu năm 2010 đến các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn về ghi nhãn trên các cột đo nhiên liệu, đồng thời có công văn gửi đến các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp đầu mối và các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh... - Ngày đăng: 15/06/2010. Lần đọc: 1973 . Cập nhật bởi: admin

An Giang- Báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2010

Trong 6 tháng đầu năm, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã thực hiện kiểm định cột đo nhiên liệu tại địa bàn huyện An Phú, các cửa hàng thuộc Công ty xăng dầu An Giang và kiểm định các phương tiện đo tại cơ quan được 3.787 phương tiện đo các loại bao gồm: 753 Cột đo nhiên liệu, 316 cân điện tử, 123 cân đồng hồ, 148 cân bàn, 2.132 công tơ điện, 24 đồng hồ nước, 157 quả cân,... - Ngày đăng: 14/06/2010. Lần đọc: 1880 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị Nhóm đặc trách ASEAN về Codex

Hội nghị lần thứ 10 của Nhóm đặc trách ASEAN về Codex (ASEAN Task Force on Codex - ATFC) đã được tổ chức từ ngày 7-9/6/2010 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Dự Hội nghị năm nay có đại diện các nước Brunei, Căm pu chia, Indonesia, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Malaysia, Philippine, Singapore, Thái lan và Việt Nam. Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị bao gồm đại diện của Ủy ban Codex Việt Nam, Bộ Y tế và Bộ Công Thương. - Ngày đăng: 14/06/2010. Lần đọc: 1812 . Cập nhật bởi: admin

Kết quả chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 3:2009/BKHCN

Theo quy định tại Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em (sau đây viết tắt là QCVN 3:2009/BKHCN), từ ngày 15/4/2010, đồ chơi trẻ em dưới 16 tuổi trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy (CR). - Ngày đăng: 09/06/2010. Lần đọc: 1987 . Cập nhật bởi: admin

Kết quả chứng nhận hợp quy thiết bị điện và điện tử phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN

Theo quy định tại Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử, từ ngày 01/6/2010, 06 loại thiết bị điện và điện tử trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy (CR). - Ngày đăng: 09/06/2010. Lần đọc: 1756 . Cập nhật bởi: admin

Diễn đàn hợp tác chứng nhận, công nhận chất lượng sản phẩm Việt – Trung

Triển khai hoạt động hợp tác nhân “Năm hữu nghị Việt – Trung 2010” Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Tổng cục Kiểm tra, Giám sát Chất lượng và Kiểm dịch nước CHND Trung Hoa (AQSIQ) đồng tổ chức “Diễn đàn hợp tác Chứng nhận và Công nhận chất lượng sản phẩm Việt – Trung” tại Quảng Châu, Trung Quốc ngày 07/6/2010. - Ngày đăng: 09/06/2010. Lần đọc: 1738 . Cập nhật bởi: admin

Vĩnh Phúc - Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc về việc xây dựng báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2010, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Vĩnh Phúc báo cáo kết quả công tác như sau... - Ngày đăng: 09/06/2010. Lần đọc: 2003 . Cập nhật bởi: admin

Xác nhận đủ điều kiện thực hiện hoạt động đào tạo kiến thức QLHCNN đối với chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan HCNN

Ngày 4/6/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 656 và 657/TĐC-HCHQ xác nhận Trung tâm Hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) và Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đủ điều kiện thực hiện hoạt động đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước với chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước. - Ngày đăng: 04/06/2010. Lần đọc: 2112 . Cập nhật bởi: admin

Quy định về việc nhập khẩu muối của thương nhân để sản xuất và kinh doanh tại thị trường trong nước

Ngày 20/5/2010, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 23/2010/TT-BCT quy định việc nhập khẩu muối của thương nhân để sản xuất và kinh doanh tại thị trường trong nước. Việc nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh; nhập khẩu để phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu, gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. - Ngày đăng: 02/06/2010. Lần đọc: 2065 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách MBH cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 2/06/2010)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 02/6/2010). - Ngày đăng: 02/06/2010. Lần đọc: 1888 . Cập nhật bởi: admin

Đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngày 25/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 734/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 34/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội khoá XII về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. - Ngày đăng: 31/05/2010. Lần đọc: 2008 . Cập nhật bởi: admin

Vĩnh Phúc - HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngày 28/5/2010, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Vĩnh phúc chủ trì phối hợp với cơ quan chuyên môn của 09 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc diện công bố hợp chuẩn, hợp quy. - Ngày đăng: 31/05/2010. Lần đọc: 2027 . Cập nhật bởi: admin

Vĩnh Phúc - HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2010

Thực hiện Công văn số 230/TĐC-TCCL ngày 04/3/2010 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về kế hoạch hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG) năm 2010, ngày 27/5/2010, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Vĩnh phúc đã tổ chức Hội nghị Triển khai công tác giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2010. - Ngày đăng: 31/05/2010. Lần đọc: 1990 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Vào tháng 03 và tháng 04 năm 2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định sau về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia... - Ngày đăng: 31/05/2010. Lần đọc: 3337 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc hủy bỏ các Tiêu chuẩn Việt Nam

Vào tháng 03 và 04 năm 2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định sau về việc hủy bỏ các Tiêu chuẩn Việt Nam... - Ngày đăng: 31/05/2010. Lần đọc: 3296 . Cập nhật bởi: admin

Kom Tum- Báo cáo Kết quả công tác TC-ĐL-CL tháng 5 và kế hoạch công tác tháng 6 năm 2010

Báo cáo Kết quả công tác TC-ĐL-CL tháng 5: Đã gửi thông báo đến các cơ sở kinh doanh MBH, triển khai chỉ đạo của Tổng cục theo Thông báo số 490/TB-TĐC... - Ngày đăng: 27/05/2010. Lần đọc: 1787 . Cập nhật bởi: admin

Đánh giá hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 đối với cơ quan HCNN

Ngày 19 tháng 05 năm 2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 577/TĐC- HCHQ gửi Công ty TNHH Bureau Veritas Certification Việt Nam về việc đánh giá hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 đối với cơ quan HCNN... - Ngày đăng: 25/05/2010. Lần đọc: 2274 . Cập nhật bởi: admin

Lập kế hoạch và dự trù kinh phí triển khai theo Quyết định 118/2009/ QĐ-TTg

Ngày 19/5/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ có Công văn số 1114/BKHCN-TĐC gửi Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố và Công văn số 1116/BKHCN-TĐC gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc lập kế hoạch và dự trù kinh phí triển khai theo Quyết định 118/2009/ QĐ-TTg. - Ngày đăng: 25/05/2010. Lần đọc: 2438 . Cập nhật bởi: admin

Chuyển biến về năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực

Tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Đây là mục tiêu tổng quát của Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. - Ngày đăng: 24/05/2010. Lần đọc: 1904 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam

Ngày 11/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 39/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010. Bãi bỏ Quyết định số 582/TCTK-PPCĐ ngày 02 tháng 12 năm 1996 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Hệ thống phân loại sản phẩm chủ yếu. - Ngày đăng: 24/05/2010. Lần đọc: 2068 . Cập nhật bởi: admin

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Ngày 17/05/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 19/2010/TT-BCT về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương (Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2). - Ngày đăng: 24/05/2010. Lần đọc: 3117 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ V

Được sự đồng ý của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Hội Đo lường Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ V vào các ngày 20-21/5/2010 tại Hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà nội. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trần Văn Vinh phát biểu khai mạc Hội nghị. - Ngày đăng: 21/05/2010. Lần đọc: 1884 . Cập nhật bởi: admin

Quản lý chất lượng đối với đồ chơi trẻ em, thiết bị điện và điện tử khi QCVN có hiệu lực thi hành

Ngày 17/5/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 564/TĐC-HCHQ gửi các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố về việc quản lý chất lượng đối với đồ chơi trẻ em, thiết bị điện và điện tử khi QCVN có hiệu lực thi hành. - Ngày đăng: 18/05/2010. Lần đọc: 2390 . Cập nhật bởi: admin

Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2010

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo cho các thí sinh đã nộp hồ sơ dự thi công chức năm 2010 vào làm việc tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng biết: Tổ chức sơ tuyển qua phỏng vấn vào lúc 13 giờ 30 ngày 19/5/2010 (thứ tư) tại Phòng 101 nhà A, trụ sở Tổng cục: số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. - Ngày đăng: 17/05/2010. Lần đọc: 2755 . Cập nhật bởi: admin

An Giang- Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5 và phương hướng tháng 6 năm 2010

HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2010 I/ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG: - Trong tháng 5/2010, Chi cục TCĐLCL kiểm định 272 phương tiện đo các loại bao gồm: 47 Cột đo nhiên liệu, 53 cân điện tử, 8 cân đồng hồ, 7 cân bàn, 43 quả cân, 07 đồng hồ nước, 74 công tơ điện, 30 huyết áp kế, 03 xitec ôtô... - Ngày đăng: 17/05/2010. Lần đọc: 1936 . Cập nhật bởi: admin

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục TCĐLCL Vĩnh Phúc

Ngày 4/2/2010, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục TCĐLCL Vĩnh Phúc. - Ngày đăng: 13/05/2010. Lần đọc: 2211 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị Codex về Ghi nhãn Thực phẩm

Hội nghị thường niên Ban kỹ thuật Codex về Ghi nhãn thực phẩm (CCFL) lần thứ 38 đã được tổ chức từ ngày 3 – 7/5/2010 tại thành phố Quebec, Canada. - Ngày đăng: 12/05/2010. Lần đọc: 2055 . Cập nhật bởi: admin

Quy định việc sử dụng thống nhất dấu chất lượng đối với mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy

Vào ngày 04 tháng 05 năm 2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành thông báo số 490 về việc Quy định việc sử dụng thống nhất dấu chất lượng đối với mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy... - Ngày đăng: 07/05/2010. Lần đọc: 2364 . Cập nhật bởi: admin

Quản lý chất lượng thiết bị điện và điện tử theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN

Vào ngày 04 tháng 05 năm 2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành thông báo số 492 về việc Quản lý chất lượng thiết bị điện và điện tử theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN... - Ngày đăng: 05/05/2010. Lần đọc: 2376 . Cập nhật bởi: admin

Quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2009/BKHCN

Vào ngày 04 tháng 05 năm 2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành thông báo số 491 về việc Quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2009/BKHCN... - Ngày đăng: 05/05/2010. Lần đọc: 2559 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc

Ngày 28/4/2010, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 09/2010/TT-BYT quy định các hoạt động về quản lý chất lượng thuốc trong quá trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành và sử dụng tại Việt Nam; quyền và trách nhiệm của cơ sở kinh doanh thuốc, người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân liên quan đến chất lượng thuốc. - Ngày đăng: 05/05/2010. Lần đọc: 2493 . Cập nhật bởi: admin

Thủ tục nghỉ hưu và thôi việc đối với công chức

Quy định mới nhất về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức vừa được Chính phủ ban hành bằng Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010. Theo Nghị định này, thời điểm nghỉ hưu là ngày 01 của tháng liền kề sau tháng công chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; trường hợp trong hồ sơ của công chức không ghi rõ ngày, tháng sinh trong năm thì thời điểm nghỉ hưu là ngày 01 tháng 01 của năm liền kề sau năm công chức đủ tuổi nghỉ hưu. - Ngày đăng: 05/05/2010. Lần đọc: 2635 . Cập nhật bởi: admin

Quy định hoạt động đào tạo kiến thức QLHCNN đối với chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2008 trong cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 21/4/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 03/2010/TT-BKHCN quy định hoạt động đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 trong cơ quan hành chính nhà nước. - Ngày đăng: 05/05/2010. Lần đọc: 2616 . Cập nhật bởi: admin

UBND tỉnh Kon Tum ban bành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục TCĐLCL

Ngày 13/1/2010, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban bành Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục TCĐLCL Kon Tum. - Ngày đăng: 04/05/2010. Lần đọc: 2063 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố Tiêu chuẩn quốc gia và hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Ngày 31/12/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia và hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam... - Ngày đăng: 04/05/2010. Lần đọc: 2617 . Cập nhật bởi: admin

Tổng quan tình hình kinh tế- xã hội quý 1 năm 2010

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước: GDP quý 1/2010 ước tính tăng 5,83% so với cùng kỳ năm 2009, bao gồm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,45%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,65%; khu vực dịch vụ tăng 6,64%... - Ngày đăng: 28/04/2010. Lần đọc: 2165 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách MBH cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 27/04/2010)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 27/4/2010). Danh sách này sẽ được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thường xuyên cập nhật trên website của Tổng cục: http://www.tcvn.gov.vn. - Ngày đăng: 28/04/2010. Lần đọc: 1980 . Cập nhật bởi: admin

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển dụng công chức

Bộ Khoa học và Công nghệ có nhu cầu tuyển dụng công chức, làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ, cụ thể như sau... - Ngày đăng: 26/04/2010. Lần đọc: 4183 . Cập nhật bởi: admin

UBND tỉnh Hải Dương ban hành các QĐ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Chi cục TCĐLCL và thành lập Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL thuộc Chi cục TCĐLCL Hải Dương

Ngày 12/4/2010, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 871/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục TCĐLCL Hải Dương và Quyết định số 872/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL thuộc Chi cục TCĐLCL Hải Dương. - Ngày đăng: 22/04/2010. Lần đọc: 2391 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc ban hành danh mục các mặt hàng nhập khẩu không thiết yếu, hàng tiêu dùng không khuyến khích nhập khẩu

Vào ngày 16 tháng 04 năm 2010, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 1899/QĐ-BCT về việc ban hành danh mục các mặt hàng nhập khẩu không thiết yếu, hàng tiêu dùng không khuyến khích nhập khẩu... - Ngày đăng: 21/04/2010. Lần đọc: 2756 . Cập nhật bởi: admin

Thí điểm dịch vụ xác thực tức thời nguồn gốc hàng hóa qua mạng viễn thông

Ngày 16/4/2010, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 2533/VPCP-KNTN gửi Ban chỉ đạo 127 Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính phủ về Đề án Thí điểm dịch vụ xác thực tức thời nguồn gốc hàng hóa qua mạng viễn thông. - Ngày đăng: 21/04/2010. Lần đọc: 2817 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn Quốc gia về phòng cháy và chữa cháy

Ngày 14/4/2010, Bộ Công an đã có Công văn số 887/ BCA-TCVII gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn Quốc gia về phòng cháy và chữa cháy. - Ngày đăng: 21/04/2010. Lần đọc: 3989 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/ chứng nhận xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học phù hợp QCVN 1: 2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 20/4/2010)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo Danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/ chứng nhận xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học phù hợp QCVN 1: 2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 20/4/2010) - Ngày đăng: 21/04/2010. Lần đọc: 1841 . Cập nhật bởi: admin

Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ngày 15/4/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg về việc ban hành “Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa”. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/6/2010. - Ngày đăng: 21/04/2010. Lần đọc: 2256 . Cập nhật bởi: admin

Kiên Giang- Hoạt động TCĐLCL tháng 4/2010 và kế hoạch hoạt động tháng 5/2010

Kết quả công tác tháng 4/2010: Về công tác quản lý đo lường, đã rà soát và kiện toàn các tổ kiểm định cân cấp huyện; ban hành công văn gửi đến các phòng Công thương về việc đào tạo Kiểm định viên và thu hồi thẻ KĐV theo quy định... - Ngày đăng: 20/04/2010. Lần đọc: 2010 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn chứng nhận hợp quy đối với thiết bị điện và điện tử phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN

Ngày 25/3/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 402/QĐ/TĐC về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận hợp quy đối với thiết bị điện và điện tử phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN. - Ngày đăng: 20/04/2010. Lần đọc: 2047 . Cập nhật bởi: admin

Đại hội Công đoàn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhiệm kỳ 2010-2012

Theo sự chỉ đạo của Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ và được sự cho phép của lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, sáng nay, ngày 16/4/2010, Công đoàn Tổng cục đã tổ chức Đại hội Công đoàn Tổng cục nhiệm kỳ 2010-2012 nhằm đánh giá các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và đề xuất phương hướng hoạt động công đoàn cho nhiệm kỳ mới. - Ngày đăng: 19/04/2010. Lần đọc: 1806 . Cập nhật bởi: admin

Đoàn Đại sứ quán Pháp thăm và làm việc với STAMEQ

Ngày 16/4/2010, Đoàn Đại sứ quán Pháp do ông Christian Levon- Phó Tham tán kinh tế của Cơ quan Kinh tế Đại sứ quan Pháp đã tới thăm và làm việc với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ). Phó Tổng cục trưởng Vũ Văn Diện đã đón tiếp và làm việc với Đoàn. - Ngày đăng: 19/04/2010. Lần đọc: 2112 . Cập nhật bởi: admin

Thực hiện Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em

Ngày 14/4/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 427/TĐC-HCHQ gửi các Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh đồ chơi trẻ em về việc thực hiện Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em. - Ngày đăng: 17/04/2010. Lần đọc: 2375 . Cập nhật bởi: admin

Bình Dương- Báo cáo hoạt động TCĐLCL quý 1 và tháng 4/2010

Về công tác tiêu chuẩn hóa: Đã hướng dẫn và tiếp nhận 23 hồ sơ của 06 lượt doanh nghiệp thực hiện công bố hợp chuẩn. Đến nay đã cập nhật được 290 doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trên địa bàn tỉnh... - Ngày đăng: 17/04/2010. Lần đọc: 1968 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn chứng nhận hợp quy đối với xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học phù hợp QCVN 1:2009/BKHCN

Ngày 25/3/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 400/QĐ-TĐC về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận hợp quy đối với xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 1:2009/BKHCN. - Ngày đăng: 17/04/2010. Lần đọc: 2168 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận hợp quy đối với đồ chơi trẻ em phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia.

Vào ngày 25 tháng 03 năm 2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng ban hành Quyết định số 401/QĐ- TĐC về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận hợp quy đối với đồ chơi trẻ em phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia... - Ngày đăng: 16/04/2010. Lần đọc: 2400 . Cập nhật bởi: admin

An Giang- Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 4 và phương hướng tháng 5 năm 2010

Về công tác quản lý đo lường: Trong tháng 4/2010, Chi cục TCĐLCL kiểm định 823 phương tiện đo các loại bao gồm: 76 Cột đo nhiên liệu, 93 cân điện tử, 65 cân đồng hồ, 42 cân bàn, 17 quả cân, 04 đồng hồ nước, 498 công tơ điện, 05 áp kế, 20 huyết áp kế, 03 xitec ôtô... - Ngày đăng: 15/04/2010. Lần đọc: 1885 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn chứng nhận hợp quy đối với thiết bị điện và điện tử phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN

Ngày 25/3/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 402/QĐ/TĐC về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận hợp quy đối với thiết bị điện và điện tử phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN. - Ngày đăng: 12/04/2010. Lần đọc: 2002 . Cập nhật bởi: admin

Ký kết MOU về thử nghiệm và các hoạt động liên quan đến chứng nhận sản phẩm điện và hàng hóa với Hàn Quốc

Ngày 5/4/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) và Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Điện Hàn Quốc (KERI) đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) Hợp tác về thử nghiệm và các hoạt động liên quan đến chứng nhận sản phẩm điện và hàng hóa tại Seoul, Hàn Quốc. Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt dẫn đầu đoàn Việt Nam tham gia ký kết Biên bản ghi nhớ này. - Ngày đăng: 12/04/2010. Lần đọc: 2747 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Vào các ngày 24/12/2009 và 10/02/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các tiêu chuẩn Quốc gia sau... - Ngày đăng: 12/04/2010. Lần đọc: 2934 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 31 tháng 12 năm 2009, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau... - Ngày đăng: 12/04/2010. Lần đọc: 4476 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 21 tháng 12 năm 2009, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau... - Ngày đăng: 12/04/2010. Lần đọc: 3619 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Vào các ngày 21/12/2009, 23/12/2009 và 10/02/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ các Tiêu chuẩn Việt Nam sau... - Ngày đăng: 07/04/2010. Lần đọc: 3072 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc hủy bố Tiêu chuẩn Việt Nam

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các quyết định về việc hủy bỏ các tiêu chuẩn Việt Nam sau... - Ngày đăng: 07/04/2010. Lần đọc: 4094 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Vào ngày 17 tháng 12 năm 2009, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định sau về việc hủy bố các tiêu chuẩn Việt Nam... - Ngày đăng: 07/04/2010. Lần đọc: 2560 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Vào các ngày 30/09/2009, 20/10/2009, 28/10/2009 và 24/11/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ các Tiêu chuẩn Việt Nam sau... - Ngày đăng: 07/04/2010. Lần đọc: 2829 . Cập nhật bởi: admin

Không sử dụng tiêu chuẩn cơ sở làm căn cứ chứng nhận hợp chuẩn và không thực hiện công bố phù hợp tiêu chuẩn cơ sở

Ngày 2/4/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 369/TĐC-HCHQ gửi các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố về việc chứng nhận và công bố phù hợp tiêu chuẩn cơ sở. - Ngày đăng: 07/04/2010. Lần đọc: 2298 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách MBH cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 5/04/2010)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 5/4/2010).Danh sách này sẽ được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thường xuyên cập nhật trên website của Tổng cục: http://www.tcvn.gov.vn. - Ngày đăng: 06/04/2010. Lần đọc: 1708 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn thực hiện hoạt động đánh giá chứng nhận, đánh giá giám sát, đánh giá đột xuất, đánh giá chứng nhận lại HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 26 tháng 03 năm 2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành quyết định số 404/QĐ-TĐC về việc hướng dẫn thực hiện hoạt động đánh giá chứng nhận, đánh giá giám sát, đánh giá đột xuất, đánh giá chứng nhận lại hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước. Ban hành kèm theo Quyết định này " hướng dẫn thực hiện hoạt động đánh giá chứng nhận, đánh giá giám sát, đánh giá đột xuất, đánh giá chứng nhận lại hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước"... - Ngày đăng: 05/04/2010. Lần đọc: 2252 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 26 tháng 03 năm 2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 403/QĐ-TĐC về việc ban hành hướng dẫn thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.Ban hành kèm theo Quyết định này "Hướng dẫn thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước"... - Ngày đăng: 05/04/2010. Lần đọc: 2091 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn thực hiện gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp

Ngày 22/3/2010, Bộ Tài chính có Thông tư số 39/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010. - Ngày đăng: 31/03/2010. Lần đọc: 2054 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị Codex về Phụ gia thực phẩm

Hội nghị lần thứ 42 Ban kỹ thuật Codex về Phụ gia thực phẩm (CCFA) đã được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 15 đến 19 tháng 3 năm 2010. Tham dự Hội nghị có 206 đại biểu đại diện cho 61 quốc gia và 27 tổ chức quốc tế thành viên của Ủy ban Codex (CAC). Đoàn Việt Nam tham gia Hội nghị bao gồm các đại diện của Văn phòng Ủy ban Codex Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Doanh nghiệp Stevia Ventures Corporation. - Ngày đăng: 29/03/2010. Lần đọc: 2424 . Cập nhật bởi: admin

Triển khai thực hiện Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/3/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 549/BKHCN-TĐC gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công văn số 550/BKHCN-TĐC gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc triển thực hiện Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ... - Ngày đăng: 26/03/2010. Lần đọc: 2189 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Vào ngày 31/12/1009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các quyết định sau về việc hủy bỏ các Tiêu chuẩn Việt Nam và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia... - Ngày đăng: 26/03/2010. Lần đọc: 3306 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Vào ngày 24/12/1009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các quyết định sau về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia... - Ngày đăng: 26/03/2010. Lần đọc: 3612 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Vào các ngày 17 và 21 tháng 12 năm 2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các quyết định sau về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia... - Ngày đăng: 25/03/2010. Lần đọc: 8313 . Cập nhật bởi: admin

Hội thảo về công tác kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu ở Quảng Trị

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Tiờu chuẩn Đo lường Chất lượng tại Công văn số 1822/TĐC-KHTC, Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thảo về công tác kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu tại Lao Bảo - Quảng Trị. - Ngày đăng: 25/03/2010. Lần đọc: 2516 . Cập nhật bởi: admin

Cần Thơ- Báo cáo hoạt động TCĐLCL quý I năm 2010

Về công tác tham mưu: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2009 cho các doanh nghiệp đạt giải trong buổi gặp mặt doanh nghiệp vào đầu năm 2010; Tổ chức và tổng hợp góp ý 06 dự thảo Thông tư liên quan đến kiểm soát viên chất lượng... - Ngày đăng: 25/03/2010. Lần đọc: 3022 . Cập nhật bởi: admin

Tuyển dụng và quản lý công chức

Từ ngày 01/5/2010, việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức được thực hiện theo Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ. Theo Nghị định này, việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế của cơ quan sử dụng công chức. Cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm xác định, mô tả vị trí việc làm, báo cáo cơ quan quản lý công chức phê duyệt để làm căn cứ tuyển dụng công chức. - Ngày đăng: 25/03/2010. Lần đọc: 3618 . Cập nhật bởi: admin

Kontum- Báo cáo kết quả công tác TĐC tháng 3 và kế hoạch công tác tháng 4/2010

1. Công tác quản lý: Đã gửi thông báo cho các cơ sở kd, triển khai thực hiện thống kê mũ bảo hiểm theo Thông tư số 23/2009/TT-BKHCN ngày 31/12/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ... - Ngày đăng: 25/03/2010. Lần đọc: 1791 . Cập nhật bởi: admin

An Giang- Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng quí I và phương hướng quí II năm 2010

Trong Quí I năm 2010, Chi cục TCĐLCL đã kiểm định 1.588 phương tiện đo các loại bao gồm: 358 Cột đo nhiên liệu, 89 cân điện tử, 41 cân đồng hồ, 87 cân bàn, 864 công tơ điện, 12 đồng hồ nước, 76 quả cân, 52 huyết áp kế, 07 áp kế, 02 xitec ôtô. - Ngày đăng: 22/03/2010. Lần đọc: 1857 . Cập nhật bởi: admin

Hội thảo khoa học “Vai trò của đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương trong cải cách hành chính theo Đề án 30 và áp dụng ISO 9001 trong các cơ quan nhà nước”

Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2010 tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, số 8 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của đòan viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương trong cải cách hành chính theo Đề án 30 và áp dụng ISO 9001 trong các cơ quan quản lý nhà nước” - Ngày đăng: 17/03/2010. Lần đọc: 1927 . Cập nhật bởi: admin

Kiên Giang- Hoạt động TCĐLCL quý I năm 2010 và kế hoạch hoạt động quý II năm 2010

Về quản lý đo lường: đã thông báo kế hoạch kiểm định các phương tiện đo 6 tháng đầu năm 2010 đến các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh… - Ngày đăng: 17/03/2010. Lần đọc: 2051 . Cập nhật bởi: admin

Thông tin cảnh báo về “Mũ bảo hiểm bơm hơi” chưa được chứng nhận hợp quy, không sử dụng cho người tham gia giao thông trên mô tô xe máy

Gần đây trên một số phương tiện truyền thông đại chúng có đưa thông tin quảng cáo về loại “Mũ bảo hiểm bơm hơi” của Công ty cổ phần sản xuất thương mại Vi Thy chưa chính xác, dễ gây hiểm lầm cho người tiêu dùng. - Ngày đăng: 17/03/2010. Lần đọc: 1990 . Cập nhật bởi: admin

Loại bỏ 5 thủ tục hành chính ngành xây dựng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ký Quyết định số 250/QĐ-BXD ngày 04/3/2010 công bố loại bỏ 05 thủ tục hành chính về áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam đã được công bố tại Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. - Ngày đăng: 10/03/2010. Lần đọc: 2124 . Cập nhật bởi: admin

Đào tạo và bồi dưỡng công chức

Các quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức vừa được Chính phủ ban hành bằng Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010. Nghị định này áp dụng đối với công chức quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/02/2010 của Chính phủ và công chức cấp xã quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ. - Ngày đăng: 10/03/2010. Lần đọc: 2406 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng, hóa

Ngày 03/03/2010, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học Công nghệ ban hành Thông tư liên tịch 28/2010/TTLT-BTC-BKHCN về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá, gồm: kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất; kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu; kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá xuất khẩu; kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường; kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá trong quá trình sử dụng. - Ngày đăng: 08/03/2010. Lần đọc: 1775 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng, hóa

Ngày 03/03/2010, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học Công nghệ ban hành Thông tư liên tịch 28/2010/TTLT-BTC-BKHCN về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá, gồm: kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất; kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu; kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá xuất khẩu; kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường; kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá trong quá trình sử dụng. - Ngày đăng: 08/03/2010. Lần đọc: 1694 . Cập nhật bởi: admin

Quy định hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 25/02/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 01/2010/TT-BKHCN về việc quy định hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước. - Ngày đăng: 08/03/2010. Lần đọc: 1852 . Cập nhật bởi: admin

Kiên Giang- Hoạt động TCĐLCL tháng 2/2010 và kế hoạch hoạt động tháng 3/2010

Kết quả hoạt động công tác tháng 2/2010: Đã lập kế hoạch kiểm định chuẩn đo lường năm 2010; Gửi thông báo kế hoạch kiểm định các phương tiện đo 6 tháng đầu năm 2010 đến các cơ sở trên địa bàn tỉnh,... - Ngày đăng: 04/03/2010. Lần đọc: 1931 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách MBH cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 1/03/2010)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 1/3/2010). - Ngày đăng: 02/03/2010. Lần đọc: 1715 . Cập nhật bởi: admin

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gặp mặt cán bộ hưu trí

Sáng 25/2, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Câu lạc bộ Hưu trí đã tổ chức buổi lễ gặp mặt cán bộ hưu trí cơ quan nhân dịp xuân Canh Dần 2010. Đến dự buổi lễ có Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt, Phó Tổng cục trưởng Vũ Văn Diện, đại diện Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng cục, Hội Cựu chiến binh, Lãnh đạo các đơn vị cùng đông đảo cán bộ hưu trí qua các thời kỳ. - Ngày đăng: 25/02/2010. Lần đọc: 2846 . Cập nhật bởi: admin

Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa

Kể từ ngày 01/5/2010, việc cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ. - Ngày đăng: 24/02/2010. Lần đọc: 3030 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với xuồng cứu nạn

Ngày 1/2/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 18/2010/TT-BTC về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với xuồng cứu nạn (QCVN 08:2010/BTC). - Ngày đăng: 23/02/2010. Lần đọc: 2508 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật về dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh

Ngày 1/2/2010, Bộ Tài chính đã ban hànhThông tư 17/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh (QCVN 09:2010/BTC). - Ngày đăng: 23/02/2010. Lần đọc: 2247 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Ngày 5/2/2010, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 02/2010/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (QCVN 07:2010/BXD). - Ngày đăng: 23/02/2010. Lần đọc: 2519 . Cập nhật bởi: admin

Kết quả kiểm tra, thanh tra liên ngành chất lượng sản phẩm, hàng hoá Tết Nguyên đán Canh Dần 2010

Thực hiện chương trình phối hợp liên ngành công tác kiểm tra, thanh tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, chống hàng giả, buôn lậu và gian lân thương mại đối với hàng hoá phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã chủ trì 3 đoàn Liên ngành Trung ương và cử cán bộ tham gia 3 đoàn Liên ngành Trung ương thực hiện kiểm tra, thanh tra trên địa bàn các tỉnh, thành phố theo phân công của Ban Chỉ đạo 127 Trung ương và Bộ Y tế. - Ngày đăng: 13/02/2010. Lần đọc: 2054 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Ngày 11/02/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 161/TĐC-TCCB về việc thực hiện Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc Tổng cục. - Ngày đăng: 12/02/2010. Lần đọc: 1978 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách MBH cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 10/02/2010)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 10/02/2010). - Ngày đăng: 11/02/2010. Lần đọc: 1692 . Cập nhật bởi: admin

Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản

Ngày 02/02/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT về việc quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản. - Ngày đăng: 10/02/2010. Lần đọc: 1959 . Cập nhật bởi: admin

Phê duyệt phòng thí nghiệm thực hiện việc giám định hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo

Ngày 01/02/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 0636/QĐ-BCT về việc phê duyệt phòng thí nghiệm thực hiện việc giám định hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may. - Ngày đăng: 10/02/2010. Lần đọc: 2266 . Cập nhật bởi: admin

Kiên Giang- Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2009 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2010

Trong năm 2009, Chi cục TCĐLCL đã triển khai và thực hiện công tác quản lý đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh, như sau: Về quản lý đo lường: Chi cục đã lập thủ tục đề nghị và được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp lại 01 thẻ kiểm định viên cho cán bộ của Chi cục... - Ngày đăng: 05/02/2010. Lần đọc: 1900 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 04/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2010 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Có hai loại đối tượng áp dụng Thông tư này. - Ngày đăng: 03/02/2010. Lần đọc: 2942 . Cập nhật bởi: admin

Khắc phục hoạt động đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 đối với cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 1/2/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 108/TĐC-HCHQ gửi Công ty TNHH TUV NORD Việt Nam về việc khắc phục hoạt động đánh giá Hệ thống Quản lý Chất lượng theo TCVN ISO 9001 đối với cơ quan hành chính nhà nước. - Ngày đăng: 02/02/2010. Lần đọc: 1870 . Cập nhật bởi: admin

Nghị định mới quy định những người là công chức

Ngày 25/01/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 06/2010/NĐ-CP về việc quy định những người là công chức. Nghị định này quy định những người là công chức nêu tại khoản 2 Điều 4 và khoản 1 Điều 32 của Luật Cán bộ, công chức. - Ngày đăng: 02/02/2010. Lần đọc: 2134 . Cập nhật bởi: admin

Quy định việc sử dụng thống nhất dấu chất lượng đối với mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Ngày 31/12/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 23/2009/TT-BKHCN quy định việc sử dụng thống nhất dấu chất lượng đối với mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy. - Ngày đăng: 29/01/2010. Lần đọc: 1837 . Cập nhật bởi: admin

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện

Ngày 31 tháng 12 năm 2009, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 40/2009/TT-BCT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện. - Ngày đăng: 28/01/2010. Lần đọc: 2613 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị tổng kết Uỷ ban Tiêu chuẩn thực phẩm Việt Nam năm 2009

Ngày 26 tháng 01 năm 2009, Uỷ ban Tiêu chuẩn thực phẩm (Uỷ ban Codex) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2009 tại Khách sạn Hoà Bình – Hà Nội. - Ngày đăng: 28/01/2010. Lần đọc: 2094 . Cập nhật bởi: admin

Bộ NN & PTNT ban hành 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực chăn nuôi

Ngày 15/01/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 04/2010/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, bao gồm: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học, Ký hiệu: QCVN 01 - 14: 2010/BNNPTNT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Điều kiện trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học, Ký hiệu: QCVN 01 - 15: 2010/BNNPTNT. - Ngày đăng: 25/01/2010. Lần đọc: 1944 . Cập nhật bởi: admin

Kon Tum- Kết quả công tác TCĐLCL tháng 01 và kế hoạch công tác tháng 02 năm 2010

1.Về công tác quản lý: Hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh vàng trong tỉnh thực hiện việc công bố hợp chuẩn, hợp quy chất lượng sản phẩm hàng hóa, và xem xét cấp tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn cho các doanh nghiệp trong tỉnh... - Ngày đăng: 22/01/2010. Lần đọc: 1916 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất

Ngày 19/1/2010, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục này trong quá trình sản xuất. - Ngày đăng: 21/01/2010. Lần đọc: 2034 . Cập nhật bởi: admin

Lế trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương năm 2009

Sáng ngày 17/1/2010, được sự cho phép của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Cơ quan thường trực Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2009 cho 108 doanh nghiệp (11 giải Vàng, 97 giải Bạc) và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương năm 2009 cho 02 doanh nghiệp. - Ngày đăng: 19/01/2010. Lần đọc: 1932 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2009

Ngày 13/1/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 62/QĐ-TTg về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2009. Ban hành kèm theo Quyết định này là danh sách 11 doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2009 và 97 doanh nghiệp đạt Giải Bạc Chất lượng Quốc gia năm 2009. - Ngày đăng: 18/01/2010. Lần đọc: 2003 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị tổng kết hoạt động triển khai QĐ 144/2006/QĐ-TTg năm 2009

Chiều ngày 16/01/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2009 và phương hướng năm 2010 việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 trong cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định 144/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng CHính phủ. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân chủ trì Hội nghị. - Ngày đăng: 18/01/2010. Lần đọc: 1916 . Cập nhật bởi: admin

LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH KÝ SẮC LỆNH 08/SL VỀ ĐO LƯỜNG VÀ NGÀY ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

Ngày 16/01/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 08/SL về đo lường (20/01/1950 – 20/01/2010) và Ngày Đo lường Việt Nam. - Ngày đăng: 18/01/2010. Lần đọc: 1789 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách MBH cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 14/01/2010)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 14/01/2010). - Ngày đăng: 15/01/2010. Lần đọc: 1858 . Cập nhật bởi: admin

Họp báo về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2009

Sáng ngày 14/01/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Cơ quan thường trực Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đã tổ chức Họp báo về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2009. Chủ trì cuộc Họp báo là TS. Vũ Văn Diện- Phó Tổng cục trưởng, Ủy viên Hội đồng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Tham dự buổi họp báo có đại diện các doanh nghiệp đạt giải và các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương. - Ngày đăng: 14/01/2010. Lần đọc: 2318 . Cập nhật bởi: admin

Quản lý chất lượng clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2010/TT-BXD ngày 08/01/2010 của Bộ Xây dựng quy định công tác quản lý chất lượng clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm, các tổ chức, cá nhân sản xuất clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm phải công bố chất lượng sản phẩm, hàng hoá phù hợp với quy định tại Thông tư này... - Ngày đăng: 13/01/2010. Lần đọc: 2076 . Cập nhật bởi: admin

Thực hiện Thông tư số 231/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính

Ngày 30/12/2009, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 2003/TĐC-KHTC gửi các đơn vị trực thuộc Tổng cục về việc thực hiện Thông tư số 231/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Bộ Tài chính. - Ngày đăng: 12/01/2010. Lần đọc: 3704 . Cập nhật bởi: admin

Kỷ niệm 50 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ và đón nhận Huân chương Sao vàng

Ngày 10/1/2010, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Sao vàng. Tham dự Hội nghị có ông Trương Tấn Sang- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân... - Ngày đăng: 12/01/2010. Lần đọc: 2068 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và định hướng công tác năm 2010

Được sự cho phép của Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 8/1/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tố chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và định hướng công tác năm 2010. Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị. - Ngày đăng: 12/01/2010. Lần đọc: 1775 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và định hướng công tác năm 2010

Được sự cho phép của Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 8/1/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tố chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và định hướng công tác năm 2010. Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị. - Ngày đăng: 08/01/2010. Lần đọc: 1630 . Cập nhật bởi: admin

Công nhận QUATEST 3 là tổ chức thử nghiệm cho các sản phẩm tiêu dùng dành cho trẻ em nhập khẩu vào Hoa Kỳ

Ngày 04.1.2010, Trung tâm Kỹ thuật TC ĐL CL 3 (QUATEST3) đã được Ủy Ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Hoa Kỳ đưa vào danh mục các phòng thử nghiệm được công nhận (mã số 1222). - Ngày đăng: 07/01/2010. Lần đọc: 2428 . Cập nhật bởi: admin

Bắc Ninh - Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2009

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2009, Chi cục TCĐLCL Bắc Ninh báo cáo kết quả hoạt động năm 2009 như sau: - Ngày đăng: 06/01/2010. Lần đọc: 1850 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách MBH cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 31/12/2009)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 31/12/2009). - Ngày đăng: 04/01/2010. Lần đọc: 1691 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Thuỷ sản

Ngày 25/12/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 82/2009/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Thuỷ sản. - Ngày đăng: 04/01/2010. Lần đọc: 2163 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 25/12/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 83/2009/TT-BNNPTNT về hướng dẫn hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. - Ngày đăng: 04/01/2010. Lần đọc: 1862 . Cập nhật bởi: admin

Quảng Ninh - Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2009

Hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2009 đã đạt được một số kết quả như sau: - Ngày đăng: 04/01/2010. Lần đọc: 1849 . Cập nhật bởi: admin

Kon Tum- Kết quả công tác TCĐLCL năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010

Năm 2009, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức Chi cục, đồng thời được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Tổng cục TCĐLCL, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, cùng với sự phối hợp của các ngành chức năng… Chi cục TCĐLCL Kon Tum đã đạt được những kết quả sau: - Ngày đăng: 31/12/2009. Lần đọc: 2087 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi

Ngày 25 tháng 12 năm 2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi. - Ngày đăng: 30/12/2009. Lần đọc: 2329 . Cập nhật bởi: admin

Kiên Giang - Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 12 năm 2009

Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng của tỉnh Kiên Giang tháng 12 năm 2009 và kế hoạch hoạt động tháng 1 năm 2010. - Ngày đăng: 29/12/2009. Lần đọc: 1893 . Cập nhật bởi: admin

Thừa Thiên Huế - Báo cáo Tổng kết năm 2009 công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Trong năm 2009 hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2009 của Thừa Thiên Huế đã đạt được một số kết quả sau: - Ngày đăng: 29/12/2009. Lần đọc: 2092 . Cập nhật bởi: admin

Phê duyệt phòng thí nghiệm thực hiện việc giám định hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may

Ngày 17 tháng 12 năm 2009, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 6362/QĐ-BCT phê duyệt Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được phép thực hiện việc giám định hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may. - Ngày đăng: 28/12/2009. Lần đọc: 1810 . Cập nhật bởi: admin

Triển khai Quyết định 118/QĐ-TTg về quy định áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng

Ngày 23/12/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 3271/BKHCN-TĐC gửi Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ và Công văn số 3272/BKHCN-TĐC gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về triển khai Quyết định 118/QĐ-TTg về quy định áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng. - Ngày đăng: 25/12/2009. Lần đọc: 2371 . Cập nhật bởi: admin

An Giang - Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lượng Chất lượng năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010

Trong năm 2009, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐCL) đã kiểm định được 7.146 phương tiện đo các loại, đạt 114,3% kế hoạch năm, trong đó bao gồm: Máy đo điện tim, cột đo nhiên liệu, công tơ điện, huyết áp kế, cân các loại và đồng hồ nước lạnh, áp kế, xitec ôtô… - Ngày đăng: 25/12/2009. Lần đọc: 2021 . Cập nhật bởi: admin

Phê duyệt phòng thí nghiệm thực hiện việc giám định hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may

Ngày 17 tháng 12 năm 2009, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 6362/QĐ-BCT phê duyệt Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được phép thực hiện việc giám định hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may. - Ngày đăng: 25/12/2009. Lần đọc: 1850 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ, Ngành năm 2009

Ngày 23/12/2009, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội nghị công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng với các Bộ, Ngành nhằm tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong năm 2009 và định hướng công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong thời gian tới - Ngày đăng: 23/12/2009. Lần đọc: 2055 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách MBH cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 22/12/2009)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 22/12/2009). - Ngày đăng: 22/12/2009. Lần đọc: 1873 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia và hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Vào các ngày 30/9, 20/10 và 28/10/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định: - Ngày đăng: 22/12/2009. Lần đọc: 4074 . Cập nhật bởi: admin

Khắc phục hoạt động đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 đối với cơ quan hành chính nhà nước

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã nhận được Công văn số 121/GIC ngày 25/11/2009 và Công văn số 122/GIC ngày 07/12/2009 của Công ty kèm theo hồ sơ báo cáo khắc phục hoạt động đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 đối với cơ quan hành chính nhà nước. - Ngày đăng: 21/12/2009. Lần đọc: 1946 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Ngày 09/12/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 231/2009/TT-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng. - Ngày đăng: 21/12/2009. Lần đọc: 3800 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài

Ngày 09/12/2009, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 40/2009/TT-BXD quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam. Theo Thông tư này, việc áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, đảm bảo tính đồng bộ và tính khả thi của hệ thống các tiêu chuẩn được áp dụng trong toàn bộ quá trình khảo sát, thiết kế, sản xuất và chế tạo, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng... - Ngày đăng: 16/12/2009. Lần đọc: 1882 . Cập nhật bởi: admin

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tham gia Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 50 ngành KHCN

Ngày 11/12/2009, tại Nhà hát Tuổi trẻ Hà Nội,Công đoàn Bộ KH&CN đã phối hợp với Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ KH&CN tổ chức Liên hoan văn nghệ kỷ niệm 50 ngành KH&CN. - Ngày đăng: 16/12/2009. Lần đọc: 1808 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị sơ kết Đề án TBT và Ban liên ngành TBT năm 2009

Ngày 05 tháng 12 năm 2009 Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án TBT và Ban liên ngành TBT năm 2009 nhằm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Đề án TBT tại các Bộ và địa phương trong cả nước, đảm bảo việc thực thi cam kết của Việt Nam đối với Hiệp định TBT. - Ngày đăng: 08/12/2009. Lần đọc: 1941 . Cập nhật bởi: admin

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 115/2005/NĐ-CP và Nghị định 80/2007/NĐ-CP

Ngày 3/12/2009, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo trao đổi, cung cấp thông tin về nội dung, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, doanh nghiệp KH&CN (DN KH&CN) và giới thiệu nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định 115/2005/NĐ-CP (NĐ115) và Nghị định 80/2007/NĐ-CP (NĐ 80). - Ngày đăng: 08/12/2009. Lần đọc: 1910 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị Chất lượng Việt Nam lần thứ 7 và Diễn đàn Năng suất Chất lượng lần thứ 14

Dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST), Tổ chức Năng suất Châu Á (APO), từ ngày 4-5/12/2009, tại Hà Nội, Tổng cục TCĐLCL đã tổ chức Hội nghị Chất lượng Việt Nam lần thứ 7 và Diễn đàn Năng suất Chất lượng lần thứ 14 với chủ đề "Năng suất Chất lượng - Nền tảng để phát triển bền vững". - Ngày đăng: 07/12/2009. Lần đọc: 1925 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư số 66/2009/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y

Ngày 13 tháng 10 năm 2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Thông tư số 66/2009/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 10 năm 2009 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y. - Ngày đăng: 02/12/2009. Lần đọc: 3970 . Cập nhật bởi: admin

An Giang - Hoạt động TBT năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010

Trong năm 2009, hoạt động TBT của An Giang đã đạt được một số kết quả như sau: - Ngày đăng: 01/12/2009. Lần đọc: 2131 . Cập nhật bởi: admin

Khắc phục hoạt động đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 đối với cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 26/11/20009, Đoàn công tác của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 đối với cơ quan hành chính nhà nước tại Công ty TNHH TUV NORD Việt Nam - Ngày đăng: 01/12/2009. Lần đọc: 2026 . Cập nhật bởi: admin

Lễ ký Dự án tăng cường hệ thống và hoạt động tiêu chuẩn và hợp chuẩn giữa STAMEQ và JICA

Triển khai Biên bản ghi nhớ Dự án hỗ trợ kỹ thuật Nhật Bản cho Việt Nam về tăng cường hệ thống và hoạt động tiêu chuẩn và hợp chuẩn được ký ngày 11/09/2009 giữa Tổng cục TCĐLCL (STAMEQ) và đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật bản (JICA), hôm nay (26/11/2009) đã diễn ra Lễ ký kết Dự án nói trên giữa STAMEQ và JICA. - Ngày đăng: 26/11/2009. Lần đọc: 2512 . Cập nhật bởi: admin

Tiếp tục cấp kinh phí hoạt động cho các tổ chức khoa học công nghệ

Tại Quyết định số 1926/QĐ-TTg ngày 20/11/2009, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tiếp tục cấp kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2010 từ ngân sách nhà nước theo phương thức và định mức như năm 2009 cho các tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập. - Ngày đăng: 25/11/2009. Lần đọc: 1939 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử

Ngày 30 tháng 9 năm 2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư Số 21/2009/TT-BKHCN Về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử”. - Ngày đăng: 24/11/2009. Lần đọc: 2434 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học

Ngày 30 tháng 9 năm 2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 20/2009/TT–BKHCN về việc việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học”. - Ngày đăng: 24/11/2009. Lần đọc: 2330 . Cập nhật bởi: admin

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chất lượng dầu DO trên thị trường

Ngày 18 tháng 11 năm 2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 2903/BKHCN-TĐC gửi các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chất lượng dầu DO trên thị trường. - Ngày đăng: 24/11/2009. Lần đọc: 2061 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách MBH cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 20/11/2009)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 20/11/2009). - Ngày đăng: 23/11/2009. Lần đọc: 1860 . Cập nhật bởi: admin

Phiên bản mới ISO 9004 vạch ra con đường dẫn đến “sự thành công lâu dài”

ISO 9004:2009, Quản lý sự thành công lâu dài của tổ chức – Phương pháp tiếp cận quản lý chất lượng, là phiên bản thứ ba của tiêu chuẩn xuất bản đầu tiên năm 1987.Tiêu chuẩn này hỗ trợ cho việc có được sự thành công lâu dài, có thể áp dụng đối với bất kỳ tổ chức nào, bất kể quy mô, loại hình hay lĩnh vực hoạt động, bằng phương pháp tiếp cận về quản lý chất lượng. - Ngày đăng: 23/11/2009. Lần đọc: 3198 . Cập nhật bởi: admin

Kiên Giang - Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11 và kế hoạch hoạt động tháng 12 năm 2009

Công tác kiểm định phương tiện đo: Thực hiện việc kiểm định các phương tiện đo trên địa bàn tỉnh với số lượng là 860, gồm: 500 đồng hồ điện 1 pha, 216 cột đo nhiên liệu, 100 đồng hồ nước, 23 cân kỹ thuật, 9 cân bàn, 09 quả cân và 03 cân đồng hồ lò xo. - Ngày đăng: 20/11/2009. Lần đọc: 1807 . Cập nhật bởi: admin

Lễ ký Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2009-2010 giữa Tổng cục TCĐLCL và Tổng cục Quản lý Chất lượng Nhà nước CHDNND Triều Tiên

Từ ngày 8-15/11/2009, đoàn đại biểu Tổng cục Quản lý Chất lượng Nhà nước CHDNND Triều Tiên (SAQM) đã có chuyến thăm, làm việc với một số đơn vị trực thuộc Tổng cục TCĐLCL (STAMEQ)và ký Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2009-2010. - Ngày đăng: 18/11/2009. Lần đọc: 1935 . Cập nhật bởi: admin

An Giang - Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11 và phương hướng hoạt động tháng 12 năm 2009

Trong tháng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) kiểm định 1068 phương tiện đo các loại bao gồm: 230 Cột đo nhiên liệu kiểm định kỳ và kiểm định theo yêu cầu khách hàng (Châu Phú, Châu Thành), 76 cân điện tử, 27 cân đồng hồ, 23 cân bàn, 91 quả cân, 572 đồng hồ điện, 37 huyết áp kế, và 12 đồng hồ nước. - Ngày đăng: 18/11/2009. Lần đọc: 2131 . Cập nhật bởi: admin

An Giang - Báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 11 tháng năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010

Trong 11 tháng năm 2009, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐCL) đã kiểm định được 6.204 phương tiện đo các loại, ước thực hiện tháng tháng 12 năm 2009 là 450 phương tiện đo, tổng số 6.654 đạt 106,5% kế hoạch năm, trong đó bao gồm: - Ngày đăng: 18/11/2009. Lần đọc: 1815 . Cập nhật bởi: admin

Công văn gửi các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố về việc triển khai thực hiện Thông tư số 06/2009/TT-BKHCN

Ngày 10 tháng 11 năm 2009, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 1632/TĐC-ĐGPH gửi các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố về việc triển khai thực hiện Thông tư số 06/2009/TT-BKHCN. - Ngày đăng: 16/11/2009. Lần đọc: 2056 . Cập nhật bởi: admin

Giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehut, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may

Ngày 05 tháng 11 năm 2009, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 32/2009/TT-BCT Quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehut, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may. - Ngày đăng: 16/11/2009. Lần đọc: 2154 . Cập nhật bởi: admin

Kiểm tra chất lượng bếp điện, chảo điện nhập khẩu

Ngày 9 tháng 11 năm 2009, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 1612/TĐC-ĐGPH gửi Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra chất lượng bếp điện, chảo điện nhập khẩu. - Ngày đăng: 10/11/2009. Lần đọc: 2287 . Cập nhật bởi: admin

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp và làm việc với các chuyên gia của ASTM International

Trong khuôn khổ hợp tác với Hiệp hội Thử nghiệm và Vật liệu Mỹ - ASTM International, ngày 22/10/2009, TS Ngô Quý Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL đã có buổi tiếp và làm việc với các chuyên gia cao cấp của tổ chức này là bà Teresa J. Cendrowska, Phó Chủ tịch Hợp tác toàn cầu, Tiến sỹ Roger E. Stoller, Phó Chủ tịch Ban Điều hành của ASTM, nguyên Phó Chủ tịch Ban Kỹ thuật E10 về Công nghệ Hạt nhân và Ứng dụng. - Ngày đăng: 04/11/2009. Lần đọc: 2174 . Cập nhật bởi: admin

Kết quả kiểm tra chất lượng xăng dầu lưu thông trên địa bàn các tỉnh phía Nam

Thực hiện kế hoạch kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường năm 2009, đến nay Chi cục QLCLSPHH miền Nam đã tổ chức phối hợp với Chi cục TCĐLCL, Thanh tra Sở KHCN, Chi cục quản lý thị trường và Công an PC15 tiến hành kiểm tra chất lượng xăng dầu tại 7 tỉnh thành trên địa bàn miền Nam. Sau đây là một số kết quả chủ yếu: - Ngày đăng: 04/11/2009. Lần đọc: 2488 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách MBH cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 03/11/2009)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 03/11/2009). - Ngày đăng: 04/11/2009. Lần đọc: 1822 . Cập nhật bởi: admin

Bình Dương - Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 10 tháng đầu năm 2009

Trong 10 tháng đầu năm 2009, Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng của tỉnh Bình Dương đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau: - Ngày đăng: 02/11/2009. Lần đọc: 2036 . Cập nhật bởi: admin

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ngày 21 tháng 10 năm 2009, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 10/2009/TT-BNV Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa. - Ngày đăng: 29/10/2009. Lần đọc: 2567 . Cập nhật bởi: admin

Thông báo của Tổng cục TCĐLCL về Giấy chứng nhận “Top 100 sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng” của Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan

Chiều ngày 27 tháng 10 năm 2009, thay mặt Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đã tổ chức họp báo thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận "Top 100 sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng" của Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan. TS Ngô Quý Việt, Tổng cục trưởng chủ trì họp báo và cùng với ông Trần Việt Thanh, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ giải đáp các câu hỏi từ phía đông đảo các phóng viên đến dự. - Ngày đăng: 27/10/2009. Lần đọc: 2448 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký sản phẩm mới có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư số 22/2009/TT-BKHCN ban hành ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký sản phẩm mới có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. - Ngày đăng: 27/10/2009. Lần đọc: 2088 . Cập nhật bởi: admin

Ký kết kế hoạch hành động thực hiện MoU với Viện Quản lý Dầu khí Hàn Quốc

Sau khi đã ký kết Biên bản Ghi nhớ giữa Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) và Viện Quản lý Dầu khí Hàn Quốc (K-Petro) hồi tháng 6 năm 2009, ngày 21 tháng 10 năm 2009, trong khuôn khổ hoạt động chung Diễn đàn phat triển kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, hai bên đã cùng nhau ký kết Kế hoạch hành động giai đoạn 2009-2010 - Ngày đăng: 23/10/2009. Lần đọc: 2134 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng thép nhập khẩu

Ngày 15 tháng 10 năm 2009, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường đã gửi Công văn số 1455/TĐC-ĐGPH đến các Chi cục TCĐLCL tỉnh, thành phố và các Trung tâm Kỹ thuật 1,2,3 về việc hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng thép nhập khẩu. - Ngày đăng: 23/10/2009. Lần đọc: 2252 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em nhập khẩu

Ngày 21 tháng 10 năm 2009, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 1488/TĐC-ĐGPH gửi các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em nhập khẩu. - Ngày đăng: 23/10/2009. Lần đọc: 2931 . Cập nhật bởi: admin

Khóa tập huấn phổ biến các văn bản về tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Từ ngày 21-22/10/2009 tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức khóa tập huấn phổ biến các văn bản về tiêu chuẩn đo lường chất lượng mới ban hành cho các cán bộ trong Tổng cục. - Ngày đăng: 22/10/2009. Lần đọc: 2079 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Ngày 07/10/2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 16/2009/TT-BTNMT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. - Ngày đăng: 19/10/2009. Lần đọc: 2726 . Cập nhật bởi: admin

Họp Hội đồng Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2009

Để chuẩn bị cho Giải thưởng Chất lượng quốc gia (GTCLQG) năm 2009, ngày 10/10/2009, Hội đồng GTCLQG đã tổ chức phiên họp nhằm tổng kết, đưa ra những đánh giá và đề xuất các doanh nghiệp đoạt giải năm 2009. - Ngày đăng: 15/10/2009. Lần đọc: 2170 . Cập nhật bởi: admin

Kinh phí cho hoạt động bình đẳng giới

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ - Ngày đăng: 15/10/2009. Lần đọc: 2796 . Cập nhật bởi: admin

Kỷ niệm ngày Tiêu chuẩn thế giới 14-10-2009

Ngày 14/10/2009, tại Thành phố Hải Phòng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã chủ trì Lễ mít tinh kỷ niệm ngày tiêu chuẩn thế giới năm 2009 với chủ đề “Tiêu chuẩn khắc phục biến đổi khí hậu”. Tham dự lễ kỷ niệm có lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo Tổng cục TCĐLCL, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng, đại diện một số đơn vị trực thuộc các Bộ, Ngành và đông đảo cán bộ, chuyên viên của các đơn vị trực thuộc Tổng cục TCĐLCL. - Ngày đăng: 15/10/2009. Lần đọc: 2024 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị

Ngày 30 tháng 9 năm 2009, Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 33/2009/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị, mã số QCVN 03:2009/BXD. - Ngày đăng: 15/10/2009. Lần đọc: 3319 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách MBH cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 13/10/2009)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 13/10/2009). - Ngày đăng: 13/10/2009. Lần đọc: 1819 . Cập nhật bởi: admin

Tiêu chuẩn xây dựng lòng tin

“Tiêu chuẩn xây dựng lòng tin” đó là thông điệp chính được đưa ra tại cuộc họp Đại hội đồng lần thứ 32 của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO được tổ chức từ 14-19/9/2009 ở Cape Town, Nam Phi. - Ngày đăng: 12/10/2009. Lần đọc: 1848 . Cập nhật bởi: admin

Đổi tên các tổ chức trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ngày 05 tháng 10 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 2238/QĐ-BKHCN về việc đổi tên các tổ chức trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Cụ thể như sau: - Ngày đăng: 09/10/2009. Lần đọc: 1848 . Cập nhật bởi: admin

Thái Bình - Kết quả kiểm tra liên ngành về đồ chơi trẻ em dịp Tết Trung thu 2009

Thực hiện công văn số 1226/TĐC-QLCLHH ngày 07/9/2009 của Tổng cục TCĐLCL v/v hướng dẫn kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em dịp Tết Trung thu 2009, đoàn kiểm tra liên ngành về đồ chơi trẻ em đã được thành lập, kết quả của đợt kiểm tra như sau: - Ngày đăng: 09/10/2009. Lần đọc: 2094 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị Ban Kỹ thuật Codex về Cá và Thủy sản

Hội nghị lần thứ 30 của Ban kỹ thuật Codex về Cá và Thủy sản (CCFFP) đã diễn ra từ ngày 28-9 đến ngày 2-10-2009 tại Agadir, Marocco. - Ngày đăng: 09/10/2009. Lần đọc: 1894 . Cập nhật bởi: admin

Phí đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

Ngày 29/09/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 187/2009/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ... - Ngày đăng: 07/10/2009. Lần đọc: 1876 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách MBH cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 05/10/2009)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 05/10/2009). - Ngày đăng: 06/10/2009. Lần đọc: 1902 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định 118/2009.QĐ-TTg sửa đổi một số điều của Quyết định 144/2006/QĐ-TTg về áp dụng ISO9000 trong cơ quan hành chính

Ngày 30/9/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 118/2009/QĐ-TTg sửa đổi một số điều của Quyết định 144/2006/QĐ-TTg về áp dụng ISO9000 trong cơ quan hành chính Nhà nước. Một số nội dung chính được sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau... - Ngày đăng: 01/10/2009. Lần đọc: 1963 . Cập nhật bởi: admin

Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn

Nhằm phục vụ cho công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại các xã điểm, vừa qua Bộ Xây dựng đã có Thông tư 31/2009/TT-BXD ban hành Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn. Tiêu chuẩn này là cơ sở để thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn trong phạm vi ranh giới hành chính của một xã. - Ngày đăng: 28/09/2009. Lần đọc: 6144 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với phao áo cứu sinh

Ngày 10 tháng 9 năm 2009, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 178/2009/TT-BYC về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với phao áo cứu sinh. - Ngày đăng: 28/09/2009. Lần đọc: 2641 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn

Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 32/2009/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn, mã số QCVN 14:2009/BXD. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2009. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Quy hoạch xây dựng nông thôn được ban hành nhằm phục vụ cho đề án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới cấp xã. - Ngày đăng: 28/09/2009. Lần đọc: 4765 . Cập nhật bởi: admin

Kết quả Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2009 của Ban liên ngành về TBT

Ngày 21 tháng 8 năm 2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2009 của Ban liên ngành về TBT với sự tham gia của các thành viên của Ban, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - cơ quan thường trực của Ban, đại diện các Điểm TBT của các Bộ, một số Điểm TBT của các địa phương gần Hà Nội và đại diện các cơ quan TCĐLCL có liên quan. - Ngày đăng: 28/09/2009. Lần đọc: 1890 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách MBH cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 21/09/2009)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 21/09/2009). - Ngày đăng: 28/09/2009. Lần đọc: 1640 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc tập huấn hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá theo Thông tư số 16/2009/ TT – BKHCN và Thông tư số 17/2009/ TT – BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục quản lý chất lượng hàng hoá đã chủ trì phối hợp Trung tâm kỹ thuật 1, tổ chức Hội nghị Tập huấn tại Quảng Ninh vào 2 ngày 17-18/9/2009. - Ngày đăng: 25/09/2009. Lần đọc: 2187 . Cập nhật bởi: admin

Lễ Khai mạc Chợ công nghệ và thiết bị Việt Nam ASEAN+3 (Techmart Việt Nam ASEAN+3)

Tối ngày 17/9/2009, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia, Giảng Võ, Hà Nội, Bộ KH&CN phối hợp với UBND TP Hà Nội, UBND TP Hồ Chí Minh và Ủy ban KH&CN các nước ASEAN tổ chức Lễ Khai mạc Chợ công nghệ và thiết bị Việt Nam ASEAN+3 (Techmart Việt Nam ASEAN+3). - Ngày đăng: 23/09/2009. Lần đọc: 1805 . Cập nhật bởi: admin

Hội thảo về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Trong khuôn khổ hoạt động của Chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam Techmart ASEAN+3 vừa diễn ra từ ngày 17/9 đến 20/9, Hội thảo về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã được tổ chức vào ngày 18/9/2009 - Ngày đăng: 23/09/2009. Lần đọc: 1781 . Cập nhật bởi: admin

Lễ ký Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thừa nhận lẫn nhau giữa STAMEQ và IMQ (Italia)

Ngày 22/09/2009 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký Bản ghi nhớ (MoU) hợp tác trong lĩnh vực thừa nhận lẫn nhau kết quả thử nghiệm dùng cho mục đích chứng nhận giữa Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Viện Chứng nhận chất lượng của Italia (IMQ)... - Ngày đăng: 23/09/2009. Lần đọc: 1852 . Cập nhật bởi: admin

Lễ ký Thỏa thuận hợp tác song phương (MoU) giữa STAMEQ và UL

Ngày 09/09/2009, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký Thỏa thuận hợp tác song phương giữa Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Hiệp hội các phòng thử nghiệm được ủy quyển của Mỹ (Underwriters Laboratories Inc.-UL). Dự lễ ký kết phía UL có ông R.A Venkitachalam - Phó Chủ tịch UL, ông Paul Ng - Phó Chủ tịch UL, ông Robert Jamieson - Giám đốc thương mại UL, ông Jagdish V - Giám đốc kinh doanh của UL... - Ngày đăng: 11/09/2009. Lần đọc: 2102 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2009 của Ban liên ngành hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT)

Sáng 21/8/2009, tại Hà Nội, Ban liên ngành Hàng rào kỹ thuật trong thương mại Việt Nam (TBT Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2009. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Trưởng Ban liên ngành TBT Trần Quốc Thắng đã tham dự và chủ trì Hội nghị. - Ngày đăng: 25/08/2009. Lần đọc: 2215 . Cập nhật bởi: admin

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục TCĐLCL

Ngày 12 tháng 8 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thay thế Quyết định số 140/2004/QĐ-TTg ngày 05/08/2004. - Ngày đăng: 14/08/2009. Lần đọc: 2442 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm

Ngày 31 tháng 7 năm 2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Thông tư số 47/2009/TT-BNNPTNT ban hành 13 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Thuỷ sản. - Ngày đăng: 11/08/2009. Lần đọc: 8265 . Cập nhật bởi: admin

Một số ý kiến về nội dung Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ngày 24/07/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức KH&CN

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 15/9/2009, các tổ chức KHCN do cá nhân thành lập sẽ hoạt động trong các lĩnh vực do Thủ tướng quy định. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng các lĩnh vực này còn quá hẹp, chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động của các tổ chức KHCN do cá nhân thành lập. - Ngày đăng: 11/08/2009. Lần đọc: 1818 . Cập nhật bởi: admin

Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ và Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008

Ngày 03 tháng 08 năm 2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 67/2009/NĐ sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. - Ngày đăng: 11/08/2009. Lần đọc: 2121 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị tập huấn về giới và bình đẳng giới

Ngày 7/8/2009, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của Tổng cục TCĐLCL đã tổ chức Hội nghị tập huấn về giới và bình đẳng giới cho cán bộ công đoàn viên của Tổng cục. TS Vũ Văn Diện, Phó Tổng cục trưởng, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Tổng cục đã phát biểu khai mạc Hội nghị. - Ngày đăng: 11/08/2009. Lần đọc: 2491 . Cập nhật bởi: admin

Tổng cục TCĐLCL tiếp và làm việc với Ủy ban An toàn hàng tiêu dùng Hoa kỳ (CPSC)

Trong khuôn khổ Thỏa thuận (MoU) giữa Tổng cục TCĐLCL và Ủy ban An toàn hàng tiêu dùng Hoa kỳ (CPSC) về việc hợp tác trong lĩnh vực An toàn sản phẩm tiêu dùng, ngày 05/08/2009, đoàn đại biểu của CPSC do bà Inez Tenenbaum - Chủ tịch CPSC dẫn đầu đã có buổi làm việc với Tổng cục TCĐLCL. - Ngày đăng: 11/08/2009. Lần đọc: 2087 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách MBH cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 04/08/2009)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 04/08/2009). - Ngày đăng: 11/08/2009. Lần đọc: 1780 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư Liên tịch Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật

Ngày 17 tháng 7 năm 2009 Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư Liên tịch số 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật. - Ngày đăng: 11/08/2009. Lần đọc: 2090 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 23 tháng 7 năm 2009, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1101/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Các tổ chức đó gồm: - Ngày đăng: 11/08/2009. Lần đọc: 1884 . Cập nhật bởi: admin

Cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ

Theo Quyết định 97/2009/QĐ-TTg, có 7 lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, bao gồm: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y, dược và sức khỏe, khoa học nông nghiệp, dịch vụ khoa học và công nghệ. - Ngày đăng: 11/08/2009. Lần đọc: 1962 . Cập nhật bởi: admin

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 62 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2009

Nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2009, vào các ngày 21, 22, 23/7, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp tổ chức đến thăm và tặng quà cho các đồng chí thương binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành - Bắc Ninh, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên - Hà Nam và Câu lạc bộ Tiếng hát Thương binh Thủ Đô. - Ngày đăng: 24/07/2009. Lần đọc: 1914 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách MBH cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN tính đến 22/7/2009

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN tính đến ngày 22/7/2009. - Ngày đăng: 23/07/2009. Lần đọc: 1767 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách MBH cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN tính đến 17/7/2009

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN tính đến ngày 17/7/2009. - Ngày đăng: 17/07/2009. Lần đọc: 1813 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách MBH cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN tính đến 12/7/2009

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN tính đến ngày 12/7/2009. - Ngày đăng: 13/07/2009. Lần đọc: 2021 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị Đại hội đồng Codex

Sau 6 ngày làm việc từ 29/6 đến 4/7/2009, Hội nghị lần thứ 32 Đại hội đồng Ủy ban Codex quốc tế (CAC) tổ chức tại Rome, Italy đã thành công tốt đẹp. - Ngày đăng: 09/07/2009. Lần đọc: 1994 . Cập nhật bởi: admin

Công đoàn Bộ KH&CN tổ chức tập huấn công tác năm 2009

Trong các ngày từ 25 đến 28/6/2009, tại Đồ Sơn, Hải Phòng, Công đoàn Bộ KH&CN đã tổ chức tập huấn công tác công đoàn năm 2009, triển khai cuộc vận động hiến máu nhân đạo và sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2009 . - Ngày đăng: 08/07/2009. Lần đọc: 2585 . Cập nhật bởi: admin

Khai mạc Hội nghị Đại hội đồng Codex lần thứ 32

Sáng ngày 29 tháng 6 năm 2009, Hội nghị lần thứ 32 Đại Hội đồng Ủy ban Codex quốc tế (CAC) đã được khai mạc tại Trụ sở FAO, Rome, Italy. Bà Karen Hulebak, Chủ tịch CAC tuyên bố khai mạc Hội nghị. Đại diện Tổ chức Nông Lương thế giới (FAO) và Đại diện Tổ chức Y tế thế giới đã phát biểu chào mừng Hội nghị. - Ngày đăng: 07/07/2009. Lần đọc: 1808 . Cập nhật bởi: admin

Hội thảo công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng các tỉnh, thành phố năm 2009

Từ ngày 1 đến 3/07/2009, tại Thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng các tỉnh, thành phố năm 2009. Đại biểu tham dự Hội thảo gồm Lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo một số Sở KHCN, lãnh đạo các Ban, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục, lãnh đạo các Chi cục TCĐLCL và khách mời. - Ngày đăng: 06/07/2009. Lần đọc: 2158 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách MBH cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN tính đến 6/7/2009

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN tính đến ngày 6/7/2009. - Ngày đăng: 06/07/2009. Lần đọc: 1732 . Cập nhật bởi: admin

Công đoàn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thăm và tặng quà cho trẻ em tàn tật

Ngày 16/6/2009, Công đoàn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Bà Nguyễn Thị Minh Lý- Phó ban nữ công làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội tại Xã Thụy An- Ba Vì- Hà Nội. Số quà là vở học sinh, bút bi, bút màu, sữa, bỉm, truyện tranh kim đồng và quần áo cũ do các Công đoàn viên của Tổng cục quyên góp. - Ngày đăng: 02/07/2009. Lần đọc: 2008 . Cập nhật bởi: admin

Kiên Giang- Báo cáo hoạt động TCĐLCL 6 tháng đầu năm 2009 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2009

I. Kết quả hoạt động TCĐLCL 6 tháng đầu năm 2009. Thực hiện kiểm định 2.013 phương tiện đo tại các đơn vị và tại các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong đó kiểm định đạt yêu cầu sử dụng là 1.954 phương tiện đo, bao gồm: 1.022 điện kế 1 pha, 507 cột đo nhiên liệu, 153 cân kỹ thuật, 115 đồng hồ nước, 75 cân bàn, 49 quả cân, 32 cân đồng hồ lò xo và 01 cân đĩa... - Ngày đăng: 30/06/2009. Lần đọc: 1795 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Ngày 26/6/2009, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 919/QĐ-TĐC về việc ban hành 46 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Tên gọi, ký hiệu và số hiệu của các Văn bản được nêu ở Phụ lục kèm theo Quyết định này. - Ngày đăng: 30/06/2009. Lần đọc: 2140 . Cập nhật bởi: admin

Thông báo về chất lượng MBH cho người đi mô tô, xe máy phải đảm bảo chất lượng theo quy định tại QCVN 2:2008/BKHCN

Ngày 29/6/2009, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ra Thông báo số 860/TB-TĐC về chất lượng MBH cho người đi mô tô, xe máy (người lớn và trẻ em) phải đảm bảo chất lượng theo quy định tại Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN như sau... - Ngày đăng: 30/06/2009. Lần đọc: 1751 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách MBH cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN tính đến 29/6/2009

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN tính đến ngày 29/06/2009. - Ngày đăng: 30/06/2009. Lần đọc: 1608 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 18/6/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN về việc hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. - Ngày đăng: 29/06/2009. Lần đọc: 1746 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn dạng đầu thử mũ bảo hiểm

Ngày 25/6/2009, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 826/TĐC-ĐGPH gửi các tổ chức chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm về việc hướng dẫn dạng đầu thử mũ bảo hiểm. Để thống nhất cách thực hiện tại Phụ lục- Phương pháp thử của QCVN 2:2008/BKHCN, mục 4- Kiểm tra kích thước và phạm vi bảo vệ quy định"Mũ được đội khít lên dạng đầu thử theo cỡ tương ứng và tiến hành kiểm tra", Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn như sau... - Ngày đăng: 29/06/2009. Lần đọc: 1894 . Cập nhật bởi: admin

Kon Tum- Kết quả công tác TCĐLCL 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2009

I. Kết quả công tác TCĐLCL 6 tháng đầu năm 2009: - Làm báo cáo kết quả đợt kiểm tra liên ngành về VSATTP hàng hóa Tết Nguyên đán Kỷ sửu 2009, do Sở Y tế chủ trì gửi Cục Quản lý Chất lượng hàng hóa và các ngành liên quan... - Ngày đăng: 24/06/2009. Lần đọc: 1706 . Cập nhật bởi: admin

Kon Tum- Kết quả công tác TCĐLCL tháng 6 và kế hoạch công tác tháng 7/2009

I. Kết quả công tác TCĐLCL tháng 6 năm 2009: Hướng dẫn cho 01 xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và các cơ sở kinh doanh trong tỉnh thực hiện việc công bố hợp chuẩn, hợp quy chất lượng sản phẩm hàng hóa, xem xét cấp thông báo tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn cho 05 sản phẩm của 02 doanh nghiệp... - Ngày đăng: 24/06/2009. Lần đọc: 1705 . Cập nhật bởi: admin

Quản lý chất lượng kính xây dựng

Ngày 18/6/2009, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 11/2009/TT-BXD quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, thiết kế và thi công lắp đặt sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng tại Việt Nam. - Ngày đăng: 24/06/2009. Lần đọc: 1942 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ

Ngày 18/6/2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Thông tư số 06/2009/TT-BTNMT ban hành Quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ, mã số QCVN 04:2009/BTNMT. Quy chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật trong việc xây dựng lưới tọa độ quốc gia và là một thành phần của chuẩn hệ quy chiếu tọa độ quốc gia, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc... - Ngày đăng: 24/06/2009. Lần đọc: 3081 . Cập nhật bởi: admin

Thứ trưởng Bộ KH&CN thăm và chúc mừng Tạp chí TCĐLCL nhân Kỷ niệm 84 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Ngày 19/6/2009, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân đã đến thăm, chúc mừng, động viên cán bộ, phóng viên Tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tạp chí), nhân dịp Kỷ niệm 84 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2009). Cùng đi với Thứ trưởng có đồng chí Trần Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, đại diện Văn phòng Bộ, đại diện Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông Khoa học và Công nghệ. - Ngày đăng: 23/06/2009. Lần đọc: 2372 . Cập nhật bởi: admin

Thông báo về việc yêu cầu đăng ký đổi hoặc cấp mới giấy chứng nhận hoạt động của tổ chức nghiên cứu và phát triển, tổ chức dịch vụ KH&CN

Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thực hiện rà soát toàn bộ hồ sơ các tổ chức nghiên cứu và phát triển, tổ chức dịch vụ KH&CN (sau đây gọi chung là tổ chức KH&CN) đã đăng ký hoạt động tại Bộ và nhận thấy một số tổ chức không đăng ký đổi Giấy chứng nhận (GCN) hoặc chưa đăng ký hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. - Ngày đăng: 23/06/2009. Lần đọc: 1861 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt

Ngày 17/6/2009, Bộ Y tế đã ra Thông tư số 05/2009/TT- BYT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt". Ban hành kèm theo Thông tư này là QCVN 02:2009/BYT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt”. - Ngày đăng: 23/06/2009. Lần đọc: 3257 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống

Ngày 17/6/2009, Bộ Y tế đã ra Thông tư số 04/2009/TT- BYT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống". Ban hành kèm theo Thông tư này là QCVN 01:2009/BYT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống”. - Ngày đăng: 23/06/2009. Lần đọc: 1867 . Cập nhật bởi: admin

Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Viện Quản lý Dầu khí Hàn Quốc

Ngày 17/6/2009, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) và Viện Quản lý Dầu khí Hàn Quốc (K-Petro) đã cùng ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về kỹ thuật và quản lý chất lượng xăng dầu. Về phía Việt Nam, đại diện cho Tổng cục tại Lễ ký có TS. Ngô Quý Việt- Tổng cục trưởng và sự tham gia chứng kiến của đại diện các đơn vị trong Tổng cục. - Ngày đăng: 18/06/2009. Lần đọc: 1964 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách MBH cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN tính đến 16/6/2009

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN tính đến ngày 16/06/2009. - Ngày đăng: 17/06/2009. Lần đọc: 1753 . Cập nhật bởi: admin

Chủ tịch ISO tới thăm và làm việc với STAMEQ

Ngày 11/6/2009, Chủ tịch Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO)- Ngài Alan Morrison đã tới thăm và làm việc với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ). Đón tiếp thân mật ngài Chủ tịch ISO có Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ngô Quý Việt, đại diện Ban Tiêu chuẩn, Ban Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam. - Ngày đăng: 15/06/2009. Lần đọc: 1758 . Cập nhật bởi: admin

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TCĐLCL sản phẩm, hàng hóa

Ngày 05/6/2009, Chính phủ ra Nghị định số 54/2009/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Theo đó, hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực nói trên phải chịu một trong những hình thức xử phạt chính là phạt cảnh cáo và phạt tiền. - Ngày đăng: 10/06/2009. Lần đọc: 2078 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị lần thứ 9 Nhóm đặc trách ASEAN về Codex

Hội nghị thường niên lần thứ 9 Nhóm đặc trách ASEAN về Codex (ATFC) vừa được tổ chức tại Viêng Chăn, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ 2-4 tháng 6 năm 2009. - Ngày đăng: 10/06/2009. Lần đọc: 1688 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Ngày 2/6/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư số 16/2009/TT-BKHCN về việc hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Thông tư này quy định về nội dung, trình tự, thủ tục và tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; áp dụng đối với cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan. - Ngày đăng: 08/06/2009. Lần đọc: 1798 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký việc sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng và nhiên liệu điêzen

Ngày 2/6/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư số 15/2009/TT-BKHCN hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký việc sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng và nhiên liệu điêzen nhằm đưa vào lưu thông trên thị trường bao gồm trình tự, thủ tục đăng ký sử dụng phụ gia không thông dụng; việc thẩm định hồ sơ, chấp thuận đăng ký sử dụng phụ gia không thông dụng và trách nhiện của các bên liên quan. - Ngày đăng: 08/06/2009. Lần đọc: 1674 . Cập nhật bởi: admin

Kiên Giang- Hoạt động TCĐLCL tháng 5 và kế hoạch tháng 6 năm 2009

I. Kết quả hoạt động TCĐLCL tháng 5 năm 2009: 1. Công tác quản lý đo lường: Thực hiện kiểm định định kỳ các phương tiện đo tại đơn vị,Tp. Rạch Giá, huyện Châu Thành, Vĩnh Thuận, Hòn Đất, Hà Tiên và Kiên Lương với số phương tiện đo được kiểm định là 191 phương tiện đo các loại, đạt yêu cầu sử dụng là 152 phương tiện đo, gồm: 81 cột đo nhiên liệu, 46 đồng hồ nước, 17 cân kỹ thuật, 06 cân đồng hồ lò xo và 02 cân bàn.... - Ngày đăng: 05/06/2009. Lần đọc: 1886 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách MBH cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN tính đến 03/6/2009

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN tính đến ngày 3/06/2009. - Ngày đăng: 05/06/2009. Lần đọc: 1798 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ngày 28/5/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ- Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BKHCN-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. - Ngày đăng: 03/06/2009. Lần đọc: 2029 . Cập nhật bởi: admin

An Giang- Báo cáo hoạt động TCĐLCL tháng 5 và phương hướng tháng 6 năm 2009

I/ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG: - Trong tháng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) kiểm định 405 phương tiện đo các loại bao gồm: 47 Cột đo nhiên liệu, 41 cân điện tử, 09 cân đồng hồ, 15 cân bàn, 02 đồng hồ nước lạnh, 53 quả cân, 220 công tơ điện, 18 huyết áp kế. - Ngày đăng: 01/06/2009. Lần đọc: 1815 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách MBH cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN tính đến 27/5/2009

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN tính đến ngày 27/05/2009. - Ngày đăng: 29/05/2009. Lần đọc: 1919 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy

Ngày 20/5 và 21/5/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 850/QĐ-BKHCN và Quyết định số 859/QĐ-BKHCN về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy. Theo đó, 3 tổ chức chứng nhận dưới đây được thực hiện việc chứng nhận hợp quy đối với xăng và nhiên liệu điêzen phù hợp với Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 1:2007/BKHCN... - Ngày đăng: 26/05/2009. Lần đọc: 2339 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức chứng nhận được chỉ định chứng nhận hợp quy xăng và nhiên liệu điêzen tính đến ngày 22/5/2009

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo Danh sách các tổ chức chứng nhận được chỉ định chứng nhận hợp quy xăng và nhiên liệu điêzen tính đến ngày 22/5/2009, bao gồm các Trung tâm: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, 2, 3 (QUATEST 1, QUATEST 2 và QUATEST 3) trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. - Ngày đăng: 26/05/2009. Lần đọc: 1839 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách MBH cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN tính đến 22/5/2009

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo về Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN tính đến ngày 22/05/2009. - Ngày đăng: 22/05/2009. Lần đọc: 1929 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoạt động chứng nhận hợp chuẩn tính đến hết ngày 19/5/2009

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo về Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoạt động chứng nhận hợp chuẩn tính đến hết ngày 19/5/2009. Danh sách này sẽ được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thường xuyên cập nhật trên website: http://www.tcvn.gov.vn. - Ngày đăng: 21/05/2009. Lần đọc: 1772 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách MBH cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN tính đến 19/5/2009

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo về Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN tính đến ngày 19/05/2009. - Ngày đăng: 21/05/2009. Lần đọc: 1822 . Cập nhật bởi: admin

Nghiên cứu, thực hiện Thông tư số 06/2009/TT-BKHCN

Ngày 13/5/2009, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 624/TĐC-ĐGPH gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Hội, Hiệp hội... - Ngày đăng: 18/05/2009. Lần đọc: 2023 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc ban hành hướng dẫn đánh giá chứng nhận xăng và nhiên liệu điêzen được sản xuất, chế biến trong nước phù hợp QCVN 1:2007/BKHCN

Ngày 14/5/2009, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ra Quyết định số 656/QĐ-TĐC về việc ban hành hướng dẫn đánh giá chứng nhận xăng và nhiên liệu điêzen được sản xuất, chế biến trong nước phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 1:2007/BKHCN. - Ngày đăng: 18/05/2009. Lần đọc: 2015 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị phổ biến triển khai Luật Công nghệ cao

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, sáng ngày 14/5/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai những nội dung cơ bản của Luật Công nghệ cao. - Ngày đăng: 15/05/2009. Lần đọc: 1785 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư về hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Ngày 6 tháng 5 năm 2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 11/2009/TT-BKHCN về hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG). GTCLQG là hình thức tôn vinh, khen thưởng ở cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có những thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá. - Ngày đăng: 14/05/2009. Lần đọc: 2004 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn triển khai áp dụng TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 08/5/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Công văn số 1043/BKHCN-TĐC gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn về việc triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn mới TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước. - Ngày đăng: 14/05/2009. Lần đọc: 2083 . Cập nhật bởi: admin

Khóa đào tạo về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tại Hà Nội

Theo kế hoạch đào tạo Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2009, Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã tổ chức Khoá đào tạo về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho các thành viên Hội đồng sơ tuyển, chuyên gia đánh giá và các doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2009 - Ngày đăng: 13/05/2009. Lần đọc: 2004 . Cập nhật bởi: admin

Công bố 07 tiêu chuẩn quốc gia về lĩnh vực du lịch và các dịch vụ có liên quan

Ngày 04/5/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 736/QĐ-BKHCN do Thứ trưởng Trần Quốc Thắng k‎ý về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Theo Quyết định này, Bộ KHCN công bố 07 tiêu chuẩn quốc gia thuộc lĩnh vực Du lịch và các dịch vụ có liên quan. - Ngày đăng: 13/05/2009. Lần đọc: 2283 . Cập nhật bởi: admin

Bắc Giang- Báo cáo công tác TCĐLCL tháng 5 và kế hoạch công tác tháng 6/2009

1- Công tác nghiệp vụ: - Hoàn thiện báo cáo hành động khắc phục sau đánh giá giám sát hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17025:20005; - Tổ chức hội nghị: Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; - Ngày đăng: 13/05/2009. Lần đọc: 1771 . Cập nhật bởi: admin

Quản lý chất lượng theo Luật Chất lượng Sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP

Ngày 29/4/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Công văn số 956/BKHCN- TĐC gửi các Bộ: Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công thương và Bộ Thông tin và Truyền Thông... - Ngày đăng: 12/05/2009. Lần đọc: 2190 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Trong khi chờ Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư hướng dẫn kiểm tra hàng hóa nhập khẩu, để triển khai thực hiện khoản 3 Mục I Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 07/5/2009, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra Công văn số 588/TĐC-ĐHPH hướng dẫn như sau... - Ngày đăng: 12/05/2009. Lần đọc: 1875 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 30 tháng 12 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành các Quyết định số 2916/QĐ-BKHCN, 2918/QĐ-BKHCN, 2919/QĐ-BKHCN, 2920/QĐ-BKHCN, 2921/QĐ-BKHCN, 2922/QĐ-BKHCN, 2923/QĐ-BKHCN, 2924/QĐ-BKHCN, 2925/QĐ-BKHCN, 2952/QĐ-BKHCN, 2954/QĐ-BKHCN, 2960/QĐ-BKHCN, 2966/QĐ- BKHCN, 2972/QĐ-BKHCN, 2973/QĐ-BKHCN, 2974/QĐ-BKHCN, 2977/QĐ-BKHCN, 2980/QĐ-BKHCN, 2989/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia. - Ngày đăng: 06/05/2009. Lần đọc: 2223 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách MBH cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN tính đến 5/5/2009

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo về Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN tính đến ngày 5/5/2009. Danh sách này sẽ được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thường xuyên cập nhật trên website: http://www.tcvn.gov.vn. - Ngày đăng: 06/05/2009. Lần đọc: 1893 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoạt động chứng nhận hợp chuẩn tính đến hết ngày 04/5/2009

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo về Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoạt động chứng nhận hợp chuẩn tính đến hết ngày 04/5/2009. - Ngày đăng: 04/05/2009. Lần đọc: 1772 . Cập nhật bởi: admin

Kiên Giang- Hoạt động TCĐLCL tháng 4 và kế hoạch tháng 5 năm 2009

I. Kết quả hoạt động TCĐLCL tháng 4 năm 2009 1. Công tác quản lý đo lường: Kiểm định 702 phương tiện đo các loại tại đơn vị và các huyện, thị, thành phố, gồm: 519 điện kế 1 pha, 130 cột đo nhiên liệu, 34 đồng hồ nước, 16 cân kỹ thuật, 06 cân bàn, 06 quả cân và 03 cân đồng hồ lò xo... - Ngày đăng: 28/04/2009. Lần đọc: 1935 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách MBH cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN tính đến ngày 23/4/2009

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xin thông báo về Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN tính đến ngày 23/4/2009. Danh sách này sẽ được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thường xuyên cập nhật trên Website của Tổng cục: http://www.tcvn.gov.vn. - Ngày đăng: 23/04/2009. Lần đọc: 2059 . Cập nhật bởi: admin

Kon Tum-Kết quả công tác TCĐLCL tháng 4 và kế hoạch công tác tháng 5/2009

I. Kết quả công tác TCĐLCL tháng 4 năm 2009 1. Công tác Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa: Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong tỉnh thực hiện việc công bố hợp chuẩn, hợp quy chất lượng sản phẩm hàng hóa, xem xét cấp thông báo tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn cho 02 doanh nghiệp trong tỉnh... - Ngày đăng: 23/04/2009. Lần đọc: 1980 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách MBH cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN tính đến ngày 17/4/2009

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xin thông báo về Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN tính đến ngày 17/4/2009. Danh sách này sẽ được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thường xuyên cập nhật trên Website của Tổng cục: http://www.tcvn.gov.vn. - Ngày đăng: 21/04/2009. Lần đọc: 1828 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Ngày 08/4/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện việc đánh giá theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước. Thông tư không áp dụng đối với hoạt động kiểm định phương pháp đo thuộc danh mục phương tiện đo phải kiểm định theo quy định của pháp luật về đo lường. - Ngày đăng: 16/04/2009. Lần đọc: 2095 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn về điều kiện, thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân

Ngày 3/4/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 06/2009/TT-BKHCN hướng dẫn về điều kiện, thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân; quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan. - Ngày đăng: 16/04/2009. Lần đọc: 2146 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp

Ngày 08/4/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động của tổ chức đánh giá sự phù hợp cung cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp gồm: thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận. - Ngày đăng: 16/04/2009. Lần đọc: 1891 . Cập nhật bởi: admin

Danh mục công trình viễn thông bắt buộc công bố sự phù hợp

Ngày 24/03/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 11/2009/TT-BTTTT quy định về việc ban hành danh mục công trình viễn thông bắt buộc công bố sự phù hợp. Ban hành kèm theo Thông tư này là "Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định". - Ngày đăng: 14/04/2009. Lần đọc: 2205 . Cập nhật bởi: admin

Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định

Ngày 24/03/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 10/2009/TT-BTTTT quy định về việc ban hành danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định. Ban hành kèm theo Thông tư này là "Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định". - Ngày đăng: 14/04/2009. Lần đọc: 2020 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách MBH cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN tính đến 13/4/2009

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xin thông báo về Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN tính đến ngày 13/04/2009. - Ngày đăng: 14/04/2009. Lần đọc: 1949 . Cập nhật bởi: admin

Quy định về kiểm định và công bố sự phù hợp đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông

Ngày 24/03/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 09/2009/TT-BTTTT quy định về kiểm định và công bố sự phù hợp đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông. - Ngày đăng: 10/04/2009. Lần đọc: 2117 . Cập nhật bởi: admin

Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy

Ngày 24/03/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 08/2009/TT-BTTTT về việc ban hành Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy. Ban hành kèm theo Thông tư này là Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy. - Ngày đăng: 10/04/2009. Lần đọc: 1922 . Cập nhật bởi: admin

Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Ngày 24/03/2009, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 06/2009/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông”. - Ngày đăng: 10/04/2009. Lần đọc: 1986 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em

Sau một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em do Tổng cục TCĐLCL - Bộ KH&CN soạn thảo sắp được ban hành. Dự thảo đã đưa ra các quy định kỹ thuật chặt chẽ đối với đồ chơi trẻ em với các mục tiêu quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường. - Ngày đăng: 10/04/2009. Lần đọc: 2133 . Cập nhật bởi: admin

Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy

Ngày 24/03/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 07/2009/TT-BTTTT về việc Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Ban hành kèm theo Thông tư này là " Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy". - Ngày đăng: 10/04/2009. Lần đọc: 2087 . Cập nhật bởi: admin

Kon Tum-Kết quả công tác TCĐLCL tháng 3 và kế hoạch công tác tháng 4/2009

1. Công tác quản lý: Hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh vàng trong tỉnh thực hiện việc công bố hợp chuẩn, hợp quy chất lượng sản phẩm hàng hóa, và xem xét cấp tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn cho 08 doanh nghiệp trong tỉnh. - Ngày đăng: 09/04/2009. Lần đọc: 1842 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với bè cứu sinh nhẹ

Ngày 26/3/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 59/2009/TT-BTC về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với bè cứu sinh nhẹ. Ban hành kèm theo Thông tư này là QCVN 04: 2009/BTC (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với bè cứu sinh nhẹ). - Ngày đăng: 09/04/2009. Lần đọc: 2117 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo bảo quản kín

Ngày 26/3/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/2009/TT-BTC về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo bảo quản kín. Ban hành kèm theo Thông tư này là QCVN 06: 2009/BTC (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo bảo quản kín). - Ngày đăng: 09/04/2009. Lần đọc: 1910 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với phao tròn cứu sinh

Ngày 26/3/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 60/2009/TT-BTC về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với phao tròn cứu sinh. Ban hành kèm theo Thông tư này là QCVN 05: 2009/BTC (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với phao tròn cứu sinh). - Ngày đăng: 09/04/2009. Lần đọc: 2399 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách MBH cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN tính đến 7/4/2009

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xin thông báo về Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN tính đến ngày 7/04/2009. - Ngày đăng: 08/04/2009. Lần đọc: 1761 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách MBH cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN tính đến ngày 1/4/2009

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xin thông báo về Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN tính đến ngày 1/4/2009. - Ngày đăng: 02/04/2009. Lần đọc: 1750 . Cập nhật bởi: admin

Chủ tịch của Ủy ban Quốc tế về Đo lường Pháp quyền thăm và làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 25/3/2009, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Văn Lạng đã tiếp thân mật ông Alan Johnston, Chủ tịch của Ủy ban Quốc tế về Đo lường Pháp quyền (International Committee of Legal Metrology- CIML) thuộc Tổ chức Đo lường Pháp quyền Quốc tế (International Organization of Legal Metrology- OIML) đồng thời cũng là Chủ tịch của Cơ quan đo lường của Canada (Measurement Canada - MC). - Ngày đăng: 27/03/2009. Lần đọc: 2026 . Cập nhật bởi: admin

Thông báo về việc xử lý mũ bảo hiểm không đạt chất lượng theo QCVN 2: 2008/BKHCN

Ngày 24 tháng 3 năm 2009, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ra Thông báo số 361/TB-TĐC thông báo về việc xử lý mũ bảo hiểm không đạt chất lượng theo QCVN 2: 2008/BKHCN. - Ngày đăng: 25/03/2009. Lần đọc: 2128 . Cập nhật bởi: admin

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Ngày 20 tháng 3 năm 2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Danh mục này sẽ được soát xét sửa đổi, bổ sung tùy thuộc vào yêu cầu quản lý. - Ngày đăng: 25/03/2009. Lần đọc: 2067 . Cập nhật bởi: admin

Kiên Giang - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quý I và kế hoạch quý II năm 2009

Về công tác quản lý đo lường: Kiểm định định kỳ 933 phương tiện đo các loại tại đơn vị và tại các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh, gồm: 203 cột đo nhiên liệu, 75 cân kỹ thuật, 63 cân bàn, 14 cân đồng hồ lò xo, 01 cân đĩa, 500 điện kế 1 pha, 35 đồng hồ nước và 42 quả cân... - Ngày đăng: 24/03/2009. Lần đọc: 1824 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xin thông báo về Danh sách Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN tính đến ngày 21/3/2009. - Ngày đăng: 24/03/2009. Lần đọc: 1917 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia và hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Ngày 30 tháng 12 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định số 2916/QĐ- BKHCN, 2949/QĐ- BKHCN, 951/QĐ- BKHCN, 2952/QĐ- BKHCN, 2954/QĐ- BKHCN, 2957/QĐ-BKHCN, 2960/QĐ-BKHCN, 2963/QĐ-BKHCN, 2965/QĐ-BKHCN, 2966/QĐ-BKHCN, 2967/QĐ-BKHCN, 2970/QĐ-BKHCN, 2972/QĐ-BKHCN, 2973/QĐ-BKHCN, 2974/QĐ-BKHCN, 2977/QĐ-BKHCN, 2978/QĐ-BKHCN, 2980/QĐ-BKHCN, 2984/QĐ-BKHCN, 2989/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau... - Ngày đăng: 19/03/2009. Lần đọc: 3770 . Cập nhật bởi: admin

An Giang- Báo cáo hoạt động TĐC quý I và kế hoạch quý II năm 2009

Trong quí I năm 2009, Chi cục đã kiểm định được 912 phương tiện đo, trong đó có 239 cột đo nhiên liệu kiểm định tại các huyện An phú Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn, Phú Tân, Tri Tôn, Tịnh Biên và 20 máy đo điện tim tại các bệnh viện Châu Đốc, Tri Tôn, Chợ Mới, Long Xuyên và điểm khám bệnh tư nhân. - Ngày đăng: 19/03/2009. Lần đọc: 1971 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia và hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Ngày 9/2/2008, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định số 2729/QĐ-BKHCN, 2734/QĐ-BKHCN, 2736/QĐ-BKHCN, 2739/QĐ-BKHCN, 2740/QĐ-BKHCN, 2741/QĐ-BKHCN, 2743/QĐ-BKHCN, 2745/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia. - Ngày đăng: 09/03/2009. Lần đọc: 3165 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia và hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Ngày 1/12/2008, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định số 2666/QĐ-BKHCN và Quyết định số 2668/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau... - Ngày đăng: 09/03/2009. Lần đọc: 4516 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia và hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Ngày 24/10/2008, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định số 2371/QĐ-BKHCN và Quyết định số 2377/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau... - Ngày đăng: 09/03/2009. Lần đọc: 4254 . Cập nhật bởi: admin

Kết quả đề tài nghiên cứu về Kiểu dáng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Năm 2008, Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao cho Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học " Nghiên cứu luận cứ khoa học và thực tiễn về kiểu dáng mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng và phù hợp với người Việt Nam" theo Quyết định 2039/QĐ- BKHCN ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. - Ngày đăng: 05/03/2009. Lần đọc: 2215 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia và hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Ngày 9/12/2008, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2735/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau... - Ngày đăng: 05/03/2009. Lần đọc: 3298 . Cập nhật bởi: admin

Chuyên gia của Tổ chức Chứng nhận Chất lượng Italia thăm và làm việc với STAMEQ

Ngày 26/2/2009, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có buổi làm việc và tiếp các chuyên gia của Tổ chức Chứng nhận Chất lượng Italia (IMQ) tại Trụ sở chính của Tổng cục. - Ngày đăng: 03/03/2009. Lần đọc: 2208 . Cập nhật bởi: admin

Lễ tổng kết Hợp phần 6- Dự án ETV2

Ngày 26/2/2009, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật Châu Âu cho Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết Hợp phần 6 "Tiêu chuẩn & Đảm bảo Chất lượng" - Dự án ETV2 để đánh giá những kết quả mà Dự án đã thực hiện trong 3 năm 2005-2008 nhằm giúp Việt Nam tăng cường năng lực trong lĩnh vực Tiêu chuẩn hóa, đo lường, thử nghiệm và chất lượng. - Ngày đăng: 27/02/2009. Lần đọc: 1762 . Cập nhật bởi: admin

Thông báo tuyển dụng viên chức

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Năng suất Việt Nam (VPC) với các tiêu chuẩn và điều kiện như sau: - Ngày đăng: 17/02/2009. Lần đọc: 6043 . Cập nhật bởi: admin

Trao Bằng khen của Tổng cục cho chuyên gia ngắn hạn của Dự án EU Hợp phần 6 – ETV2

Sáng ngày 11/2/2009, Tổng cục Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức trao Bằng khen của Tổng cục cho GS. TS. Manfred Kochsiek- Chuyên gia ngắn hạn của Dự án EU Hợp phần 6- ETV 2 nhân dịp kết thúc Dự án này tại Việt Nam. - Ngày đăng: 11/02/2009. Lần đọc: 2144 . Cập nhật bởi: admin

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng, thang máy và thang cuốn

Ngày 29 tháng 12 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 66/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng, thang máy và thang cuốn. - Ngày đăng: 03/02/2009. Lần đọc: 2470 . Cập nhật bởi: admin

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Ngày 29 tháng 12 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 67/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi, bình chịu áp lực, hệ thống lạnh, hệ thống điều chế nạp khí, chai chứa khí và đường ống dẫn hơi nước, nước nóng. - Ngày đăng: 03/02/2009. Lần đọc: 3216 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Ngày 29 tháng 12 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 68/2008/QĐ-BLĐTBXH Ban hành Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại. - Ngày đăng: 03/02/2009. Lần đọc: 2406 . Cập nhật bởi: admin

10 kết quả nổi bật trong năm 2008 và 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2009 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Trong năm 2008, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm đã được đặt ra. Hầu hết các nhiệm vụ đã được triển khai thực hiện và có kết quả tốt, cụ thể như sau: - Ngày đăng: 20/01/2009. Lần đọc: 2057 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị tổng kết hoạt động Uỷ ban Codex Việt Nam năm 2008

Ngày 14 tháng 01 năm 2009, Uỷ ban Codex Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2008 tại Khách sạn Hoà Bình – Hà Nội. - Ngày đăng: 16/01/2009. Lần đọc: 2042 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy Vật liệu nổ công nghiệp

Ngày 30 tháng 12 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Công thương ra Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy Vật liệu nổ công nghiệp. - Ngày đăng: 15/01/2009. Lần đọc: 4113 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Ngày 31 tháng 12 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. - Ngày đăng: 15/01/2009. Lần đọc: 9399 . Cập nhật bởi: admin

Lễ kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam

Nhằm kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 20/1 và 59 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh 08/SL về Đo lường (20/01/1950-20/01/2009), ngày 10/1/2009, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Hội Đo lường Việt Nam đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. - Ngày đăng: 12/01/2009. Lần đọc: 2344 . Cập nhật bởi: admin

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Ngày 31 tháng 12 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2008/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá. - Ngày đăng: 07/01/2009. Lần đọc: 2164 . Cập nhật bởi: admin

Thái Lan và Việt Nam họp bàn về Dự thảo Tiêu chuẩn Codex về Nước mắm

Theo thoả thuận giữa Uỷ ban Codex Việt Nam và Codex Thái Lan tại cuộc họp ATFC lần thứ 8 (tháng 5/2008 tại Indonesia) và được sự đồng ý của Tổng cục TCĐLCL,... - Ngày đăng: 02/01/2009. Lần đọc: 2035 . Cập nhật bởi: admin

Địa giới hành chính các cấp

Ngày 18/12/2008, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 12/2008/QĐ-BTNMT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân định địa giới hành chính (ĐGHC) và lập hồ sơ ĐGHC các cấp”. - Ngày đăng: 29/12/2008. Lần đọc: 2184 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các Bộ, ngành năm 2008

Sáng nay, ngày 26/12/2008, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội nghị công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các Bộ, ngành năm 2008 nhằm tổng kết và đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua. - Ngày đăng: 26/12/2008. Lần đọc: 1995 . Cập nhật bởi: admin

Bộ Y tế đã chấp nhận ngưỡng melamine trong thực phẩm

Ngày 12/12, Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 38/2008/QĐ-BYT về “Quy định mức giới hạn tối đa của melamin nhiễm chéo trong thực phẩm”. - Ngày đăng: 17/12/2008. Lần đọc: 2149 . Cập nhật bởi: admin

Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Việt Nam 2008

Sáng ngày 7/12/2008 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng- Bộ Khoa học và Công nghệ đã long trọng tổ chức Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Việt Nam và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương (IAPQA) năm 2008. - Ngày đăng: 08/12/2008. Lần đọc: 2159 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện đề án TBT

Theo Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 26/5/2005 và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực thi Đề án triển khai thực hiện Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại... - Ngày đăng: 03/12/2008. Lần đọc: 2415 . Cập nhật bởi: admin

Giới thiệu các bộ tiêu chuẩn mới của IEEE

IEEE là tên viết tắt của Viện các kỹ sư điện, điện tử quốc tế (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Được thành lập năm 1963 từ sự hợp nhất của Hiệp hội Kỹ sư điện Hoa kỳ (1884) và Hiệp hội Kỹ sư Vô tuyến điện (1912),... - Ngày đăng: 02/12/2008. Lần đọc: 2532 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện QCVN 2:2008/BKHCN về Mũ bảo hiểm

Ngày 24/11/2008, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã có công văn sè 1708/T§C–QLCLHH gửi Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố hướng dẫn kiểm tra chất lượng MBH theo QCVN 2:2008/BKHCN. - Ngày đăng: 28/11/2008. Lần đọc: 2268 . Cập nhật bởi: admin

Kiểm tra và xử lý vụ việc sử dụng tem CR giả mạo

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, ngày 27/11/2008, Cục Quản lý chất lượng hàng hoá (Chi cục Quản lý chất lượng hàng hoá Miền Nam) chủ trì phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm KT TCĐLCL 3 (Quatest3) đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm Sóng Hùng... - Ngày đăng: 28/11/2008. Lần đọc: 2329 . Cập nhật bởi: admin

Bài học về thương mại và môi trường - Nhìn từ một vụ kiện trong WTO

Trong các vụ kiện thương mại liên quan đến môi trường trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có một ví dụ rất thú vị về việc phá “hàng rào xanh”... - Ngày đăng: 27/11/2008. Lần đọc: 2297 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị Ban Điều phối Codex Châu Á tại Indonesia

Hội nghị lần thứ 16 Ban Điều phối Codex khu vực châu Á (CCASIA) vừa mới được tổ chức tại Denpasar, Bali, Indonesia từ ngày 17 - 21 tháng 11 năm 2008 với sự tham gia của 119 đại biểu của 19 nước thành viên Codex thuộc châu Á. - Ngày đăng: 26/11/2008. Lần đọc: 2424 . Cập nhật bởi: admin

Họp báo giới thiệu Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Việt Nam 2008

Giải thưởng Chất lượng Việt Nam (GTCLVN) do Bộ Khoa học và Công nghệ khởi xướng từ năm 1995 nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá, dịch vụ Việt Nam trên thị trường để hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới. - Ngày đăng: 25/11/2008. Lần đọc: 2080 . Cập nhật bởi: admin

Phát triển ngành Dệt may Việt Nam sau hai năm gia nhập WTO và những giải pháp để tăng tốc

Đó là chủ đề Hội thảo diễn ra vào sáng ngày 18/11/2008, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế - 11 Lê Hồng Phong - Thành phố Hà Nội, do Bộ Công thương, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì... - Ngày đăng: 20/11/2008. Lần đọc: 2359 . Cập nhật bởi: admin

Tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền về MBH

Đúng ngày 15/11/2008, ngày QCVN về mũ bảo hiểm chính thức có hiệu lực, vào hồi 08 giờ sáng tại Cục Quản lý chất lượng hàng hoá tổ chức buổi lễ phát động tuyên truyền về hoạt động quản lý chất lượng mũ bảo hiểm dùng cho người đi mô tô, xe máy theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia – QCVN 2: 2008/BKHCN.. - Ngày đăng: 17/11/2008. Lần đọc: 2698 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích

Ngày 12/11/2008 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 50/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích” - Ngày đăng: 17/11/2008. Lần đọc: 2092 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị công tác quản lý chất lượng Mũ bảo hiểm theo QCVN 2:2008/BKHCN

Ngày 12/11/2008, được sự ủy quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội nghị công tác quản lý chất lượng Mũ bảo hiểm (MBH) theo QCVN 2:2008/BKHCN tại trụ sở của Tổng cục. - Ngày đăng: 12/11/2008. Lần đọc: 2192 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu mũ bảo hiểm

Ngày 04 tháng 11 năm 2008, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra công văn số 1577/TĐC-ĐGPH về việc hướng dẫn thủ tục nhập khẩu mũ bảo hiểm. - Ngày đăng: 07/11/2008. Lần đọc: 2129 . Cập nhật bởi: admin

Họp Hội đồng quốc gia Giải thưởng Chất lượng Việt Nam 2008

Ngày 5/11/2008, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN) đã tổ chức họp Hội đồng quốc gia Giải thưởng Chất lượng Việt Nam (GTCLVN) 2008. - Ngày đăng: 07/11/2008. Lần đọc: 2040 . Cập nhật bởi: admin

Hội thảo Việt Nam- Hoa Kỳ 2008 về đánh giá sự phù hợp sử dụng hiệu quả năng lượng trong các công trình xây dựng và thiết bị điện tử

Được sự tài trợ của Hiệp hội các Phòng thử nghiệm Washington và Hội đồng các Phòng thử nghiệm Độc lập Hoa Kỳ, vào ngày 30/10/2008, tại Khách sạn Melia Hà nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo... - Ngày đăng: 30/10/2008. Lần đọc: 2316 . Cập nhật bởi: admin

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoạt động chứng nhận hợp chuẩn

1. Tên tổ chức: Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (QUACERT) Địa chỉ: 8 Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Hà Nội Tel/Fax/E-mail: Tel: 04 7561025/ Fax: 04 7563188/ quacert@quacert.gov.vn - Ngày đăng: 28/10/2008. Lần đọc: 1730 . Cập nhật bởi: admin

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7, khoá X

Ngày 23/10, Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 8 điểm cầu nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7, khoá X. - Ngày đăng: 27/10/2008. Lần đọc: 2368 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, Thành phố phía Bắc

Được sự cho phép của Bộ Khoa học và Công nghệ, vào ngày 24/10/2008, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội nghị công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, Thành phố phía Bắc - Ngày đăng: 27/10/2008. Lần đọc: 1936 . Cập nhật bởi: admin

Khóa đào tạo về Tiêu chuẩn hóa doanh nghiệp thời WTO

Ngày 22 và 23/10/2008 tại Hải Phòng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức khóa đào tạo về "Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng với doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập" trong khuôn khổ dự án "Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật và công nghiệp Việt Nam" do Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ. - Ngày đăng: 24/10/2008. Lần đọc: 2164 . Cập nhật bởi: admin

Khai mạc Diễn đàn Năng suất Chất lượng lần thứ 13

Sáng nay, 24/10/2008, Diễn đàn Năng suất Chất lượng lần thứ 13 đã chính thức khai mạc tại Khách sạn REX, Thành phố Hồ Chí Minh trong không khí hết sức trang trọng. - Ngày đăng: 24/10/2008. Lần đọc: 1851 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn cách thể hiện dấu hợp quy trên mũ bảo hiểm

Ngày 23 tháng 10 năm 2008 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra Công văn số 1520/TĐC-ĐGPH về việc Hướng dẫn cách thể hiện dấu hợp quy trên mũ bảo hiểm. - Ngày đăng: 23/10/2008. Lần đọc: 2227 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy

Ngày 22 tháng 10 năm 2008 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2327/QĐ-BKHCN Về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy. - Ngày đăng: 23/10/2008. Lần đọc: 2096 . Cập nhật bởi: admin

Khóa Tập huấn Giảng viên đào tạo Kiểm định viên đo lường

Thực hiện kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức năm 2008, trong các ngày từ 16 đến 18/10/2008, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ tổ chức lớp tập huấn "Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho các giảng viên đào tạo Kiểm định viên đo lường" - Ngày đăng: 17/10/2008. Lần đọc: 2387 . Cập nhật bởi: admin

Năng suất Chất lượng - Vấn đề cần tư duy

Diễn đàn Năng suất Chất lượng lần thứ 13 được tổ chức trong hai ngày, 24 – 25 tháng 10 năm 2008 tại Khách sạn REX, Thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa sẽ mang thông điệp “sống còn” đến các tổ chức doanh nghiệp. Đó là thông điệp “Tư duy Năng suất”. - Ngày đăng: 15/10/2008. Lần đọc: 1950 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng địa phương

Để đánh giá tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng địa phương trong thời gian qua và định hướng công tác trong thời gian tới, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ tổ chức "Hội nghị công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng địa phương" ... - Ngày đăng: 15/10/2008. Lần đọc: 1922 . Cập nhật bởi: admin

WHO: Melamine và Axit Cyanuric - Độc tính, Đánh giá nguy cơ ban đầu, và Hướng dẫn về các mức melamine trong thực phẩm

WHO hiện đang có những hành động ban đầu để tạo ra nhiều số liệu hơn bằng quá trình đánh giá và thông qua các hội nghị của các nhà khoa học quốc tế (25.09.2008) - Ngày đăng: 13/10/2008. Lần đọc: 2327 . Cập nhật bởi: admin

Phát động Hội thi "Vẻ đẹp mẹ và con" nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Được sự cho phép của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, sáng ngày 4/10/2008, Công đoàn Tổng cục đã tổ chức Hội thi "Vẻ đẹp mẹ và con" nhân dịp kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 nhằm tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và tài năng của người phụ nữ Việt Nam. - Ngày đăng: 10/10/2008. Lần đọc: 2638 . Cập nhật bởi: admin

Lễ kỷ niệm ngày Tiêu chuẩn thế giới 14-10 năm 2008

Ngày 8 tháng 10 năm 2008, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày Tiêu chuẩn thế giới. Đây là ngày lễ thường niên được tổ chức vào ngày 14 tháng 10 ở khắp các tổ chức tiêu chuẩn hóa trên thế giới. Chủ để của Ngày tiêu chuẩn thế giới năm nay là: “Các toà nhà thông minh và bền vững”. - Ngày đăng: 09/10/2008. Lần đọc: 2132 . Cập nhật bởi: admin

Hội thảo về Dự thảo Luật Đo lường

Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ kỹ thuật của Châu Âu cho Việt Nam (ETV2) trong đó có Hợp phần 6 “Tiêu chuẩn và Đảm bảo chất lượng”, ngày 2/10/2008, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp cùng chuyên gia EU tổ chức Hội thảo về Dự thảo Luật Đo lường. - Ngày đăng: 03/10/2008. Lần đọc: 2424 . Cập nhật bởi: admin

Trao giải Cup Vàng ISO lần thứ IV

Nhằm hưởng ứng phong trào Thập niên chất lượng lần thứ Hai (2006-2015) về Năng suất và Chất lượng, được sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ; Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam... - Ngày đăng: 30/09/2008. Lần đọc: 2192 . Cập nhật bởi: admin

Hội thảo: "Mối quan hệ Codex và SPS trong thương mại quốc tế về thực phẩm"

Ngày 22 tháng 9 năm 2008 tại Hà Nội, Uỷ ban Codex Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Liên minh các nhà xuất khẩu nông sản Hoa kỳ (FAEA) tổ chức Hội thảo “Mối quan hệ Codex-SPS trong thương mại quốc tế về thực phẩm”. - Ngày đăng: 29/09/2008. Lần đọc: 2244 . Cập nhật bởi: admin

Thông báo tuyển dụng

Bộ Khoa học và Công nghệ đã thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức, công chức dự bị năm 2008 vào làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ tại trang web: http://www.most.gov.vn. - Ngày đăng: 29/09/2008. Lần đọc: 3293 . Cập nhật bởi: admin

Sản phẩm máy nghiệm phân cực được cảnh báo mất an toàn

Uỷ ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) vừa thông báo cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông tin về về sản phẩm máy nghiệm phân cực có khả năng gây mất an toàn cho người sử dụng. - Ngày đăng: 23/09/2008. Lần đọc: 2180 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn bổ sung về mẫu Giấy chứng nhận hợp quy

Ngày 19 tháng 9 năm 2008 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra Công văn số 1309/TĐC-ĐGPH về việc hướng dẫn bổ sung về mẫu Giấy chứng nhận hợp quy. - Ngày đăng: 22/09/2008. Lần đọc: 2050 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy

Ngày 11/9/2008 Bộ Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 1966/QĐ-BKHCN về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy. - Ngày đăng: 16/09/2008. Lần đọc: 2151 . Cập nhật bởi: admin

Lễ ký kết Bản tuyên bố chung về an toàn sản phẩm tiêu dùng

Ngày 11/9/2008, tại Trụ sở của Bộ Khoa học và Công nghệ đã diễn ra Lễ ký kết Bản tuyên bố chung về an toàn sản phẩm tiêu dùng giữa Ủy ban an toàn sản phẩm tiêu dùng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ. - Ngày đăng: 11/09/2008. Lần đọc: 2300 . Cập nhật bởi: admin

Sửa đổi, bổ sung “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định”

Ngày 29/8/008, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Quyết định số 11/2008/QĐ-BKHCN sửa đổi, bổ sung “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định” ban hành kèm theo Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 6/7/2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN. - Ngày đăng: 10/09/2008. Lần đọc: 2542 . Cập nhật bởi: admin

Hội thảo về Quy trình kiểm định cân không tự động cấp chính xác 3

Vào các ngày 29-30/8/2008 tại Khách sạn Sheraton Hà nội đã diễn ra Hội thảo về Quy trình kiểm định cân không tự động cấp chính xác 3. Đây là một trong các sự kiện có liên quan của Cuộc họp lần thứ 32 Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN (ACCSQ) được tổ chức tại Việt Nam. - Ngày đăng: 29/08/2008. Lần đọc: 3407 . Cập nhật bởi: admin

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch ISO

Chiều 26/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Chủ tịch Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) Hakan Murby đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam. - Ngày đăng: 28/08/2008. Lần đọc: 2119 . Cập nhật bởi: admin

Cuộc họp lần thứ 32 của ACCSQ

Vào các ngày 26-28/8/2008 tại Khách sạn Sheraton Hà nội sẽ diễn ra Hội nghị toàn thể lần thứ 32 Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN (ACCSQ) do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đăng cai tổ chức. - Ngày đăng: 27/08/2008. Lần đọc: 2277 . Cập nhật bởi: admin

Chủ tịch ISO tới thăm và làm việc với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Vào ngày 25/8/2008, Chủ tịch Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO- Ngài Hakan Murby đã tới thăm và làm việc với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. - Ngày đăng: 27/08/2008. Lần đọc: 2153 . Cập nhật bởi: admin

Hội thảo về tiêu chuẩn ISO trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Năm 2005, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và Ban Kỹ thuật điện Quốc tế (IEC) đã ban hành tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 về Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin, được thực hiện trên nguyên tắc tiếp cận rủi ro trong hoạt động để thiết lập, áp dụng, thực hiện, theo dõi, xem xét, duy trì và cải tiến đảm bảo an ninh thông tin của cơ quan/tổ chức. - Ngày đăng: 27/08/2008. Lần đọc: 2193 . Cập nhật bởi: admin

Diễn đàn ACCSQ về Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn

Thực hiện nghĩa vụ thành viên của Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN (ACCSQ), ngày 25/8/2008 tại Khách sạn Sheraton Hà nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã đăng cai tổ chức Diễn đàn ACCSQ về Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn. - Ngày đăng: 25/08/2008. Lần đọc: 2160 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn triển khai thực hiện QCVN 2:2008/BKHCN về mũ bảo hiểm

Ngày 15 tháng 8 năm 2008 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra Công văn số 1119/TĐC-BĐGPH về việc hướng dẫn triển khai thực hiện QCVN 2:2008/BKHCN về mũ bảo hiểm. - Ngày đăng: 18/08/2008. Lần đọc: 2138 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với máy phát điện

Ngày 04/8/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 66/2008/QĐ-BTC về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với máy phát điện”. - Ngày đăng: 18/08/2008. Lần đọc: 2869 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hoá chất nguy hiểm

Ngày 08/8/2008, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 10/2008/TT-BKHCN về việc Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hoá chất nguy hiểm là các chất oxy hoá, các hợp chất hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. - Ngày đăng: 15/08/2008. Lần đọc: 2335 . Cập nhật bởi: admin

Tiêu chuẩn ISO mới về công trình công nghiệp, kỹ thuật và xây dựng lâu bền, an toàn

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) vừa ban hành một tiêu chuẩn mới nhằm giúp các kiến trúc sư, chủ thầu xây dựng và các nhà quản lý thiết kế các công trình an toàn và chịu được sự cố do ứng suất cơ học, môi trường và do thoái hóa vật liệu. - Ngày đăng: 15/08/2008. Lần đọc: 2392 . Cập nhật bởi: admin

Chương trình đào tạo Phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm của JIFSAN

Một hệ thống an toàn thực phẩm hữu hiệu phải dựa trên cơ sở khoa học cùng với việc đặt trọng tâm vào phân tích nguy cơ và phòng ngừa. - Ngày đăng: 15/08/2008. Lần đọc: 2427 . Cập nhật bởi: admin

Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản

Ngày 31.7.2008, Bộ Tài chính đã ra Quyết định 60/2008/QĐ-BTC Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản. - Ngày đăng: 08/08/2008. Lần đọc: 2448 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn đánh giá chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Ngày 06/8/2008 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra Quyết định số 1024/QĐ-TĐC về việc ban hành hướng dẫn đánh giá chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy. - Ngày đăng: 07/08/2008. Lần đọc: 2387 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy

Ngày 30 tháng 7 năm 2008 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1609/QĐ-BKHCN về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy. - Ngày đăng: 07/08/2008. Lần đọc: 2326 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Ngày 18/7/2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. - Ngày đăng: 06/08/2008. Lần đọc: 2214 . Cập nhật bởi: admin

Ký kết thỏa thuận Dự án US/VIE/08/004

Sáng ngày 29/7/2008, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ đã diễn ra Lễ ký kết dự án hỗ trợ kỹ thuật "Hỗ trợ Việt Nam sau khi gia nhập WTO-Xây dựng khả năng đáp ứng các quy định của Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) và Kiểm dịch, động thực vật (SPS) cho những lĩnh vực xuất khẩu chính" - Ngày đăng: 31/07/2008. Lần đọc: 2393 . Cập nhật bởi: admin

Ký kết thỏa thuận Dự án US/VIE/08/004 "Hỗ trợ Việt Nam sau khi gia nhập WTO-Xây dựng khả năng đáp ứng các quy định của Hiệp định TBT và SPS cho những lĩnh vực xuất khẩu chính"

Được sự đồng ý của Thủ tưởng chính phủ tại Công văn số 1148/TTg-QHQT ngày 16 tháng 7 năm 2008 về việc cho phép đổi tên gọi và nội dung của Dự án... - Ngày đăng: 29/07/2008. Lần đọc: 2335 . Cập nhật bởi: admin

Gặp mặt cán bộ thương binh, con liệt sỹ nhân ngày Thương binh- Liệt sỹ 27-7

Nhân kỷ niệm ngày 27/7/2008, Công đoàn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức buổi gặp mặt các cán bộ thương binh, con liệt sỹ tại Trụ sở chính của Tổng cục, số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy. - Ngày đăng: 28/07/2008. Lần đọc: 2171 . Cập nhật bởi: admin

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu

Ngày 22/7/2008 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 904/QĐ-TĐC về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 1518/QĐ-TĐC ngày 17 tháng 10 năm 2007. - Ngày đăng: 24/07/2008. Lần đọc: 2169 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định ban hành Danh mục hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường

Ngày 08/07/2008 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 07/2008/QĐ-BKHCN về việc ban hành Danh mục hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường. - Ngày đăng: 24/07/2008. Lần đọc: 2505 . Cập nhật bởi: admin

Qui chế quản lý nhập khẩu dư lượng thuốc trừ sâu trong nông sản thô và sử dụng kháng sinh trong nuôi trồng thuỷ sản của thị trường Hoa Kỳ

“Nông sản thô” là bất kỳ thực phẩm nào ở dạng thô và tự nhiên, bao gồm hoa quả, rau, hạt, củ... chưa qua chế biến. - Ngày đăng: 23/07/2008. Lần đọc: 3180 . Cập nhật bởi: admin

Kiểm tra Phòng thí nghiệm trọng điểm về chuẩn đo lường

Ngày 12/7/2008, Đoàn kiểm tra của Bộ KH&CN do Thứ trưởng Trần Quốc Thắng dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra Phòng thí nghiệm trọng điểm (PTNTĐ) về chuẩn đo lường (tại Trung tâm Đo Lường Việt Nam - VMI). - Ngày đăng: 23/07/2008. Lần đọc: 2172 . Cập nhật bởi: admin

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O)

Ngày 11/7/2008, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định số 50/2008/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O). - Ngày đăng: 23/07/2008. Lần đọc: 2308 . Cập nhật bởi: admin

Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm

Ngày 8.7.2008, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ra Quyết định số 08/2008/QĐ-BKHCN ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm (PTNTĐ). - Ngày đăng: 23/07/2008. Lần đọc: 1942 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố tiêu chuẩn Quốc gia và huỷ bỏ tiêu chuẩn Việt Nam

Ngày 03/06/2008 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ra các Quyết định về việc công bố các tiêu chuẩn Quốc gia. - Ngày đăng: 14/07/2008. Lần đọc: 4244 . Cập nhật bởi: admin

Từ 1-7-2008: Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa chính thức có hiệu lực

Từ ngày 1/7/2008, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa bắt đầu có hiệu lực thi hành. Đây là nền tảng pháp lý quan trọng kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, thúc đẩy, hỗ trợ sản xuất -kinh doanh,... - Ngày đăng: 14/07/2008. Lần đọc: 1863 . Cập nhật bởi: admin

Đưa nội dung vệ sinh an toàn thực phẩm vào chương trình giáo dục các cấp học

Đó là một trong những nội dung chính của Thông tư liên tịch do Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành, hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở giáo dục đại học. - Ngày đăng: 11/07/2008. Lần đọc: 2297 . Cập nhật bởi: admin

Hội thảo “Chương trình nâng cao năng lực đào tạo và hướng dẫn áp dụng 5S” tại Hà Nội

Được sự đồng ý của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, năm 2007, Trung tâm Năng suất Việt Nam đã phối hợp với Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) và Cơ quan Năng suất Malaysia đã xây dựng thành công Chương trình đánh giá Thực hành tốt 5S tại các doanh nghiệp. - Ngày đăng: 08/07/2008. Lần đọc: 2074 . Cập nhật bởi: admin

Khóa đào tạo về đơn vị vận chuyển khu vực châu Á và Kỳ họp Đại Hội đồng APSF lần thứ 3

Được sự cho phép của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, trong 3 ngày từ 01-03/7/2008, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với Hiệp hội Pa-let và Con-te-nơ Hàn Quốc (Korea Pallet and Container Association – KPCA)... - Ngày đăng: 07/07/2008. Lần đọc: 2113 . Cập nhật bởi: admin

Đại hội đồng Codex quốc tế CAC lần thứ 31

Cuộc họp Đại hội đồng Codex quốc tế (CAC) lần thứ 31 được tổ chức tại Giơnevơ, Thuỵ Sĩ từ ngày 30/6 đến 4/7/2008. Việt Nam đã cử đoàn đại biểu tham dự Hội nghị gồm Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Kỹ thuật III, Văn phòng Codex VN, Viện tài nguyên nước và Môi trường Đông Nam Á. - Ngày đăng: 07/07/2008. Lần đọc: 1964 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về Giải thưởng Chất lượng Việt Nam năm 2008 tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 27 tháng 6 năm 2008 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Phú Thọ phối hợp với Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam tổ chức lớp Tập huấn nghiệp vụ về Giải thưởng Chất lượng Việt Nam (GTCLVN) năm 2008... - Ngày đăng: 03/07/2008. Lần đọc: 2234 . Cập nhật bởi: admin

Đào tạo nghiệp vụ về Giải thưởng Chất lượng Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày 19 và 20 tháng 6 năm 2008 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam giảng dạy lớp Tập huấn nghiệp vụ về Giải thưởng Chất lượng Việt Nam (GTCLVN) năm 2008... - Ngày đăng: 03/07/2008. Lần đọc: 2117 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ngày 27/6/2008 Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra Quyết định số 767/QĐ-TĐC về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. - Ngày đăng: 03/07/2008. Lần đọc: 2145 . Cập nhật bởi: admin

Quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính nhà nước

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định số 770/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) hành chính nhà nước giai đoạn 2008-2010. - Ngày đăng: 02/07/2008. Lần đọc: 1963 . Cập nhật bởi: admin

Từ 1/7 ôtô không đạt chuẩn khí thải phải dừng lưu hành

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, từ 1/7 tất cả ôtô lưu hành trên toàn quốc sẽ phải áp dụng tiêu chuẩn mới về khí thải tương đương Euro II của châu Âu. Các xe không đạt chuẩn sẽ không được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật môi trường. - Ngày đăng: 02/07/2008. Lần đọc: 2496 . Cập nhật bởi: admin

Hai doanh nghiệp Việt Nam đạt giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương năm 2008

Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (IAPQA) do Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương (APQO) thành lập dựa trên mô hình Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của Mỹ (Malcolm Baldrige), một mô hình chuẩn đang được nhiều Quốc gia trên thế giới áp dụng. - Ngày đăng: 30/06/2008. Lần đọc: 2394 . Cập nhật bởi: admin

Việt Nam và Mỹ ký kết thỏa thuận cải thiện an toàn thực phẩm và thuốc

Việt Nam và Mỹ đã ký kết một thỏa thuận cải thiện an toàn thực phẩm, dược phẩm và thiết bị y tế được mua bán giữa hai nước sau khi các quan chức Mỹ nêu ra mối lo ngại về hàng nhập khẩu nhiễm bẩn. - Ngày đăng: 30/06/2008. Lần đọc: 2146 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành Quy chế an toàn hàng không dân dụng

Bộ Giao thông vận tải vừa ra Quyết định số 10/2008/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế an toàn hàng không dân dụng quy định về tiêu chuẩn đủ điều kiện bay, khai thác tàu bay, tiêu chuẩn chuyên môn của nhân viên hàng không... - Ngày đăng: 23/06/2008. Lần đọc: 2299 . Cập nhật bởi: admin

Tăng cường quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em nhập khẩu, lưu thông trên thị trường

Ngày 07 tháng 5 năm 2008, Văn phòng Chính phủ có Công văn 2856/VPCP-KNTN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu tập trung đấu tranh với nạn buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu, trên các tuyến biên giới biển và đất liền, các địa bàn trọng điểm. - Ngày đăng: 23/06/2008. Lần đọc: 1805 . Cập nhật bởi: admin

Rà soát các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật phòng, chống động đất

Ngày 18/6, tại Công văn số 3989/VPCP-KTN, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã giao Bộ Xây dựng rà soát các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến phòng và chống động đất;... - Ngày đăng: 20/06/2008. Lần đọc: 2340 . Cập nhật bởi: admin

Công bố chất lượng các mạng di dộng

Chiều 18/6, Cục quản lý chất lượng Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin (BCVT & CNTT), Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức công bố kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ năm 2008 của 3 mạng di động GSM Việt Nam là Viettel, MobiFone và VinaPhone. - Ngày đăng: 19/06/2008. Lần đọc: 2872 . Cập nhật bởi: admin

Phải đảm bảo an toàn sinh mạng và sức khoẻ cho người sử dụng

Nhà chung cư, công trình văn hóa, nhà trẻ và trường học, công trình y tế… khi xây dựng phải đáp ứng Quy chuẩn xây dựng Việt Nam “Nhà ở và công trình công cộng- An toàn sinh mạng và sức khoẻ”. - Ngày đăng: 16/06/2008. Lần đọc: 2067 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa X

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 59-KH/ĐUB ngày 13/05/2008 về việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X... - Ngày đăng: 12/06/2008. Lần đọc: 2389 . Cập nhật bởi: admin

Giới thiệu trang web mới của Ủy ban Codex Việt Nam

Hiện nay Ủy ban Codex Việt Nam trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã nâng cấp và đưa trang web của mình vào hoạt động tại địa chỉ: http://www.codexvn.org. - Ngày đăng: 12/06/2008. Lần đọc: 2605 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị Tổng kết hoạt động công nhận và kỷ niệm ngày công nhận thế giới

Nhằm nhấn mạnh vai trò và ý nghĩa của hoạt động công nhận, Tổ chức “Diễn đàn công nhận thế giới (IAF)” và “Tổ chức công nhận thế giới (ILAC)” đã quyết định lấy ngày 9/6 hàng năm là ngày Công nhận thế giới để ghi nhận hoạt động công nhận của các tổ chức công nhận thế giới, khu vực và của các quốc gia thành viên. - Ngày đăng: 11/06/2008. Lần đọc: 2067 . Cập nhật bởi: admin

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy chuẩn Quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em (lần 2)

Thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, để thống nhất quản lý nhà nước về an toàn đối với đồ chơi trẻ em, theo kế hoạch năm 2007-2008, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tổ chức xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) về An toàn đồ chơi trẻ em. - Ngày đăng: 06/06/2008. Lần đọc: 2223 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

Ngày 28/04/2008 Bộ Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” - Ngày đăng: 06/06/2008. Lần đọc: 2348 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố tiêu chuẩn Quốc gia và huỷ bỏ tiêu chuẩn Việt Nam

Ngày 17/04/2008 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ra các Quyết định số 703, 705 và 707/QĐ-BKHCN về việc công bố các tiêu chuẩn Quốc gia. - Ngày đăng: 29/05/2008. Lần đọc: 4490 . Cập nhật bởi: admin

Đoàn Bộ Công nghiệp và Thương mại Lào sang thăm và làm việc với STAMEQ

Sáng nay, ngày 28/5/2008, Đoàn đại biểu Bộ Công nghiệp và Thương mại Lào gồm có ông Paseuth Chayvangman- Trưởng ban Tổ chức; Bà Sompheth Khambounheuang- Phó thư ký thường trực và ông Berlinh Phetchantharath- Phó Tổng giám đốc Văn Phòng Xúc tiến và Phát triển Doanh Nghiệp vừa và nhỏ đã sang thăm và làm việc với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ). - Ngày đăng: 28/05/2008. Lần đọc: 2048 . Cập nhật bởi: admin

Xuất khẩu sang EU phải đăng ký hóa chất

Từ tháng 12.2008 trở đi, bất cứ sản phẩm nào có chứa hóa chất mà không đăng ký trước với cơ quan chức năng tại EU sẽ bị phạt nặng và có thể bị mất thị trường. - Ngày đăng: 20/05/2008. Lần đọc: 4506 . Cập nhật bởi: admin

Làm việc thứ bảy được hưởng 200% lương làm thêm giờ

Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn về chế độ trả lương làm việc ngày thứ bảy, nhằm giải quyết những khó khăn của nhiều bộ, ngành, địa phương hiện nay liên quan đến việc bố trí nghỉ bù, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức làm việc vào ngày thứ bảy. - Ngày đăng: 20/05/2008. Lần đọc: 2486 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định

Ngày 22/4/2008 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 26/2008/QĐ-BTTTT về việc Ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định. - Ngày đăng: 20/05/2008. Lần đọc: 2563 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

Ngày 22/4/2008 Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông ra Quyết định số 27/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng. - Ngày đăng: 20/05/2008. Lần đọc: 2974 . Cập nhật bởi: admin

Khai mạc Techmart Hà Nam 2008

Tối ngày 16/05/2008, tại Trung tâm Văn hoá và Bến Du lịch, Thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã diễn ra Lễ Khai mạc Chợ Công nghệ và Thiết bị vùng Đồng bằng sông Hồng 2008 (Techmart Hà Nam 2008) do Bộ KH&CN, UBND Tp. Hà Nội, UBND tỉnh Hà Nam phối hợp tổ chức. - Ngày đăng: 20/05/2008. Lần đọc: 2077 . Cập nhật bởi: admin

Nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP sẽ được hưởng nhiều ưu đãi

Bộ Y tế đang dự thảo Quyết định về việc tổ chức, hoạt động và quản lý nhà thuốc đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt cung ứng thuốc (GPP). - Ngày đăng: 16/05/2008. Lần đọc: 2671 . Cập nhật bởi: admin

Tọa đàm về tham gia hoạt động IEC quốc tế và sử dụng tiêu chuẩn IEC ở Việt Nam

Nhân chuyến làm việc của chuyên gia Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC) tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, thăm và làm việc với IEC Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức buổi tọa đàm giữa ông Jonathan Buck- Giám đốc Marketing và Truyền thông của IEC... - Ngày đăng: 16/05/2008. Lần đọc: 2379 . Cập nhật bởi: admin

Dược liệu đưa vào sản xuất thuốc phải rõ nguồn gốc

Dược liệu đưa vào chế biến, sản xuất phải đảm bảo chất lượng theo quy định. Tất cả các dược liệu đều phải có thông tin chi tiết về nguồn cung cấp, nguồn gốc, phương pháp thu hái, chế biến và bảo quản. - Ngày đăng: 06/05/2008. Lần đọc: 2729 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn hoạt động báo chí theo ISO

ICTnews - Báo Hà Nội Mới được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 cho thấy sự quan tâm các cơ quan báo chí tới một công cụ cạnh tranh hữu hiệu trong nền kinh tế hội nhập. - Ngày đăng: 23/04/2008. Lần đọc: 2243 . Cập nhật bởi: admin

Hội nghị góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Thực hiện Nghị quyết số 49/2005/QH 11 ngày 19 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội Khóa XI về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2006 - Ngày đăng: 18/04/2008. Lần đọc: 2275 . Cập nhật bởi: admin

Sắp ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu liên quan đến an toàn đối với mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy, - Ngày đăng: 14/04/2008. Lần đọc: 2459 . Cập nhật bởi: admin

Tăng cường kiểm tra chất lượng nguồn gốc mũ bảo hiểm

Đã hơn 3 tháng từ khi áp dụng Quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm (MBH) đối với người ngồi trên mô tô, xe gắn máy theo Nghị quyết của Chính phủ, đến nay, - Ngày đăng: 14/04/2008. Lần đọc: 2099 . Cập nhật bởi: admin

Không nên lạm dụng mũ bảo hiểm

Đó là phát biểu của Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Trần Quốc Thắng tại hội nghị công bố chất lượng mũ bảo hiểm (MBH). - Ngày đăng: 14/04/2008. Lần đọc: 2326 . Cập nhật bởi: admin

Đoàn Ủy ban Nhà nước về Tiêu chuẩn hóa của Belarus đến thăm và làm việc với Tổng cục

Ngày 7/4/2008, Đoàn Ủy ban Nhà nước về Tiêu chuẩn hóa, Cộng hòa Belarus do Ngài корешков- Chủ nhiệm Ủy ban dẫn đầu đã tới thăm và làm việc với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. - Ngày đăng: 08/04/2008. Lần đọc: 2357 . Cập nhật bởi: admin

Tổ chức Lễ phát động "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn th